לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים גב' אסתר סוריה מ- אופקים --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
פניה לרשם האגודות בנוגע לאי סדרים כספיים ואחרים בקיבוץ הר עמשא  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> הקיבוץ `בהתהוות` הר עמשאעדכונים של נקים:

ישראל בונה בשושו את מערכת מצלמות המעקב אחרי אזרחיה המשוכללת בעולם
ראשון 17.10.21 0:05

Les vaccins Covid nuisent à la fertilité des femmes
שני 04.10.21 14:29

Covid19 vaccines harm the fertility of women in vaccinating countries
שני 04.10.21 13:44

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
חיים יטיב
דובר של `נקים`
דובר של `נקים`
הצטרף: 23 ינו' 2006
הודעות: 959


הודעהפורסם: שלישי 28.08.07 20:01    נושא ההודעה: פניה לרשם האגודות בנוגע לאי סדרים כספיים ואחרים בקיבוץ הר עמשא


המכתב הוגש בשבוע שעבר לרשם האגודות, מסקרן לדעת כיצד הוא יבחר להתייחס לעובדות המתוארות מטה.

הנספחים יועלו בקרוב בגוף המכתב כאן.
כ"ב אב תשס"ז
06/08/2007


במסירה אישיתלכבוד: עו"ד אורי זליגמן - רשם האגודות השיתופיות.
מקור חיים 35, ירושלים מיקוד 93465, טל:025680701 פקס: 026793432
בקשה למתן החלטה בעניין קיבוץ הר עמשא,
שינוי סיווג או פירוק האגודה, עתיד נכסיה ומעמד תושביה.
בהמשך לביקור הפתע שערכת בקיבוץ בהתהוות הר עמשא ביום 18.7.07, ובהמשך לשיחתנו בישיבה במועדון הישוב בנוכחות המשלחת מטעמך, ובהמשך לחשד לאי סדרים כספים חמורים בניהול האגודה ובניהול תקציבי המועצה בחסות הוועד הממונה מטעמך ובהמשך להחלטתך מיום 1.5.03 המצ"ב כנספח א', ובהתאם לסעיף 23 ד' של תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975

הנני מתכבד לפנות אליך כדלקמן,

ביום 18.7.07 ביקר רשם האגודות בהר עמשא יחד עם עוד כעשרה בעלי תפקידים, הזמנת את הח"מ לשבת ולשוחח, שאלת מה דעתי על עתיד המקום וכן שאלת את הח"מ האם אהיה מעוניין לקנות את ביתי בהר עמשא ועל כך השבתי לך בחיוב.

למרות ביקור זה האמור לסמל מפנה ביחס הוועד הממונה לתושבים ממשיך הוועד הממונה באמצעות נאמנו מר דוד בן שבת להתנכל למבקש באמצעות תביעת פינוי ולהתעלם מחובותיו ליזום דו שיח בונה עם התשובים, כאשר במשך למעלה מ-4 שנים לא יזם וועד ממונה זה אף לא פגישה אחת עם כל תושבים המקום.

כידוע לך למעלה מ- 20 שנה מאז כניסתך לתפקיד והפיכת האגודה באישורך ל-'קיבוץ בהתהוות', נמנע מקיבוץ הר עמשא להפוך ליישוב מתפתח מן המניין.

פניתי אליך ולשר התמ"ת בבקשות שונות בנוגע לסיווג האגודה כ-"קיבוץ בהתהוות" בטענה לאי חוקיות סיווג זה. (הפניה לשר התמ"ת מצ"ב כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו יחד עם שאר הנספחים)

