לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים נחנו מה מ- מודיעין עלית --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
בית המשפט העליון קובע החלטתו של רשם האגודות אורי זליגמן בעניין תנובה שגויה ולא צודקת  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> הקיבוץ `בהתהוות` הר עמשאעדכונים של נקים:

Kinder können an der Spike-Protein sterben
רביעי 23.06.21 21:29

Children may die from spike protein expelled by the vaccinated
רביעי 23.06.21 19:40

Jacob Clynick 14 years old from Michigan died on june16,2021 3 days after Pfizer 2nd shot
שני 21.06.21 13:57

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
מחלקה ראשונה
אורח
הודעהפורסם: שני 13.12.10 10:14    נושא ההודעה: בית המשפט העליון קובע החלטתו של רשם האגודות אורי זליגמן בעניין תנובה שגויה ולא צודקת

מניות תנובה שייכות לרפתנים ולא לאגודות השיתופיות
ביהמ"ש העליון קובע: המניות הוקצו בהתאם לכמות החלב של כל רפתן, ותמורתן נוכתה מהתשלומים שקיבל "איני רואה טעם טוב בגינו נשלול מהרפתן חלק מהתמורה לפרי עמלו ויגיע כפיו - אותו חלק שנצבר לזכותו לאורך השנים בדמות יחידות השתתפות בתנובה"מתוך פסק הדין:
"ככל שבחלב עסקינן, הרפתן הוא שהשכים עם בוקר לחליבה, הוא שחילק מספוא ותחמיץ לפרותיו, הוא שבוסס בבוץ וברפש של הרפת מדי יום, הוא שעמד למראשותיה של הפרה ורדית בשעותיה הקשות ולעיתים אף הזעיק וטרינר לטפל בה, והוא שהשקיע אונו וזיעת אפו בכל העבודות הקשות הקשורות ברפת ובחליבת הפרות"

תגיות: יצחק עמית

מניות תנובה שהוקצו למושבים תמורת החלב שסיפקו לחברה, שייכות לרפתנים ולא למושבים. כך קבע (יום ד', 8.12.10) בית המשפט העליון בפסק דין, שעשויות להיות לו השלכות על מניות בשווי מיליוני דולרים.

תנובה נמצאת כיום בשליטת קרן אייפקס שבניהול זהבית כהן (56%), בנק לאומי העומד לרכוש את מניותיו של מאיר שמיר (20.1%) והקיבוצים שלא מכרו את מניותיהם (20.7%).

פסק הדין ניתן בידי השופט יצחק עמית בענייניהם של שלושה מושבים: ניר בנים, באר טוביה ונחלים. בין היתר, ביטל עמית החלטה בנושא של רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, וקבע שהיא אינה הגיונית ואינה צודקת. בשולי פסק הדין, קרא עמית למחוקק להסדיר סוף-סוף - לאחר עשרות שנות סחבת - את ערכאת הערעור על החלטותיו של הרשם.

חלוקת מניות תנובה בין האגודות

על-פי תקנון תנובה בעת הרלוונטית, אך ורק תאגידים יכולים היו להיות חברים בה. לאורך השנים נהגה תנובה לחייב את האגודות השיתופיות החברות בה בשני סוגים של חיובים: האחד - עמלה לכיסוי הוצאות השיווק של התוצרת ששווקה; והשני - חיוב על חשבון השתתפות בהון מניות תנובה בהתאם להיקף התוצרת החקלאית אשר שווקה באמצעותה. החיובים נוכו על-ידי תנובה מהתמורה ששולמה לאגודה והועברה ממנה לחקלאים.

בנובמבר 1999, החליטה ועידת תנובה להקצות את המניות בין האגודות החברות בה. יחידות ההשתתפות הוקצו על-פי שני מפתחות. האחד: מפתח אחיד, לפיו 50% מכלל יחידות ההשתתפות חולקו באופן שווה בין כל האגודות, ללא קשר לכמות התוצרת ששיווקו. כך קיבלה כל אגודה 9,608 מניות.

השני היה מפתח יחסי, לפיו 50% הוקצו לאגודות השיתופיות על-פי "הגבייה להון מניות כפי שבוצעה במשך השנים", קרי - כל אגודה בהתאם להיקף שיווק התוצרת החקלאית לתנובה לאורך השנים. הזכויות ביחידות ההשתתפות אשר חולקו על-פי המפתח היחסי הן המצויות במוקד המחלוקת בין האגודות השיתופיות לבין חבריהן הרפתנים.

בית המשפט העליון נדרש כאמור לעניינם של שלושה מושבים: 15 רפתנים בניר בנים, שקיבל 24,002 מניות במפתח היחסי; ארבעה חברי נחלים שאינם רפתנים; ו-12 חקלאים מבאר טוביה, שקיבל 98,505 מניות על-פי המפתח היחסי. ביהמ"ש העליון נדרש להכריע בערעורים על שני פסקי דין של בית המשפט המחוזי, לפיהם מניות תנובה הן רכוש יצרני החלב, לעומת פסק דינו של זליגמן, לפיו המניות הן רכוש האגודה.

לדברי עמית, שלושת התיקים לא היו מגיעים לכלל התדיינות אילולא "ההתנגשות" בין הרישום של מניות תנובה כנכס של האגודה לאורך עשרות בשנים, לבין העובדה שמניות תנובה נצברו בזיקה ישירה לשיווק תוצרת החלב. את המחלוקת בין הצדדים ניתן לתמצת במשפט אחד: לשיטתה של האגודה, הרפתנים השתתפו לאורך השנים בהון האגודה ואילו האגודה השתתפה בהון תנובה, ואילו לטענת הרפתנים, האגודה הייתה רק "צינור" להשתתפותם בהון תנובה.

