לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים נחנו מה מ- מודיעין עלית --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
האבות הגרושים עתרו לבג"צ נגד משרד הרווחה: "מטיפים לשנאת גברים"  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> גירושין,משמורת ילדים והתנהלות שרותי הרווחה בישראל-כי ילדים נולדים לשני הוריםעדכונים של נקים:

june2021 interview of Yativ&Seligmann to Francesoir.fr on Covid19 vaccination in europe
חמישי 24.06.21 19:48

Kinder können an der Spike-Protein sterben
רביעי 23.06.21 21:29

Children may die from spike protein expelled by the vaccinated
רביעי 23.06.21 19:40

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
דהפלס
אורח
הודעהפורסם: חמישי 05.01.12 15:45    נושא ההודעה: האבות הגרושים עתרו לבג"צ נגד משרד הרווחה: "מטיפים לשנאת גברים"

האבות הגרושים עתרו לבג"צ נגד משרד הרווחה: "מטיפים לשנאת גברים"
שישי, 30 דצמבר 2011 00:46
נכתב ע"י מערכת The pulse

עתירה לבג"ץ תוגש מחר מטעם ארגוני האבות הגרושים נגד משה כחלון ומשרד הרווחה על מנת למנוע ממשרד הרווחה קיום "כנס אינדוקטרינציה", המתוכנן ביום ג ' 3/1/2011 במרכז רקמן שבאוניברסיטת בר אילן, בהנהלת פרופ' רות הלפרין קדרי. האבות הגרושים טוענים ש"אסור למשרד הרווחה להאציל סמכויות חינוך, לימוד והשכלה למכון הפמיניסטי הרדיקלי ביותר במדינת ישראל, אשר מטיף במשך עשור לשנאת גברים ועידוד הגירושין"

על פי העתירה, שהוגשה בשם העותר, דוד ויסקופף, על בגץ "להוציא תחת ידיו צו על תנאי אשר יורה למשרד הרווחה ליתן טעם מדוע לא ימנע מליתן חסות לקיום הכינוס, מדוע לא יורה לעובדי משרדו להימנע כליל מליטול חלק בכינוס, וכן יאסור על עובדי משרד הרווחה מליטול חלק בכנוס ומלשאת בו דברים."

למרות אין סוף פניות לסימונה שטיינמץ, פקידת הסעד הארצית להורים גרושים, ולמשה כחלון, שר הרווחה לבטל את חסות משרד הרווחה לכנס שכותרתו "הועידה השנתית ה – 9 לענייני נשים, משפט ומשפחה, משמורת והחזקת ילדים, מחקרים עדכניים בינלאומיים והמציאות בשטח", משרד הרווחה קבע כי הכנס ימשך כמתוכנן.

בעתירה נטען כי "במסגרת הכינוס, משרד הרווחה מאציל את עבודת ההשתלמות וההכשרה של פקידות הסעד לארגוני הנשים אשר חולשות על תכני הכנס, ועל הדרך בה יתנהלו פקידות הסעד בשנה הקרובה כאשר תתבקשנה ע"י בית המשפט לכתוב תסקיר."

על פי העתירה, "תלמדנה" העובדות הסוציאליות ו"ילמדו" עורכי הדין, את המשנה המכונה בעגה "פמיניסטית רדיקאלית", היינו: לא משנת שוויון נשים במכלול תחומי החיים בהן אין שוני רלוונטי בינן לבין גברים, אלא שנאת גברים ממש.

בין כל היתר, לפי העתירה, יציג מכון רקמן בחסות משרד הרווחה גישות לפיהן: גברים אינם "בשלים" להיות הורים; אין להתיר לינת לילה בדירת אב לילד שטרם מלאו לו שלוש שנים (או – למצער - שנתיים); הצמדת שם תואר שלילי לתיאור המגדר הגברי" ("גבר אלים", "גבר מסוכן", "גבר חולני", "גבר מטריד מינית", "גבר סרבן גט", "סרבן מזונות", וכיו"ב".

"בין שלל הגישות המגדריות, יוצג פיתוח תזת ה"קונפליקט הגבוה" המהווה עיוות של מחקר רפואי-פסיכיאטרי "עבודה עם משפחות בעלות קונפליקט גבוה בגירושין", כאשר התזה המקורית בספר המחקר האמור הסבירה כי קונפליקט גבוה כאמור נוצר אך ורק על קרקע פוריה של מחלת נפש או – למצער – הפרעת אישיות אקוטית של אחד מבני זוג או של שניהם ומכל מקום, כתוצר של דפוסים פתולוגיים כאלו או אחרים". נטען בעתירה.