אחרי כישלון התק"מ לבסס את המקום ולאחר שהוא פעל בהצלחה מרובה לרושש את המקום מנכסיו תוך ניצול המסגרת המשפטית התמוהה שאישרת בדמות "קיבוץ בהתהוות", מינית לפני למעלה מ- 4 שנים וועד ממונה חדש תחת הנהגתו של מר ירון סולומון מהאיחוד החקלאי.
למרות אזהרות היועץ המשפטי של תנועת התק"ם והתושבים (מצ"ב כנספח ג'1 ו-ג2'), בחר מר ירון סולומון בגיבויך למנות את התושב דודו בן שבת ל-"נאמן" של הוועד הממונה בהר עמשא זאת בהמשך להטיית דין לטובתו של בן שבת בו נהגו החוקרים שלך בדו"ח החקירה האחרון כאשר מצאו לנכון להיפגש עימו בלבד מבן תושבי הר עמשא לצורך גיבוש הדו"ח כפי שהעיר על כך התק"ם בתגובתו לדו"ח (ראה נספח ה' בהמשך).

בפועל מר מן שבת ניהל את האגודה קיבוץ הר עמשא באין מפריע במשך 4 שנים ללא שקלט לישוב ולו משפחה אחת אשר שרדה במקום יותר משנה וכאשר כמחצית מהתושבים נאלצו לעזוב את היישוב לאור התנהלותו של הוועד ו-"הנאמן" מטעמו.

יתרה מזו מר דודו בן שבת ומר ירון סולומון השקיעו את משאבי האגודה בתביעות משפטיות לפינוי תושבים וותיקים בניגוד להמלצות דו"ח החקירה מטעמך שהוגש בשנת 2003 ועל בסיסו מונה ועד ממונה זה ובניגוד לחוות דעתו המנומקת בכתובים של מר עוזי קרן עוזר ראש הממשלה לענייני התיישבות מכתבו (מצ"ב כנספח ד').

מר דודו בן שבת ניצל ומנצל בציניות את הוואקום המשפטי שיצרת במקום בכדי להתפרנס ולהתעשר באופן בלעדי מכל משאבי האגודה תוך ניגוד עניינים בוטה, שכן הנ"ל משמש כ:
1. 'נאמן הוועד' קרי מזכיר הישוב ומנהל האגודה הבלעדי לו השליטה על תקציבי המועצה ונכסי האגודה ללא פיקוח ציבורי כלשהו.
2. נציג הישוב במועצה,
3. מספק שרותי שמירה, תחזוקה ומשרד באמצעות החברה שברשותו נהרות שם בע"מ ח.פ. 513262337 תוך ניגוד עניינים בוטה.
4. מפעיל את כרם היישוב לרווחתו הבלעדית,
5. מארגן אירועים לאלפי מבקרים על אדמות הישוב לרווחתו הבלעדית,
6. מתגורר בדירה כפולה אחרי שפינה את שכניו משפחת מרציאנו מדירתם אליה התרחב, (מתכנן תרגיל הרחבה דומה עבור אחותו לדירות של משפחת בלנקי ובר שדה שפונו על ידו)
7. וכן מתכנן בימים אלה התעשרותו מעמלות שמנות שיגרוף מספסור בפיתוח מגרשים ויחידות דיור בהרחבה המתוכננת בטאבה (ראה סיפור הנוכלות ביישוב שמשית שבעמק יזרעאל תיק א' 1201/01 [חי-מחוזי] שמשית אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ נגד צבי שפרינגר ואח'),

כל אלה ללא מכרז ותוך הטלת אימה על התושבים בחסות הוועד הממונה מטעמך.
בתום ארבע שנות ניהולו של הישוב ע"י דוד בן שבת ללא מפרע, נדמה שללא עוררין ניתן לקבוע שמר דודו בן שבת הוכיח שכל טענות התושבים התק"מ ואנשי הסוכנות כנגדו (ראה הפרק הרלוונטי בתגובת התק"ם לדוח החקירה מצ"ב כנספח ה' וראה מכתבים שהופנו אליך ע"י אנשי הסוכנות מצ"ב כנספח ו' -ז') אומתו אחת לאחת ושהעומד בראש מעייניו של מר בן שבן הינן המניפולציות הכספיות בהן הוא מצטיין להתעשרותו הבלעדית תוך זריעת הרס חברתי ביישוב לאפשר את שליטתו בנכסיו בשיטת הפרד ומשול.

