לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים מר מוטי מ- פתח תקוה --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
נחום ברנע משרת אדוניו,השפל אליו הגיע העיתונאי ברנע משיג רמות חסרות תקדים,תגובה לשקרים נגדי  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> ביקורת על העיתונות בישראלעדכונים של נקים:

כעת המחוסנים חשופים פי חמש להדבקה מקורונה עם מערכת חיסונית הרוסה עד כ-80% חשד לאיידס
שישי 22.04.22 10:41

Vaccinated are 5 times more affected by Covid,immune system reduced by 80%&AIDS in sight
שני 07.02.22 14:35

Les vaccinés sont 5 fois plus atteint du Covid,système immune réduit de 80%et le SIDA en +
שני 07.02.22 13:27

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
ירון זליכה
אורח
הודעהפורסם: שלישי 09.10.07 8:35    נושא ההודעה: נחום ברנע משרת אדוניו,השפל אליו הגיע העיתונאי ברנע משיג רמות חסרות תקדים,תגובה לשקרים נגדי

ברנע משרת אדוניו


השפל אליו הגיע העיתונאי נחום ברנע משיג רמות חסרות תקדים תגובה להמשך קמפיין השקרים שמפרסם נגדי ברנע בטורו השבועימאת: ד"ר ירון זליכה | | Nfc.co.il פרשת אולמרט - לאומי פרשת אולמרט


זליכה. "על כתפי הדלות"


---------------------------------------------------------------------- ----------

ברנע. "קמפיין עיתונאי שיקרי ועלוב"
רשימות קודמות

"השחיתות שוחקת את הדמוקרטיה"
מהפך טכנולוגי במשרדי הממשלה
> קיבלתי את ברכתו של אביו של ניסן ז"לדומה שהשפל אליו הגיע העיתונאי נחום ברנע, שאינו מהסס לרתום את השכול והכאב לקמפיין ההכפשה השקרי והשיטתי שהוא מוביל בשירות אדוניו, משיג רמות חסרות תקדים. כשמתווספת לכך העובדה שהוא כלל לא טורח לבדוק את דברי השקר והנבלה, או לכל הפחות לבקש את תגובת החשב הכללי לפני הפרסום, הרי שאין לי אלא להניח כי המטרה שהציב לעצמו מקדשת עבורו כל אמצעי, ולו הנקלה ביותר.

אין אלא להסיק כי התגייסותו של ברנע, כמו גם מקורבים אחרים, לקמפיין נבזה של שקרים, מטרתה לערער את אמינותי כעד מרכזי בחקירות פליליות תלויות ועומדות נגד אנשים שביקרם הם חפצים ובראשן פרשת בנק לאומי. לטעמי, מעיד הדבר על הלחץ הרב, שלא לומר ההיסטריה, של אותם אנשים ביקרם חפץ ברנע נוכח חקירותיהם הצפויות.

לפני כשלושה שבועות פניתי במכתב מפורט לעורך ידיעות אחרונות, ובו קבלתי על התנהלותו השערורייתית והאנטי-אתית של ברנע. במכתב זה כללתי מספר דוגמאות לקמפיין השקרי, המגמתי ומשולל האתיקה של ברנע, שבבלותו הוא מבייש את נעוריו. שבוע לאחר משלוחו, פורסם מכתבי במלואו באתר האינטרנט של הארץ, כך שכל החפץ בכך, יכול לרענן את זכרונו בסקירת שקריו של ברנע.

לא זו בלבד שלא נעניתי בדרך כלשהי, אלא שדומני כי המכתב העצים את מוטיבציית היתר ההרסנית של ברנע לנסות ולפגוע בי; ביום ו' האחרון הוא חצה קווים אתיים אדומים נוספים, ועתה הוא מהלך במחוזות שאף עיתונאי הגון לא הילך בהם מאז ימי פראבדה.

הקורא התמים עלול לטעות ולחשוב כי ידיעות אחרונות גילה בעבודת מחקר עיתונאית רצינית, את מקור כל בעיותיה של מדינת ישראל, כאילו אין שחיתות שלטונית בישראל. וכך, אני נאלץ לשאת שוב ושוב, על כתפי הדלות, את כובד משקלו של קמפיין עיתונאי שיקרי ועלוב שמנהל העיתון הנפוץ במדינה, בהנהגת ברנע, נגדי. הכל, כמובן, כדי לשרת את מי שברנע, ואפשר להניח שגם פרנסי העיתון, חפצים ביקרו.

רצונו העז של ברנע לשרת את אדוניו ולהרע לי מעביר אותו על דעתו, והוא ממשיך לגרום לו להתעלם מהעובדות, על-מנת שחלילה לא יבלבלו אותו ויסיטו אותו מהמטרה שסימן לעצמו מאז התפרסמה ברבים פרשת בנק לאומי - השמצתי, הכפשתי, וערעור מהימנותי כעד מרכזי באותה פרשה חמורה.קיבלתי את ברכתו של אביו של ניסן ז"לאתייחס להלן לסיפור המעוות והשקרי שהביא ברנע בטורו האחרון, סיפור שעורכי ידיעות אחרונות טרחו להבליט בשער העיתון, כאילו נתגלגל לידם סקופ העשור. כמובן, וכשיטתו משכבר הימים, לא טרח ברנע לפנות אלי ולבקש תגובתי טרם הפרסום, מה שכמובן, שולל ממנו כל הגנה של תום-לב.