מתוך העתירה: "עיוות התיזה האמורה אשר צפוי להיות מוצג בכינוס גורס כי את כל בני הזוג אשר בעניינם מתבקשת הגשת תסקיר סעד – ללא כל יוצא מהכלל – יש לסווג כ"קונפליקט גבוה" בגירושין כאשר ה"אשם" (כלומר: האחריות לצמיחתו של הקונפליקט הגבוה) רובץ על כתפי הגבר (כאשר קיימת התעלמות מהעובדה לפיה פקידת הסעד עורכת התסקיר מעודדת נשים ליצור קונפליקטים כאמור באופן מלאכותי במסווה של העצמת נשים, מחד, ומאידך – באשה עצמה שולטת – שוב, באופן מלאכותי – על רמת הקונפליקט אשר גם אותו אותה אשה יוצרת, בהנחיית פקידת הסעד, באופן מלאכותי) והכל – תוך "דילוג" על שלב האבחון הפתולוגי, כנדרש לצורך קונקרטיזציה של תזת המחקר המדעית המצדיקה שימוש בכלים דרסטיים של קונפליקט גבוה".

"כמו כן, יוצג מטעם ג'ניפר מקינטוש מאוניברסיטת לה-טרוב באוסטרליה, "מחקר" המהווה "פיתוח" של "תיאוריית ההתקשרות", אטצ'מנט, כאשר לפי "פיתוח" זה, הרי שאונת האם מייצרת נוירונים מיוחדים הגורם לפעילות יתר של אונת מח ימנית על חשבון פעילות מופחתת של זו השמאלית של מח האשה. על פי מה שיטען בכנס, תופעה נוירולוגית בעיקרה זו מאפשרת לאם "להיות קשובה" (ערנית יותר, קולטת יותר) לקיום מצבי תעוקה (לחץ ו/או מצוקה) להם קשובה האם ולכן ביכולתה להרגיעם טרם התפתחותם לכדי בכי.

כמו כן, לפי "תזה" אחרת, לפעוט שטרם מלאו לו שלוש שנים, אין תחושת מימד זמן ולכן עלולה להתפתח בתחושתו תעוקה מעצם צפייתו לבוא אביו, אשר הילד איננו מסוגל להבין במימד זמן מתי יגיע, ולכן – לטענת החוקרת האוסטרלית, עדיף להוציא מחיי ילד את דמות אביו ורק אז רצוי שילד יכיר לראשונה את אביו. "תזה" אחרת שצפויה להיות מוצגת באותו כינוס גורסת כי ילד עד גיל 3 פוחד מחושך, ואימו יכולה להרגיעו בעוד מועקתו באיבה מה שלא מסוגל – ביולוגית – האב לבצע".

"ה"תיאוריות" המתוארות בסעיפים לעיל, מוצגות בפני משתתפות הכנס (עו"ס ועו"ד) כ"מחקרים" למרות שזולת מדינת ישראל, אף מדינה אחרת איננה נוהגת לאורם. התיאוריות מוצגות גם כ"מחקרים בינלאומיים והמציאות בשטח", כאשר מדובר במחקר אחד, אזוטרי ביותר על בקרב 130 זוגות, אשר נבחרו מתוך 7% מקרי הקונפליקט הגבוה המסובכים ביותר והמפולח לקבוצות כגיל של 10-20 בכל קבוצה."

" יוצא שמה שמוצג כמחקר המיוחס לקבוצת גיל מסוימת באוסטרליה, מתייחס למחקר בקרב לא יותר מ 20 ילדים. המחקרים מבוססים על מדידת זמני בכי של פעוטות. הוריהם של הקטינים אינם הורים מדגמיים, ולא נבחרו מתוך כלל ההורים המתגרשים באוסטרליה. אלו זוגות שנבחרו בקפידה, כזוגות בסקאלה הכי קיצונית של קונפליקט גבוה, מבלי שנחקרו הסיבות לקונפליקט הגבוה, ומי גרם לייצור הקונפליקט. כמו כן, באוסטרליה בתי המשפט מצאו פתרונות להתעלם ממחקרים אלה לאור העובדה שהחל מ 2006 נהוגה שם חזקת משמורת משותפת דו-בייתית".

"על בסיס תיאוריות מופרכות אלה אלו, גורמות פקידות הסעד לסדרי דין, באמצעות מתן תסקירים מנותקי מציאות, לבתי משפט להוציא תחת ידם מעשים שיפוטיים הגורמים נתקים בין אב לבין יוצאי חלציו, כאשר חלק מניתוקים אלו מלווה בטראומות נפשיות לילדים כגון במקרה של אילוץ לשמור על קשר במה שמכונה בטעות "מרכזי קשר", כאשר את האחריות לקיומה של טראומה זו מטיל הילד בהכרתו או – למצער – בתת הכרתו, על אביו".

