לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים מר יגאל מ- חיפה --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
השופט שלום ברנר, טייח בשרות מזוז וכנופיית שלטון החוק או תמים שאינו מבין בחקירות ובמשפטים?  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> אינדקס השופטיםעדכונים של נקים:

The Ministry of Health's distortion methods are exposed and confirm the appalling picture
שישי 17.09.21 4:21

בצער רב התבשרנו על הירצחו של אחד ממנהיגי המחאה חי שאוליאן הי''ד
שני 13.09.21 11:50

מחוסני פייזר עלולים למות ממחלה במספר מונים עקב מערכת חיסונית מוחלשת.
ראשון 29.08.21 17:35

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
חיים יטיב
דובר של `נקים`
דובר של `נקים`
הצטרף: 23 ינו' 2006
הודעות: 953


הודעהפורסם: שני 17.09.07 7:10    נושא ההודעה: השופט שלום ברנר, טייח בשרות מזוז וכנופיית שלטון החוק או תמים שאינו מבין בחקירות ובמשפטים?

מעשיו של השופט שלום ברנר מתוארים כאן בפניה של נקים לשר המשפטים


click to enlarge


ד' תשרי תשס"ח
16/09/07
סימוכין: מב/16090701


לכבוד: שר המשפטים, פרופ דניאל פרידמן
טל: 026466527 פקס: 026285438

באמצעות פקסימיליה


נכבדי,


הנדון: בקשה למתן החלטה בבקשה מיום 12.2.07 להקים ועדת בדיקה בעלת סמכויות של ועדת חקירה בפרשת השר רמוןבהמשך לבקשה של הח"מ אליך מיום 12.2.07 להקים ועדת בדיקה בפרשת רמון ע"פ סעיף 8א' של חוק הממשלה התשס"א - 2001, ובהמשך לפגמים שנפלו לכאורה בדו"ח ברנר מראשיתו ועד מסקנותיו, הנני מתכבד לפנות אליך כדלקמן,

1. ביום 12.2.07 פניתי אליך בבקשה מפורטת להקים ועדת בדיקה בפרשת רמון ע"פ סעיף 8א' של חוק הממשלה על התנהלותם של היועץ המשפטי לממשלה פרקליט המדינה ושאר המעורבים בפרשת השר בדימוס חיים רמון
ובקשה להמליץ על נבצרותם הזמנית של השניים.

2. מאז הגשת הבקשה הודיע פרקליט המדינה ביום 18.4.07 או בסמוך לכך על התפטרותו וכן התפרסם במעריב ביום 6.7.07 על כוונה דומה מצד היועץ המשפטי לממשלה כמצוטט:" עוד בטרם הפרשה הנוכחית, מתברר כי היועץ המשפטי לא התכוון להשלים את הקדנציה בת שש השנים ותכנן לפרוש לפני המועד המקורי, לאחר שיחוש כי "מיצה עצמו". מצד שני, המהומה שפרצה כעת בעקבות עיסקת הטיעון עם קצב בעצם "כולאת" אותו בתפקיד כי אין לו כוונה "להפקיר את המערכת במצב כזה ולהרים ידיים פירושו לתקוע מסמר בארון של עצמי".

3. ביום 7.5.07 פניתי ללשכתך בנושא שבנדון לברר האם ניתנה תשובה לבקשתי.

4. מר לביא הודיע לי שהנושא נמצא בטיפול וכן הצביע על החקירה שמנהל השופט בדימוס ברנר לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, הבהרתי למר לביא שחקירה זו ממוקדת בעניין האזנות סתר וכן מונתה ע"י מי שנושא לכאורה באחריות על תפירת התיק לשר חיים רמון. אותו גורם במשרדך ניסה להרגיע אותי בכך שהשופט ברנר יחקור את כל ההיבטים של הפרשה ללא כל משוא פנים.

5. בהמשך לשיחה זו פניתי טלפונית לשופט בדימוס ברנר למסור לו מידע על פרשת רמון.

