לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים מר כהנא שלמה מ- גבעתיים --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
בתשובה ל-נקים, משרד הבריאות מפר את חוק חופש המידע וחוק ההנמקה לחפות על רוצחי יצחק רבין  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> הודעות של נקיםעדכונים של נקים:

קריאה למרד נגד השלטון בישראל,לכל אזרח, שופט, שוטר, חייל, רופא ועובד ציבור בישראל
שישי 15.01.21 18:12

מה מסתירים שתי הקולות של הנשיא טראמפ בשבועות האחרונים? הונאת בוחרים או מהלך מבריק?
שלישי 12.01.21 17:00

הודעה מיוחדת: יש מצב שיוכרז מצב חרום/מלחמה בארה"ב על ידי הנשיא בשעות הקרובות
שלישי 12.01.21 3:44

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה       NAKIM      
Nakim
צוות
צוות
הצטרף: 23 ינו' 2006
הודעות: 278


הודעהפורסם: שני 22.09.08 7:54    נושא ההודעה: בתשובה ל-נקים, משרד הבריאות מפר את חוק חופש המידע וחוק ההנמקה לחפות על רוצחי יצחק רבין

בתשובה ל-נקים, משרד הבריאות מפר את חוק חופש המידע וחוק ההנמקה לחפות על רוצחי ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

ביום 30.6.08 הוגשה בקשה לבירור לפרופ' היס בנוגע לחוות דעתו אחרי ניתוח גופת ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

בתשובה לבקשה זו, היועצת המשפטית של המרכז הרפואי לרפואה משפטית מסרבת לבקשה בטענה כי אינה בגדר מידע על פי חוק חופש המידע.

הגברת הנכבדת אינה מפרטת את נימוקיה מדוע לטעמה אין הדבר מוגדר כמידע וזאת בניגוד לחובת ההנמקה כמוגדר בחוק לתיקון סדרי המינהלי (החלטות והנמקות,)התשיט"-1958

זאת ועוד, מחוקקי חוק חופש המידע טרחו להגדיר מידע במובן הרחב ביותר שניתן להעלות על הדעת, כמוגדר בסעיף 2 של החוק:
"מידע" - כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב;

"קבלת מידע" - לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו

אין חולק כי זכות הציבור לדעת הינו מן היסודות החשובים של משטר דמוקרטי וכי במקרה של רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל זכותו המלאה של הציבור לקבל תשובה מספקת לסתירות העולות מדו"ח הנתיחה שלאחר המוות לעומת הממצאים שהוצגו במכתב הבקשה.

אך במקרה דנן בוחר משרד הבריאות להתחמק מתשובה עניינית מאחורי פרגוד של התחסדות משפטית ובדרך זו לחפות לכאורה על הרוצחים האמיתיים של ראש הממשלה.

עו"ד רזניק והממונים עליה בוחרים כאן לשתף פעולה לכאורה עם מבצעי מעשי פלילי עליו לא חל התיישנות ויש להניח כי יש להם סיבות טובות לכך.

חובת ההנמקה לא חלה כאשר הדבר עלול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. משרד הבריאות לא יכול להיתלות כאן על חשש לפגיעה בביטחון המדינה היות וראש השב"כ נעתר לבקשה של הח"מ לבטל את חובת הסודיות של פרופ' היס מטעם השב"כ.

הפגיעה ביחסי חוץ גם איננה בראש מעיינינו כאשר מדובר ברצח של ראש ממשלה גם אם במקרה דנא ישנו סבירות גבוהה כי מדינות כמו ארה"ב וצרפת היו מעורבות ברצח מסיבות שלא נפרט כאן.

מטה מצורפת התשובה הפתטית של עו"ד רזניק ומנגד מצורפת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לחובת ההנמקה המתווספת ולא גורעת מחוק חופש המידע.

click to enlarge


הנחיות היועץ המשפטי לממשלהמשפט חוקתיזכויות חוקתיות-חופש המידע
תאריך כ:"ד אלול התשסב 1ספטמבר 2002 מספר הנחיה: 3.1004 ( 90.010[ 21.501,21.550,21.553,21.554,21.916,69.000])

חוק לתיקון סדרי המינהלי (החלטות והנמקות,)התשיט"-1958
חוק לתיקון סדרי המינהל(החלטות והנמקות,)התשי"ט-1958.

