לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים נחנו מה מ- מודיעין עלית --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
התנגדות חריפה להענקת פרס ישראל ל רות רזניק בגין פועלה להרס משפחות בישראל  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> גירושין,משמורת ילדים והתנהלות שרותי הרווחה בישראל-כי ילדים נולדים לשני הוריםעדכונים של נקים:

Police investigate suspicions of corruption in Israel health ministry
שלישי 08.06.21 18:31

Prof.Didier Raoult talks about Covid19 Vaccine inefficiency, confirming Nakim.org findings
ראשון 16.05.21 16:35

המומחה העולמי, פרופ' ראולט מתאר חוסר היעילות של חיסון פייזר בצרפת, ומאשר את ממצאי "נקים"
ראשון 16.05.21 15:46

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
קפהדהמרקר
אורח
הודעהפורסם: חמישי 19.03.09 5:45    נושא ההודעה: התנגדות חריפה להענקת פרס ישראל ל רות רזניק בגין פועלה להרס משפחות בישראל


19.03.2009

לכב'

ועדת הפרסים
הממונה על פרסי ישראל
משרד החינוך
ירושלים 91911

ayeletha@education.gov.il

מס' טלפון 02-5604718/9היום התקשר אלי חבר ואמר לי שרות רזניק, אישה שהונתה את הציבור הרחב במשך שנים, הונאה שהתמקדה במיוחד במגדר שאותו היא אמורה לייצג כביכול, אישה האחראית לביצוע פשעים חמורים נגד האנושות, אישה שהתחזתה למתנדבת, רחומה, וחסודה והתגלתה יותר מאוחר כרודפת בצע ושלטון, אישה אשר עברה כמעט על כל סעיף אפשרי של ערכי המוסר וחוק העונשין, ואישה אשר ביה"ד לעבודה בת"א קבע לגביה שהיא הייתה שותפה בעלילה נגד אישה שהגישה תלונה בגין הטרדה מינית, כמו כן קבע אותו בי"הד הנ"ל שכפיה של רות רזניק "אינן נקיות" ותלונתה של האישה הייתה המתלוננת הייתה מוצדקת.


מבחינתי הענקת הפרס לגב' רזניק, כמוהו כמו להעניק את פרס ישראל לאנס בני סלע או לכל אדם בשיעור קומתו הנמוכה.


הנני פונה בזאת אל ועדת הפרסים לבטל לאלתר את החלטה בהסתמך על הדברים שיובאו להלן:

1. יותר משהגב' רות רזניק ואם בכלל, עשתה מעשה כלשהו לטובת האנושות או נשים בפרט, גרמה הנ"ל לצער, פירוד, הסתה, ושפיכות דמים, הנ"ל במעשיה ובדברי ההסתה שלה גרמה לשנאה בין ילדים לאבותיהם וזרעה הרס ופירוד במשפחות רבות.


2. הגב' רזניק טענה במשך שנים שהינה עושה עבודתה קודש ובהתנדבות כאשר היא מסתירה את עובדת היותה מקבלת שכר של 20,000 ש"ח בחודש, עובדת גילוי הנתונים על שכרה ולמרות שנאמר לה שיש בכך ניגוד אינטרסים, לא מנעו ממנה להחזיר את הכסף או לחילופין אפילו להפסיק לקבל שכר בגין מה שהיא קוראת "עזרה למען נשים".


2א. לא יעלה על הדעת שאדם יקבל פרס על עבודה שממילא אינו מבצע אותה כראוי, מקבל הון עתק עבור עבודתו, מקבל טובות הנאה ושאר טובין תוך שהוא דורס ומועך כל ערך מוסרי או חוקי ועדיין מועמד לקבל את הפרס הכי יוקרתי בישראל.


זהו מעשה נבלה.


3. נשמעו קולות על כך שיש חשד שהגב' רזניק קבלה שוחד עבור סיוע לטיוח תלונה של מתלוננת על הטרדה מינית, תלונה שנמצאה צודקת, כך קבע ביה"ד לעבודה בת"א בבש"א 9602/05 "איריס דקל נגד בית ההורים העירוני", ביה"ד הנ"ל האשים את הגב' רזניק בחוסר ניקיון כפיים.


4. הגב' רזניק הייתה שותפה בקשירת קשר נגדי ונגד ילדיי, יש חשד שהגב' רזניק ממאנת להפריכו, שהגב' רזניק נתנה שוחד לאנשי משטרה ולפרקליטים, יש עובדות מוצקות שמקלטיה משמשים כמקלט לעברייניות המגישות תלונות כוזבות למשטרת ישראל ע"מ להפליל חפים מפשע, הגב' רזניק מסייעת לפשעים אלה במודע מתוך שיתוף פעולה מלא מצידה.


5.הגב' רזניק הפיצה במשך שנים דברי הסתה ובלע נגד המין הגברי, לא מתוך רצון להעצים נשים אלא מתוך רצון לקדם את ענייניה האישיים בלבד ומתוך עשייה לביתה, בידי כותב מכתב זה עשרות דוגמאות של הסתה נגד המין הגברי, הסתה ושנאה לשמה.