6. הנ"ל קיבל את שיחתי בעוינות ניכרת וכעס על כך שהשיחה הפריע לו באמצע ארוחת צהרים. הוא הודיע לח"מ שהוא מקבל חומר רק ממי שהוא פונה אליו לקבל חומר ועדויות. וכן הודיע שהוא מחויב בחקירתו רק למי שמינה אותו (קרי היועץ המשפטי לממשלה) והפנה אותי להגיש בקשה למי שמינה אותו למסור חומר בנדון. ניתן להאזין לשיחה האמורה עם השופט ברנר בקישור הבא:

7. התרשמתי מהשיחה עם השופט ברנר שהוא מגביל את עצמו לבירור האמת בפרשה זו לאנשים שהוא חפץ לשמוע את גרסתם ושאין הוא חפץ כלל ועיקר לשמוע ולברר את האמת מאנשים נוספים שהיו מעורבים בפרשה. תשובתו הנחרצת ב-"לא" לשאלתי האם יהיה מוכן לקבל חומר ממני וכן הצבת מכשולים בדמות הגשת בקשה למי שמעוניין למסור חומר ועדות מעיד כאלף עדים על הגישה בה נקט השופט בדימוס ברנר בעבודתו.

8. בהתאם לזאת נמנעתי לפנות לשר המשפטים או ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להעביר מידע לשופט-חוקר זה אשר מלכתחילה הביע עוינות לקבל מידע ממקורות נוספים.

9. ביום 12.7.07 או בסמוך לכך הגיש השופט ברנר דו"ח בדיקה בנושא העברת תוצרי האזנות סתר ליועץ המשפטי לממשלה.

10. בסיום דו"ח זה מודה השופט ברנר ל-עו"ד ארז אהרון מאגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי על "העזרה העצומה" בניהול הבדיקה והכנת הדו"ח. השופט בדימוס ברנר לא מפרט כיצד מונה עו"ד ארז אהרון לשמש מעין מזכיר של המיני ועדה שהוא ניהל ומדוע מונה דווקא עו"ד ארז אהרון כעוזר לשופט ברנר לצורך גיבוש הדו"ח.

11. אין מקום להכביד במילים עד כמה השפעתו של עו"ד ארז אהרון היתה יכולה להיות רבה על השופט ברנר במסקנות הדו"ח.

12. ממאמר מוסגר אוסיף שממידע הזורם לארגון 'נקים' עולה תמונה מאוד לא מחמיאה על התנהלותה של הנהלת אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, הנהלת אגף זה חשודה להיות אחד המעוזים של "כנופיית משפטנים" המתעשרים על גבו של הציבור ממניפולציות כספיות בתיקי כינוס נכסים.

13. מבלי לפגוע בכוונותיו הטובות של עו"ד ארז אהרון נדמה שדרוש לפזר את החשד שהוא 'שודך' לשופט ברנר ביוזמת היועץ המשפטי לממשלה במטרה לשמש כסוס טרויאני שיכוון מסקנות הדו"ח וידווח ליועץ המשפטי בזמן אמת על התקדמותו של השופט בדימוס ברנר.

14. ההתרשמות משיחתי כחודש לפני הגשת הדו"ח על כך שהשופט ברנר אינו מעוניין לקבל חומר ועדויות מגורמים נוספים, אושרה בחתימתו בעת הגשת הדו"ח.

15. השופט ברנר פירט בסעיף 4-20 של הדו"ח שהוא יזם פניות לגורמים מסוימים במשטרה ובפרקליטות לקבל חומר על הפרשה, אך השופט ברנר נמנע מלפרסם הודעה לציבור ולבעלי תפקידים במשטרה ובפרקליטות לבוא ולמסור חומר ועדויות על פרשה זו, וכן לא הוצעה חסינות כלשהי מהתנכלויות לבעלי התפקידים במשטרה ובפרקליטות אשר יבקשו למסור עדות על הנעשה שם על ידי עמיתם למקצוע ו/או הבכירים המנהלים אותם.