כללי החוק לתיקון סדרי המינהל(החלטות והנמקות,)התשיט"-1958
( להלן-חוק ההנמקות)חל על כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית,אשר פקודה,חוק,תקנה או צו מעניקים להסמכות מפורשת.בכלל"רשות"אף נשיא המדינה וחברי הממשלה במשמע.יצוין,כי אין בחוק ההנמקות לגרוע מהוראות חוק חופש המידע,התשנח"-1998.על-פי הוראותחוק חופש המידע חייבת הרשות להעביר מידע המצוי בידה לכל אזרח או תושב הפונה אליה,בכפוף לסייגים הקבועים בחוק(ראו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה3.1000" חוק חופשהמידע").חובה זו,שלפי חוק חופש המידע,אינה מייתרת את חובתה של הרשות לנמק אתהחלטתה כאמור בהוראות חוק ההנמקות,וזאת כמובן בנוסף לסדרי מינהל תקין ולהגינותהראויה כלפי הפונה.החובה לנמק נוצרה כדי שהאזרח הנוגע בדבר יוכל לשקוד על זכויותיו ולהשיג על סירוב מצדהרשות בדרכים הפתוחות בפניו,אם בפני ערכאות ערעור מיוחדות,או-במקרים הראויים-בעתירה בפני בית-המשפט הגבוה לצדק.חובת ההנמקה היא תריס בפני השרירות,וזו האחרונהעלולה לדבוק לא רק בהחלטה של פרט המפעיל סמכויות,אלא גם בזו של חבר אנשים העושה כן.חובת ההנמקה גם מחייבת את המינהל הציבורי להקדיש חשיבה נאותה להחלטות.הורכבה רשות ממספר אנשים והיו נימוקים להכרעה שונים זה מזה ואין רוב על-פיו ניתןלהכריע,אך כולם מתאחדים באשר לסירוב לפניה בלבד,יהא זה מן הנכון להודיע לאזרח אתההנמקות השונות.נראה עם זאת,כי אפשרותאחרונה זו היא תיאורטית בעיקרה,כי ברובהמקרים תיווצר דעה קבוצתית אחידה שתהווה את נימוק הרשות.יודגש,כי גם אילולא קיומו של חוק ההנמקות היו חובת ההגינות ותקינות המינהל מחייבותהנמקתן של החלטות,בחינת פשיטא.
---------------------------------------------------------------------- ----------
Page 2
הנחיות היועץ המשפטי לממשלההנחיה מס'3.1004-עמוד2מתוך-5.בהפעלת חוק ההנמקות)1חוק ההנמקות אינו מטילחובת הנמקה לגבי החלטות שאין בהן כדי שימוש בסמכותהמוענקת מפורשות בפקודה,חוק,תקנה או צו כאמור,כגון כל הסמכויות המשתמעותמניהול רגיל של ענייני המשרדים למיניהם.החוק חל רק על בקשות בכתב והוא מחייב הודעה בכתב על נימוקי ההחלטה,כשהמדוברבסירובבלבד.אין צורך בהנמקה כשהרשות המוסמכת נענית לבקשת המבקש ומחליטהבחיוב.ביקש אדם דבר פלוני והרשות המוסמכת מחליטה לתת לו מקצתו ולסרב מקצתו,כגוןשביקש אדם דבר בכמות פלונית ואילו הרשות המוסמכת אישרה לו אותו דבר בכמות פחותהמן המבוקש,וכל כיוצא באלה,יהא כאן סירוב כמשמעותובחוק לגבי המקצת,ועל הרשותהמוסמכת תחול חובת ההנמקה.)2אין כל פגם,ויש מעלות בהנהגת טפסים מודפסים ושירותים ממוחשבים לשם מתן ההודעותשהחוק מחייבן.בטופס אפשר להדפיס שורה של נימוקים אפשריים לסירוב,בקיצור-לשון,ועל הרשות המוסמכת לסמן את הנימוק המתאים או למחוק את הנימוק שאינו מתאים.