לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים נחנו מה מ- מודיעין עלית --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
מאמר של אבא אחימאיר על מאמציו של שלטון מפא"י למנוע עדויות במשפט אייכמן  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> התנהלות הסוכנות היהודית ומפא'י בשואהעדכונים של נקים:

june2021 interview of Yativ&Seligmann to Francesoir.fr on Covid19 vaccination in europe
חמישי 24.06.21 19:48

Kinder können an der Spike-Protein sterben
רביעי 23.06.21 21:29

Children may die from spike protein expelled by the vaccinated
רביעי 23.06.21 19:40

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
אומדיה
אורח
הודעהפורסם: שישי 17.04.09 9:27    נושא ההודעה: מאמר של אבא אחימאיר על מאמציו של שלטון מפא"י למנוע עדויות במשפט אייכמן

האם הייתה אפליה פוליטית במשפט אייכמן?
טענה היסטורית: אב"א אחימאיר זעק במאמרו "איפה ואיפה אפילו במשפט זה!" כי נמנע מניצולים "פסולים פוליטית" להעיד במשפט
אבא אחימאיר 17/10/2008מקור: אתר "בית אבא – ארכיון אב"א אחימאיר, רמת-גן"הקדמה מאת יוסי אחימאיר

בעקבות מאמרו ("מקור ראשון", 12.10.0Cool של מאיר עוזיאל על ההצגה "אנדה" בתיאטרון בית לסין, על העדים שזומנו למשפט אייכמן בשנת 1961 (נציג מטעם מפא"י "בודק את העדים כדי שחלילה לא יגיעו להעיד ניצולי שואה פסולים מבחינה פוליטית בעיני בן-גוריון, הדרג הפסול ביותר לעדות הוא ניצול שואה חרותניק"), פרסמנו באתר "בית אבא" לראשונה עדות אמיתית, מזמן אמת וממקור ראשון על התנהלות המשפט.

העדות ה"מרשיעה" נמצאת במאמר קצר בכתב ידו של אב"א אחימאיר, שנכתב באפריל 1961 בעיצומו של משפט אייכמן. המאמר כנראה לא נמסר לפירסום בעיתון "חרות", שבו פירסם אחימאיר דרך קבע את מאמריו, 2-3 בשבוע. ההסבר לכך נמצא בדף ההקדמה, שבו הוא כותב: "רשימה זו היתה מונחת למעלה משבוע על שולחנו של מחברה. היססתי למוסרה לעורכי (אייזיק רמבה – י"א). בינו-לבינו פורסם משהו בעתוננו על הנושא העגום, עליו דנה רשימה זו. והוא מוגש לקורא בעל ארך-אפיים ולו גם באיחור זמן כלשהו. אקטואליותו של הנושא טרם פגה".

האמנם למעלה משבוע התעכבה הרשימה, שנועדה להתפרסם במדור הקבוע "רקב ביעקב" ובחתימת א. שמאי? לא ולא – למעלה מ-47 שנים היה כתב היד גנוז בארכיון אחימאיר! והרי הרשימה עתה לפניכם, הקוראים, בפירסום ראשון, ובמלואה. הכותרת שבה הכתיר אב"א אחימאיר עצמו את מאמרו אומרת הכל: "איפה ואיפה אפילו במשפט זה!"


המאמר: איפה ואיפה אפילו במשפט זה!"

צר לנו להעלות על הנייר את השורות הבאות. אבל ההכרח לא יגונה. הדבר קשור עם הבעייה: מי ומי זוכה להעיד במשפט המתנהל עכשיו בבניין "בית העם" בירושלים?

הננו מתרשמים והולכים יותר ויותר מהעובדה העגומה הבאה. מתנהלת והולכת מידת איפה ואיפה ביחס לעדים. אין אנו יודעים במי לתלות את אשמת הדבר. האם בקולר התביעה? או בקולר המשטרה, המגישה את החומר לתביעה... הרושם הוא, שמוזמנים להעיד אך ורק אנשים, המשתייכים על מפלגה ממשלתית זו או אחרת. אין מזמינים עדים מהאופוזיציה. אולי תלמד התביעה במשפט אייכמן, מאייכמן ישו"ז: הוא לא נהג במידת איפה ואיפה...