16. נציין כאן שהאזנות הסתר התגלו אחרי שאיש המקורב לחקירה הדליף לשר חיים רמון על הנעשה מאחורי הקלעים, סביר להניח שהשופט ברנר לא הגיע לגורם זה ואף לא ניסה לתת לו צ'אנס לפנות אליו.

17. כל אלה מצביעים על כך שהשופט ברנר סינן והגביל את המידע שזרם אליו בהתאם ככל הנראה להמלצות איש משרד המשפטים עו"ד ארז אהרון ש-'שודך' אליו בנסיבות שהשופט ברנר נמנע מלפרט בדו"ח.

18. בדו"ח זה צוין שרשרת הכשלים הן במשטרה והן בפרקליטות אשר הביאו להסתרת האזנות הסתר מהנאשם ח"כ רמון ונאמר בסיכומו "שוכנעתי כי כוונת זדון כטענת רמון מצד מי מאלו שטיפלו בתיק לא היתה כאן, רשלנות רבתי היתה גם היתה"

19. ביום 12.9.07 התפרסם בידיעות אחרונות מאמרו על דו"ח ברנר של כב' השופט המחוזי בדימוס ומנהל בתי המשפט לשעבר בעז אוקון תחת הכותרת "דרושה חקירה מקיפה", במאמר זה מפרט כב' השופט בדימוס אוקון טענות מלומדות המבהירות את הצורך בהקמת ועדת בדיקה מקיפה יותר.

20. בן היתר מציין כב' השופט בדימוס אוקון שמסקנתו של השופט בדימוס ברנר שכוונת זדון לא היתה כאן הינה תמוהה ובלתי מנומקת.

21. לאור חשיבותו של מאמר זה ועל מנת לא לחזור על דברים שנאמרו ע"י כב' השופט בדימוס אוקון אבקש לצרף מאמר זה כחלק בלתי נפרד מבקשה זו.

22. כב' השופט בדימוס ברנר נמנע מלחקור את אחריותם של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בכל הנוגע למעורבותם בפרשת רמון כפי שפורט ארוכות בבקשתי מיום 12.2.07 .

23. זאת ועוד הח"מ בעצמו נפל קורבן להתנכלויות מצד פרקליט המדינה בפרשה זו.

24. מהליך שניהל הח"מ בבג"ץ 1264/07 כנגד היאח"ה על דרישתה לחקור אותי בקשר לפרשת רמון, עולה שפרקליט המדינה הורה בכבודו ובעצמו לניצב יוחנן דנינו לפתוח בחקירה נגד הח"מ בגין פרסום באתר 'nakim.org' קריקטורה מטושטשת וללא שם של המתלוננת נגד השר רמון המצביע על אופיה הפלרטטני, התמונה מופיע בהמשך כתבה בקישור זה: http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=757

25. . הבקשה מיום 27.9.06 של פרקליט המדינה לניצב דנינו לפתוח בחקירה כנגדי מצורפת בזה כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

26. הטרדה זו בה בהמשך למעצרו של עיתונאי נוסף מר משה הלוי ערב ראש השנה תשס"ז בחשד שפרסם שמה של המתלוננת.

27. כמו כן בחודש יולי 2007 פשטה היאח"ה בנחישות רבה על משרד חקירות "ויצמן-יער" אשר פעל לכאורה להוכיח את המזימה שנרקמה נגד השר חיים רמון.

28. מכל אלה עולה חשד שפרקליט המדינה וניצב דנינו פעלו באופן מגמתי ומתואם לסתום פיות לכל מי שניסה להוכיח שנתפר תיק לשר חיים רמון תוך שהם מגנים בכל האמצעים העומדים לרשותם ובקיצוניות המעוררת תמיהה להרחיק מהגברת ה.נ. כל איום אשר עלול לחשוף ששיקרה בחקירתה.