5א. כך שיסתה בי אישית הגב' רזניק את כל מי שהיה לידה לאל, מתוך רדיפת בצע ועשייה לביתה בלבד, הגב' רזניק לא בחלה בשום אמצעי ואינה בוחלת בשום אמצעי עד היום, משיסוי המשטרה דרך מתן ונטילת שוחד, דרך הסתת ילדים ונשים, ידה בכל ויד כל בה.


5ב. אחת הדוגמאות להשתלחותה במין הגברי מובאת להלן: "גבר שאין לו מה להפסיד ינקוט בצעדים דרסטיים".


רבותיי נותני הפרס, האם ראיתם פעם גבר שאין לו מה להפסיד?


6. לגב' רזניק שונאים רבים כתוצאה ממעשיה, ביניהם נשים וגברים כאחד.


לנוכח הדברים שהובאו למעלה ולנוכח הדברים שיובאו בהמשך:


אנו קובעים שועדת הפרסים מתגמלת את יקיריה בלבד ואין לפרס זה מאומה לעשות עם מה שאמור להיקרא פרס ישראל.


אנו קובעים שעם קבלת הפרס נוכל להכשיר את מר בני סלע לקבל אף הוא את פרס ישראל כגבר האידיאלי שתרם רבות לדימוי של הגבר הישראלי.


אנו קובעים שאם הועדה לא תבחן את הדברים המובאים כאן ברצינות, מן הסתם ייחשב הפרס כאבן שאין לה הופכין ויותר מכך, הדבר ייחשב לנזם זהב באף חזיר.


אנו קובעים שאם הועדה תחליט בכל זאת להעניק לגב' רזניק את הפרס, אין לתת לה את הסכום של 75,000 ש"ח שכן זה ייחשב כשוד לאור היום על כל משמעויותיו וכן להונאה מצד הועדה ומצד נוטל הכסף.


אנו קוראים לועדה להקפיא את החלטה ולברר את העניין בצורה יסודית ולראות כיצד:


1. מי שמהלכת אימים על שוטרים ופרקליטים ומשחדת אותם מגיעה למעמד כזה של קבלת פרס ישראל.


2. מי שמתעללת בילדים ומסיתה אותם נגד אבותיהם מגיעה למעמד של קבלת פרס ישראל.


3. מי שמטייחת תלונות של נשים הזקוקות להגנתה מגיעה למעמד של קבלת פרס ישראל.


4. מי שעברה ועוברת על כל חוק אפשרי, חוק פלילי וחוקי מוסר, ללא אבחנה, כיצד הגיעה למעמד קבלת פרס כזה.


5. מי שאינה עושה מאומה להפריך את האשמות נגדה פרט להשתקת פרשיות ע"י מתן שוחד מגיעה למעמד כזה.


להלן תכתובת בין העו"ד אריה גבע מהרצליה לבין הגב' רות רזניק:


תכתובת 1:


רות רזניק, שותפה למעשה המחפיר של פיטורי עובדת אשר הלינה על הטרדה מינית
גב' רזניק הנכבדה,
למרות שנותיך הרבות בפוליטיקה ומאבקך למען נשים מוכות, עדיין לא הפנמת את החובות שלא כנבחרת ציבור לשקיפות ולדין וחשבון על מעשייך.
אינני מתעניין בחייך הפרטיים ואין לי כל מושג ועניין בהם. אודה, שגם פעולתך הציבורית אינה בתחומי התעניינותי, להוציא נושא העובדת שפוטרה בשל שגילתה חשד לשחיתות והלינה על הטרדה מינית - שנקרה בדרכי מטיפולי בנושאים אחרים.
אין לי דרך וכוונה לשכנע אותך מעבר למה שעשיתי, להציג ברבים את גרסתך לפרשה.
מן הסתם ישנם דברים שאינני יודע, אך בפניך להציג בפני אותם מניעים נסתרים שגרמו לפועלך, תוך התחייבות מצדי לשמירת סודיות באותם העניינים, שמן הראוי שלא יראו אור ברבים.
דבריך העלומים בעלמא , אינם בהם שום תכלית, זולת ניסיון שווא להרתיע אותי מלפעול למען מיגור התופעה הבזויה של הטרדה מינית ביחסי מרות.

לא נותר לי אלא לפנות לגופים הראויים, כדי שהם יבצעו את הבדיקה ויסיקו הם את המסקנות הנדרשות מפועלך.

בכבוד רב
אריה גבעhttp://cafe.themarker.com/view.php?t=941851
חזרה למעלה

הצטרף וצרף חבריך לרשימת התפוצה של "נקים" וקבל עידכונים שוטפים על החשיפות של "נקים"

אורח

הודעהפורסם: שלישי 15.09.09 11:46    נושא ההודעה: cjHkhumsyIipDbkSFd

doors.txt;10;15
חזרה למעלה

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> גירושין,משמורת ילדים והתנהלות שרותי הרווחה בישראל-כי ילדים נולדים לשני הורים כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group