השימוש בטופס כזה אפשרי רק כשהמדובר בעניינים של שגרה,והנימוקים להחלטת סירובקבועים בחוק או בהוראות מינהליות;והוא כדאי רק במקרים של טיפול יומיומי בבקשותמרובות.כמובן,ככל שהדבר מתחייב מן הנסיבות,יש מקום לפרט.בכל מקרה,יש להקפיד על כך,כי נימוקי ההחלטה יירשמו וייחתמו על-ידי הרשות המוסמכתבגליון הרישומים של התיק או המחשב המשרדי,וכי התשובה הנשלחת תתאים להחלטה,כפישנרשמה בתיק.במקרה הצורך תתווסף גם הנמקה שמעבר לסימון הטופס.)3בסעיף3לחוק ההנמקות,מנויים המקרים אשר בהם הרשותהמוסמכתאינהחייבת להודיענימוקיה.משהגיעה הרשות המוסמכת לידי מסקנה,למשל,כי גילוי הנימוקים עלול לסכן אתבטחון המדינה או יחסי חוץ שלה או לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם אחר,כי אז עליהלהימנע מגילוי הנימוקים.הפטור מחובת הנמקה כמוהו כחובה שלא לנמק,אלא לשמורעלבטחון המדינה או יחסי החוץ שלה או זכות חוקית של אזרח אחר.יש שהרשות המוסמכת פטורה מחובת ההנמקה מפני שהדין המעניק לה את הסמכות כוללהוראה שהיא רשאית להשתמש בסמכות ללא מתן נימוקים(סעיף(3)1לחוק).כאן הרשותנתונה לעובד הציבור שלא לנמק או לנמק,לפי שיקולדעתו;אך הוא לא ימנע מן המבקש אתנימוקי החלטתו אם בנסיבות נראה לו כי מן הדין או מן ההגינות לגלותם בפניו,וכי אין מניעהבטחונית,מדינית או אחרת לגלותם לו.)4החליטה הרשות המוסמכת שלא לגלות נימוקיה באחד הטעמים המנויים בסעיף3לחוק,חייבת היא להודיע למבקשאותו טעם,שהניע אותה שלא לגלות נימוקיה(סעיף4לחוק).טעם
---------------------------------------------------------------------- ----------
Page 3
הנחיות היועץ המשפטי לממשלההנחיה מס'3.1004-עמוד3מתוך-5זה תודיע הרשות המוסמכת למבקש כלשון החוק גופו,כגון בלשון זו:"החלטתי שלא להיענות לבקשתך פלונית,ואין אני יכול להודיעך נימוקיסירובי,מאחר שיחסי החוץ של המדינה מחייבים שלא לגלותם".הסתמכות על טעמיבטחון כסיבה לאי-מתן נימוקים תיעשה בהתייעצות עם גורמי הבטחוןהרלוונטיים.)5הוגש ערר לשר לפי סעיף4לחוק ההנמקות,כי אז על השר או מי שהתמנה על-ידו לכך,לתתדעתו אם אמנם קיים,בכל נסיבות העניין,טעם מן הטעמים האמורים בסעיף3לחוק,שלאלגלות למבקש את נימוקיסירובה של הרשות המוסמכת.והיה אם הגיעו לידי מסקנה-ביןעל-פי קריאת הערר בלבד,בין לאחר עיון בתיק ובין לאחר שמיעת הרשות המוסמכת-כי איןבנמצא טעם כאמור,יורו לרשות המוסמכת,בכתב(אפשר בגליון הרישומים של התיק,)להודיע למבקש את נימוקי סירובה.הגיע המטפל בערר לידי המסקנה,שיש טעם מן הטעמים האמורים בסעיף3לחוק ההנמקותשלא לגלות נימוקי סירובה של הרשות המוסמכת-יודיע,בכתב,למבקש,שלאחר עיון בעררונחה דעתו,כי צדקה הרשות המוסמכת בסרבה לגלות נימוקיה מן הטעם שנקבה,או מטעםאחר מן הטעמים האמורים בסעיף3שקבע הגורם המחליט בערר.