הרפתנים הם ששילמו תמורת המניות

עמית מציין, כי קיים פער מהותי באשר לקביעת זהותו של הגורם שנשא בפועל בתשלום עבור מניות תנובה, בין פסיקתו של הבורר שעסק בנושא ניר בנים לבין זו של זליגמן. הבורר קבע, כי "העובדה כי החברים, יצרני החלב, הם שנשאו בפועל בעלויות שהיו כרוכות בגין החיוב ב'הון מניות תנובה', כלל אינה שנויה במחלוקת בין הצדדים". לעומת זאת, פסק דינו של זליגמן שזור לכל אורכו בקביעה כי "הרפתנים לא שילמו מכיסם עבור מניות אלה".

עמית קובע, כי קביעה זו של זליגמן - בטעות יסודה: "פשיטא בעיני שהרפתנים הם שנשאו מכיסם עבור ההשתתפות בהון מניות תנובה".

עמית קובע, כי הרפתנים שילמו מכספם עבור ההשתתפות בהון מניות תנובה, בדרך של ניכוי מהתמורה המגיעה להם עבור החלב, כל רפתן בהתאם לכמות התוצרת ששיווק; הרפתנים נשאו בנטל המס עבור הון מניות תנובה והחיוב בגין השתתפותם בו לא הוכר כהוצאה.

גביית ההשתתפות בהון מניות תנובה הופיעה אומנם בספרי האגודה תחת הכותרת "הון האגודה", אך במקביל חויב וזוכה כרטיסו האישי של רפתן ורפתן. הזכויות במכסת החלב היו שייכות מאז ומתמיד לרפתנים, אך גם בהנחה שהיו שייכות לאגודה, אין בכך כדי להקנות לה זכות בהכנסות הרפתנים וביחידות ההשתתפות בתנובה שנרכשו מכספי התמורה שהועברה לרפתנים עבור תוצרתם.

עמית מדגיש: "יחידות ההשתתפות בתנובה נצברו לזכות האגודה לא בשל עצם חברותה בתנובה ויחסיה עם תנובה, אלא כפועל יוצא של כמות החלב ששווקה על-ידי הרפתנים. לכן, דעתי כדעת הבורר, כי האגודה שימשה מעין 'צינור' בינם לבין תנובה, כאשר האגודה מעבירה ליצרני החלב את כל הסכום ששולם על-ידי תנובה עבור תוצרת החלב, בניכוי ההוצאות והחיובים של תנובה ובניכוי הוצאות האגודה".

"התוצאה של החלטת הרשם אינה צודקת"

לדברי עמית, האגודה השיתופית אכן מבוססת על עקרונות חברתיים של קואופרציה ועזרה הדדית. ברם, אין פירוש הדבר טשטוש הגבולות בין רכוש האגודה לרכוש היחיד, ואין בעקרונות הקואופרציה כדי לשלול את זכותו של היחיד בקניינו הפרטי אותו צבר בזיעת אפו.

הוא מוסיף: "התוצאה של החלטת הרשם אינה צודקת. יחידות ההשתתפות בתנובה נרכשו והצטברו לאורך השנים, אך ורק בשל פרי עמלם ויגיע כפם של חברי האגודה ששיווקו תוצרתם דרך תנובה. אין נפקא מינה אם מדובר בבעל מטע או מגדל ירקות ששיווקו את פרי מטעיהם ושדותיהם, או רפתנים ששיווקו את תוצרת החלב של פרותיהם.

"ככל שבחלב עסקינן, הרפתן הוא שהשכים עם בוקר לחליבה, הוא שחילק מספוא ותחמיץ לפרותיו, הוא שבוסס בבוץ וברפש של הרפת מדי יום, הוא שעמד למראשותיה של הפרה ורדית בשעותיה הקשות ולעיתים אף הזעיק וטרינר לטפל בה, והוא שהשקיע אונו וזיעת אפו בכל העבודות הקשות הקשורות ברפת ובחליבת הפרות.

"איני רואה טעם טוב בגינו נשלול מהרפתן חלק מהתמורה לפרי עמלו ויגיע כפיו - אותו חלק שנצבר לזכותו לאורך השנים בדמות יחידות השתתפות בתנובה - ונעבירה לחברים אחרים שלא שחו גוום בעבודות הרפת. תוצאה זו אינה צודקת בעיני, בוודאי לא לגבי חברי אגודה שבחרו לחיות במסגרת של מושב, להבדיל מחברי אגודה במסגרת של קיבוץ".

עמית מדגיש, כי תוצאה זו לא תהיה זהה בהכרח בכל האגודות השיתופיות. "כל מקרה יש לבחון לגופו על-פי נסיבותיו, כל אגודה בהתאם לתקנונה, להסכמים בין חבריה, להחלטות האסיפה הכללית במהלך השנים, לרישומים בספרי האגודה ובכרטיסי החברים במהלך השנים ועוד".

בנוסף, מדגיש עמית, אין בפסק דין זה כדי לפתוח בהכרח החלטות שכבר נתקבלו באסיפות כלליות של אגודות אחרות לגבי חלוקת מניות תנובה בין החברים, או כדי לפגוע ב"מעשה עשוי" ככל שיחידות ההשתתפות בתנובה כבר נפדו ותמורתן חולקה. כל חלוקה שבוצעה וכל החלטה שכבר נתקבלה, יש לבחון לגופא על-רקע נסיבות קבלתה.נוצר: 08/12/2010 | עודכן: 08/12/2010
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-256018-00.html
חזרה למעלה

לחץ כאן לפורום החדש על המחדלים המשפטים בחקירת רצח רבין

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> הקיבוץ `בהתהוות` הר עמשא כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You can attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group