"רודולף קסטנר" של גיטו וילנה (אנו מתכוונים ל"חבר" אבא קובנר) העיד בצורה של שחקן על הבמה (לא נדון בזה באיזו מידה העלה דבר זה את כבוד המשפט הישראלי), אבל ניחא. בצורה דרמטית הציג אבא קובנר את אשתו בתור זו שעשתה פעולת חבלה מסויימת נגד האויב הנאציונל-סוציאליסטי (כותב טורים אלה אינו גורס "נאצי" אלא את "השם המפורש", כביכול). קןבנר הזכיר את אשתו, משל כאילו היא עשתה את הפעולה בלבדה. הוא לא הזכיר שגב' קובנר היתה אחת מני אחדות בפעולה. מר קובנר לא הזכיר את האחראי לפעולה ומוציאה לפועל... מר קובנר העלים שמו של אותו גיבור בשל סיבה פשוטה: הוא היה בית"רי (פרטים אינם ידועים לי).

בעדותו הציג מר קובנר את עצמו כסגן של ויטנברג הי"ד, בתנועת המחתרת בגיטו וילנה. אבל האמת היא קצת שונה: סגן מפקד המחתרת היה הבית"רי יוסף גלזמן הי"ד, שנפל כגיבור ביער. אבל את גלזמן הס מלהזכיר, הן הוא היה בית"רי. גלזמן היה היעוזם למלחמה בעמלקים בגיטו וילנה, ולכן נקראו בגיטו זו מתנגדי ההבלגה בשם "גלזמנים".

התביעה הזמינה להעיד את אבא קובנר ולא את חיים לזר, הספרא עכשיו והסייפא בגיטו וילנה וביערות ביילורוסיה וליטא.

פרשה בפני עצמה היא פרשת "הפרטיזן מתחת למיטה", שהעיד בשם הלוחמים בגיטו ורשה ואשר נמנע בשבועתו להזכיר את שם אלקי ישראל... אין להתנגד לכשיהודי ניצל לכשהוא נמצא בשעת הטבח מתחת למיטה של גוי טוב. ברם, בל יתקשט יהודי זה בנוצות לא לו. בל יכריז על עצמו כעל "מנהיג פרטיזנים", "לוחם בגיטו" וכו'.

אגב, כל אחד מיידה אבן בראשי היודנראטים בצדק או שלא בצדק. אבל השמתם לב? הם שילמו בחייהם עבור השעות הפאטאליות שלהם, שעות ההבלגה לה הטיפו אצלנו ראשי "המוסדות".. אבל אם אנשי היודנראט שילמו בחייהם, הרי ראשי הפרטיזנים, במידה שהם היו סוציאליסטים, ניתלו כך או אחרת...

צר לנו לציין, שהנשיא (יצחק בן צבי – י"א) הזמין לשולחנו את העדים במידה שהם משתייכים על מפלגה סוציאליסטית זו או אחרת. סתם יהודים, שהעידו במשפט, לא הוזמנו לשולחן הנשיא ורעייתו.

* * *

עד כאן דבריו-עדותו של אב"א אחימאיר, ברשימה בכתב ידו, שהיתה גנוזה 47 שנים, ומתפרסמת לאחר שמחזאי צעיר "בדה" מדמיונו הקודח בשנת 2008 עלילה על ניצולת שואה שנפסלה לעדות במשפט אייכמן, רק משום ש"הצטרפה לחרות". מסתבר, כי כל קשר בין המחזה החדש למציאות הפוליטית הדורסנית ששרה עשרות שנים תחת שלטון מפא"י ביישוב ובמדינה הוא לחלוטין בלתי דמיוני. זו היתה המציאות, זו היתה האמת המרה, גם בניהול משפט גדול צוררי ישראל.

כתב היד של המאמר שמור בארכיון "בית אבא".

אבא אחימאיר 17/10/2008


http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=21973&MenuID =719&ThreadID=1014008
חזרה למעלה

מצעד האיוולת: ב-6.9.06 שופטים הנתבעים בהליך אזרחי בבג"ץ דוחים בעצמם עתירה להכשיר את מינוי ביניש

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> התנהלות הסוכנות היהודית ומפא'י בשואה כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group