זאת ועוד אלפי הדונמים המניבים של שותפות 'אורה' המשיכו ב-4 שנים אלה להזרים מאות אלפי שקלים לקופת האגודה תחת ניהולו של מר דוד בן שבת זאת ללא פיקוח כלשהו וללא שמשאבים אלה ושאר משאבי היישוב סייעו לפרנסתם של תושבי המקום או לפיתוח היישוב.
כאמור אדמות אלה פרנסו באופן בלעדי את יו"ר הוועד הממונה מר ירון סולומון ונאמנו מר דוד בן שבת, בה בשעה שמאות משפחות של מפונים מחבל עזה כמהים לאדמות לפרנסתם ותושבי הר עמשא נאלצים לנסוע למרחקים לפרנס את ילדיהם.

בתום למעלה מארבע שנות כהונה רציפה של וועד ממונה זה, ובהתאם להוראות החוק, תקנון האגודה ונורמות ציבוריות מתבקשות במיוחד בימים אלה, אבקשך לשקול בדחיפות:
1. לפזר בהקדם וועד ממונה זה,
2. להורות על הסבת האגודה/פירוק האגודה לאגודה בעלת רמת שיתוף נמוכה יותר זאת בהתאם להחלטתך מיום 1.5.2003 ואימוץ חלופה ב' של המלצת החוקרים, (העמוד הרלוונטי מדו"ח החקורים מצ"ב כנספח ח')
3. להורות על הקמת וועד מקומי שיבחר בבחירות דמוקרטיות למנוע את ההתנהלות המוניציפאלית המבישה והחמורה שהוזכרה לעיל והביזה בתקציבי המועצה המתרחשת במתכונת הנוכחית כפי שהובהר לעיל.
4. לתת סמכויות לנציג של הסוכנות היהודית ולוועד המקומי לקבוע נוהל לקליטת תושבים חדשים וביסוס מעמדם של הוותיקים בכדי לחזק את הישוב ולשים קץ לביזת נכסי האגודה שהושקעו ע"י גופים ציבוריים לרווחת הכלל בניגוד לפסול המתואר לעיל.


לתגובתך המהירה אודה,

חיים יטיב
תושב המקום הנמצא כמובן בהליכי פינוי מהר עמשא.

(לאור הלחצים והאיומים המופעלים על תושבי קיבוץ הר עמשא, מכתב זה נשלח בחתימתי בלבד, הריני להבטיחך שמירב תושבי הישוב מאשרים את האמור לעיל ומייחלים לשינוי מהיר.)

העתק:
· שר התמ"ת
· מר עוזי קרן, יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות
· מנכ"ל משרד החקלאות
· ראש מנהל מקרקעי ישראל
· גזבר הסוכנות היהודית,
· אגודה קיבוץ הר עמשא
· תושבי קיבוץ הר עמשא
· אינטרנט

_________________
הצטרפו לערוץ של נקים בטלגרם להתעדכן:
https://t.me/Nakim_org_Ch
ולקבוצה של נקים בטלגרם לקבל עדכונים ולשתף על ידי שליחת בקשה אליי קודם בפרטי בטלגראם @HaimYativ, בגלל הספאם, תודה.
https://t.me/Nakim_org_Newsהסקר קובע: רוב הציבור בישראל סבור שהשחיתות פוגעת בחייו היום יומיים,
חתום על העצומה נגד שחיתות הממסד ומערכת המשפט והצטרף ל"נקים"

ניתן להשיג את חיים יטיב הדובר של ארגון "נקים" באמצעות טלגרם @HaimYativ או דוא"ל haim@nakim.org


השופט מישאל חשין:המלחמה בשחיתות היא מלחמה להגנה עצמית בה לא לוקחים שבוייםEvil or Very Madsadomaso
חזרה למעלה
צפה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית שלח דוא\ בלוג בקר באתר המפרסם

חשיפה בלעדית של "נקים": ההונאה במיליארדים של הקיבוצים בשיתוף רשם האגודות

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> הקיבוץ `בהתהוות` הר עמשא כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You can attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group