29. לאור החשדות שהתגלגלו לפתחו של משרד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, הם היו מנועים מלמנות בעצמם שופט חוקר שיבדוק פרשה זו.

30. מנהל ציבורי תקין חייב אותם להעביר החלטה זו לממשלה תוך המלצה על בדיקה חיצונית ולהשאיר בידי הממשלה את ההחלטה להקים ועדת בדיקה בעלת סמכויות חקירה ע"פ סעיף 8א' לחוק הממשלה התשס"א -2001 או למנות שופט חוקר בעל סמכויות מוגבלות יותר כפי שנעשה.

31. היועץ המשפטי לממשלה נמנע מלהעביר סוגיה זאת להכרעת הממשלה ומיהר מסיבותיו לקבל החלטה תוך ניגוד עניינים בוטה, תוך שהוא בחר בעצמו באופציה של שופט חוקר המקלה עימו ואשר מרחיקה ממנו ומפרקליט המדינה את אש החקירה.

32. מכאן ש-"ועדת ברנר":
- נולדה בחטא תחת שרביטו של היועץ המשפטי לממשלה תוך ניגוד עניינים אשר גרם מלכתחילה להגבלת היקף החקירה והגבלת סמכויותיה.

- התנהלה בחטא בגבייה סלקטיבית של עדויות בעזרתו של עו"ד ארז אהרון אשר מונה בהעדר שקיפות ציבורית ראויה.

- והסתיימה בחטא עם מסקנות בלתי מנומקות כפי שציין זאת כבוד השופט בדימוס בעז אוקון.

33. מכל האמור כאן כבוד השר מתבקש להיעתר לבקשה של הח"מ מיום 12.2.07 אשר אליה הצטרפו בחודש מאי ככל הנראה גם פרקליטי השר חיים רמון כפי שעולה מסעיפים 15-18 של דו"ח ברנר.

34. לאור הפרסום מהיום בתקשורת, על כך שניצב יוחנן דנינו מבקש באופן תמוהה להיות מועמד לתפקיד פרקליט המדינה, אבקשך לקבל החלטתך בהקדם על מנת להשיב בהקדם האפשרי את אימון הציבור המתדרדר בבכירי התביעה הכללית.

35. כן מתבקש שר המשפטים הנכבד להמליץ על מינוי פרופ' אריה זריצקי או ד"ר ניסים אמזלג מארגון 'נקים ישראל' כחבר בועדה זו בנוסף לאנשי ציבור נוספים אשר אינם כפופים או בעלי זיקה למערכת המשפט.
______________________

בכבוד רב
חיים יטיב
דובר ארגון 'נקים ישראל'
WWW.NAKIM.ORG
_________________
הצטרפו לערוץ של נקים בטלגרם להתעדכן:
https://t.me/Nakim_org_Ch
ולקבוצה של נקים בטלגרם לקבל עדכונים ולשתף על ידי שליחת בקשה אליי קודם בפרטי בטלגראם @HaimYativ, בגלל הספאם, תודה.
https://t.me/Nakim_org_Newsהסקר קובע: רוב הציבור בישראל סבור שהשחיתות פוגעת בחייו היום יומיים,
חתום על העצומה נגד שחיתות הממסד ומערכת המשפט והצטרף ל"נקים"

ניתן להשיג את חיים יטיב הדובר של ארגון "נקים" באמצעות טלגרם @HaimYativ או דוא"ל haim@nakim.org


השופט מישאל חשין:המלחמה בשחיתות היא מלחמה להגנה עצמית בה לא לוקחים שבוייםEvil or Very Madsadomaso
חזרה למעלה
צפה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית שלח דוא\ בלוג בקר באתר המפרסם

חדש!: הוסף את נקים ככפתור ב-toolbar לגישה מהירה לפורומים ועידכון שוטף

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> אינדקס השופטים כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group