בניגוד לשקריו של ברנע בטורו – תמכתי בבקשה להחזר הכספים ששילם ניסן שלו ז"ל והחלטתי לאשרה. אולם, בניגוד לדעתי הטילה הלשכה המשפטית של משרד האוצר וטו על החלטתי לאשר הבקשה ועמדה בנחרצות על דעתה לפיה אין כל אפשרות חוקית להיענות לבקשת משפחתו של הטייס ההרוג ז"ל. הוטו המשפטי קבע, כאמור בניגוד לרצוני, ובאופן חד-משמעי, כי הוראות חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחו - אינן מאפשרות להיענות לבקשה. זאת שכן אין ביניהן כל הוראה המאפשרת חזרה מרכישת זכויות לקצבה. על-כן אין – לא לחשב הכללי ולא לכל גורם אחר - כל שיקול דעת בנושא. כדי למצוא מזור לעיוות זה, הנובע מהסיטואציה הקשה בה מדובר, פעל אגף החשב הכללי בהוראתי, בכל הערוצים האפשריים, על-מנת לחפש ולאתר דרך חוקית כלשהי לסייע למשפחה. כך, הוצע למשפחה בהוראתי סיוע במסגרת קרן עזרה ממשלתית.

באשר לבקשה להכיר בהורי הטייס כ"שאירים תלויים": גם כאן נתון הייתי בסד הוראות החוק, כפי שפורשו באופן חד וחלק על-ידי הלשכה המשפטית של משרד האוצר. לפיכך, על ההורים היה להראות כי פרנסתם היתה תלויה במנוח, שאם לא כן הם אינם זכאים לגמלה. אלו הן הוראות המחוקק, כפי שקבעה כאמור הלשכה המשפטית.

תמוה, או שמא אין זה מפתיע, שברנע ממשיך ומטעה וטוען כי לא ניתנו תשובות לפניותיו של מר עמוס שלו, אביו של ניסן ז"ל. לו היה חורג מהרגלו המגונה שלא לבקש תגובה, או לחילופין, טורח לבדוק את העובדות, היה מגלה בקלות כי למר שלו נשלח מכתב תשובה ב-10.6.07, לצד שלושה מכתבי תשובה נוספים לפניות ממשטרת ישראל, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים וח"כ חיים אורון. יתר על כן, שוחחתי אישית עם מר שלו והסברתי לו את קוצר היד לסייע לו, וקיבלתי את ברכתו ובקשתו כי המדינה תפעל אך ורק במסגרת החוק.

אני מקווה כי בעתיד הקרוב תתפנה מועצת העיתונות לעסוק בקובלנה שהגשתי נגד ברנע. הדיון המקצועי בהתנהלותו הקלוקלת, הסבור, כך נראה, שהכל מותר לו, חשוב בעיני מלהיפרע ממנו באופן אישי בגין הנזקים הזדוניים שהוא מנסה לגרום לי כמעט מדי שבוע.
רשימות נוספות: פרשת אולמרט - לאומי + | פרשת אולמרט +
אולמרט דחה ארבע פעמים מועד חקירתו בפרשת לאומי / יואב יצחק

אומ"ץ: למנוע מינוי מעוז לפרקליט המדינה / משה ריינפלד

לינדנשטראוס עצר הדחת זליכה / יואב יצחק

חתן פרס אולמרט מספסר במוות / יואב יצחק

איפה הבושה? דנקנר וברנע / גורי גרוסמן

פרשת אולמרט - לאומי פרשת אולמרט / תמי בן-דוד
עו"ד תמי בן-דוד שימשה באת-כוחו של איל ההון, המיליארדר פרנק לואי. פעלה יחד עם אהוד אולמרט להטות את מכרז הפרטת לאומי כך שלואי יהא הזוכה, ובמחיר ובתנאים נוחים. בשלבי המכרז הסופיים, ולאחר שקיבלה הבטחה מלואי לקבל חלק מהעסקה, ניסתה, יחד עם אולמרט, "לגרור" את לואי לרכוש את הבנק למרות שלא גילה התלהבות לעשות זאת.

מי ומי בפרשה:
אהוד אולמרט אוסנת פוסט אורי מסר אורי שטרית אילה חסון אלומות מג הנדסה בע"מ אמיר אורן אמנון דנקנר גיל מסטיי דניאל פרידמן יהושע פולק יוחנן דנינו יעקב בורובסקי ירון זליכה כרמיה מיכה בן-נון מיכה לינדנשטראוס מני מזוז מרדכי גילת נחום ברנע ערן שנדר רות ביקסון תמי בן-דוד
---------------------------------------------------------------------- ----------


הכותב הוא החשב הכללי במשרד האוצר+ כיתבו במערכת הפורומים של Nfc כותבים ב- Nfc בימה חופשית+ הדפסה שלח לחבר

נוצר: 02/09/2007 | עודכן: 04/09/2007 | רשימות נוספות: ירון זליכה


http://www.nfc.co.il/Archive/003-D-24454-00.html?tag=08-33-52
חזרה למעלה

מצעד האיוולת: ב-6.9.06 שופטים הנתבעים בהליך אזרחי בבג"ץ דוחים בעצמם עתירה להכשיר את מינוי ביניש

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> ביקורת על העיתונות בישראל כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You can attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group