"יצוין שהכנס הוא סודי. אין עליו כל מידע וכבר נערכו שמונה כנסים סודיים כאלה, בהם מפקיר משרד הרווחה את החינוך וההשכלה של פקידות הסעד בידי הגורמים הקיצוניים והרדיקליים ביותר שבארגוני הנשים, אשר מסיתים למלחמת מינים ולשימוש בילדים כקלף מיקוח. רק עתה התעשתו האבות הגרושים והבינו שהמכות הנגזרות עליהם (תסקירים שקריים, "התערבות טיפולית" שבית המשפט מעולם לא דרש, התססת נשים להגשת תלונות שווא, מבחני "מסוגלות הורית" לאבות נורמטיביים לחלוטין, שימוש מיותר במומחים ומתאמים, אי חלוקה שווה של הורות, וגולת הכותרת של הניכור ההורי, מרכזי הקשר הנוראים, אשר הפכו למגפת המדינה (20-35% בישראל לעומת 1%-2% בארה"ב. 64 מרכזי קשר בישראל לעומת 67 מרכזי קשר באוסטרליה, ששם האוכלוסייה גדולה פי שלוש), כל אלה מוצאם מאוסטרליה, וכנראה הגיעו אל פקידות הסעד באמצעות כנסי האינדוקטרינציה שבמרכז רקמן, אשר משרד הרווחה פרס עליהם חסותו".

עו"ד ליאור לב, אשר מטפל בסכסוכי משפחה חריפים במיוחד מסביר כי "הדעת איננה סובלת כי משרד ממשלתי, במסווה של כנס מקצועי אובייקטיבי אשר תוצריו משפיעים על 100% מכלל הנזקקים (לדעת המערכת השלטונית) לשירותי רווחה "יעצים" 50% מתוך נזקקים אלו, על פי השתייכותם המגדרית, על חשבון השפלתם על עפר של בני המגדר האחר המהווים גם הם 50% מכלל הנזקקים לאותו שירות. הרי הגדרת הכינוס הינה: "הועידה השנתית ה – 9 לענייני נשים, משפט ומשפחה", הואיל וכנס זה איננו זוכה לייצוג מגדרי גברי, אין לפרוס עליו את חסותו של משרד ממשלתי".

לפי לב, "מדובר בפגיעה, על לא כלום, בזכויותיהם החוקתיות של העותר וחבריו, המהווים את מחצית הנזקקים לאותם שירותי רווחה ובכללן: זכותם ההורית, זכותם לכבוד, זכותם לייחס שיוויוני, זכותם לשם טוב ובזכויות חוקתיות אחרות. חובת ההגינות של הרשות כלפי הפרט כנאמן הציבור חלה לעניין "כל פונקציה שלטונית", והיא מחייבת את המדינה לפעול ביושר, ללא שרירות וללא משוא פנים".

אלי דניאל, דובר הקואליציה למען הילדים והמשפחה התריע כי "היה ובג"ץ יזרוק אותנו מכל המדרגות, כפי שהוא עושה תמיד מפחד ארגוני הנשים, נפעל לפסילת כל פקידת סעד שתשתתף בכנס הסתה מגדרי זה. כל פקידת סעד כזאת, חושפת עצמה לבקשה לפסילה בתיקים הפרטניים שהיא מנהלת. יש כוונה לפרסם מדריך מפורט כיצד להגיש בקשות לפסילת פקידת סעד , ועכיצד לחקור אותן חקירה נגדית, על בסיס היחשפותן מרצון לתיאוריות הסתה ושנאת גברים. פקידת סעד המשתתפות בכנסי הסתה נגד גברים מאבדות את הניטראליות".

מארגוני הגברים דווח כי לאף אחת מפעולות ארגוני הגברים לא הצטרף גיא רווה, אשר מתיימר לעמוד בראש ארגון הנקרא "הורות שווה". לטענת אלי דניאל, ישנה הסכמה סודית בין גיא רווה לארגוני הנשים שהוא ישמש עלה התאנה כאילו הן משתפות ארגוני גברים, כאשר בפועל הורות שווה וגיא רווה הם תנועה פמיניסטית למהדרין, אשר נועדה לגנוב מארגוני הגברים את הזכות להתקומם, להיות משותפים בשיח הציבורי ולהלחם על הזכות להיות אבא".


http://www.thepulse.co.il/index.php/201112299523/q-q-q.html
חזרה למעלה

חשיפה בלעדית של "נקים": ההונאה במיליארדים של הקיבוצים בשיתוף רשם האגודות

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> גירושין,משמורת ילדים והתנהלות שרותי הרווחה בישראל-כי ילדים נולדים לשני הורים כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group