אין חובה שהגורם המחליטבערר ישמע את המבקש או עורך-דינו לפני שיחליט בערר,אף שכמובן הרשות נתונה.המועד הקבוע בחוק להגשת ערר הוא שלושים ימים מיום קבלת ההודעה של הרשותהמוסמכת.בחוק לא נקבע מועד ההחלטה בערר,אך עליה להינתן תוך זמן סביר.)6סעיף5לחוק ההנמקות מטיל על הרשות המוסמכת חובה נוספת על חובת ההנמקה ונפרדתממנה,והיא חובת ההודעה על זכות ערר או ערעור הנתונה למבקש נגד החלטתה של הרשותהמוסמכת.חובה זו חלה על הרשות המוסמכת רק באותם מקרים אשר בהם הפקודה,החוק,התקנה או הצו,לפיהם החליטה הרשות המוסמכת מה שהחליטה,מעניקים לאדם הנפגע על-ידי ההחלטה זכות מפורשת להגיש ערר או ערעור.אין חובת ההודעה חלה לגבי זכות עררלממונה על הרשות המוסמכת,כשזכות ערר שכזאת קיימת לפי הנוהג המינהלי בלבד ואינהמפורשת בחיקוק,אף שכמובן אין מניעה לתת הודעה כזאת.גם לעניין הודעה זו,אפשר להשתמש בטפסים מודפסים.אין כמובן כל מניעה,כי ההודעה עלקיום זכות ערר או ערעור תינתן למבקש יחד עם ההודעה על נימוקי סירובה של הרשותהמוסמכת ובאותו טופס או מכתב.לשון ההודעה על זכות ערר או ערעור תהא ככל האפשרכלשון החיקוק הקובע את הזכות ואת הדרכים והמועדים להגשתם..גטיפול בפניות בכתב אל עובדי ציבור)1פניה בכתב הבאה אל עובד ציבור,צריכה להיענות בהקדם האפשרי,ולא יאוחר מארבעים
---------------------------------------------------------------------- ----------
Page 4
הנחיות היועץ המשפטי לממשלההנחיה מס'3.1004-עמוד4מתוך-5וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה.כאשר נראה לעובד שלא יוכל להשיב לפניה תוך זמן סביראו כי מתן התשובה יהיה כרוך בבדיקות או דיונים נוספים-יש לשלוח תחילה אישור לקבלתהמכתב.המונח"עובד ציבור"מוגדר בסעיף1לחוק:"עובד ציבור"-עובד מדינה,עובד רשות מקומית וכן כל רשות שהוענקהלה סמכות על-פי דין".האמור חל עלכלפניה בכתב לעובד ציבור ולא רק על פניה בה מתבקש העובד להשתמשבסמכות שניתנה לו על-פי דין.למען הסר ספק,לעניין הנחיה זו אין נפקא מינה אם הפניהלעובד באה מצד אזרח או מצד משרד ממשלתי אחר.)2יש לתת את הדעת לאופן הטיפול בפניות כאשר עובד נמצא בחופשה ולהעברת פניות מעובדלעובד.כאשר עובד עומד לצאת לחופשה עליו למיין את החומר שבידיו,אשר בו נשאר הטיפולתלוי ועומד ולהסדיר עם הממונה עליו,כי חומר אשר הטיפול בו אינו סובל דיחוי,יועברלעובד אחר.החומר המופנה לעובד והמגיע בעת היותו בחופשה יועבר לממונה עליו.חומריועבר מטיפולו של עובד אחד לטיפולו של אחר יחד עם התיק הנוגע בדבר,בלווית תרשומתהמבהירה מטרת ההעברה..דדוגמאות ליישום החוקלהלן מספר דוגמאות לשאלות שהתעוררו במהלך השנים בהקשר חוק ההנמקותSmile1תחולתו של החוק על ועד מחוזי של לשכת עורכי-הדיןהועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין,בפעלו לפי כללי לשכת עורכי הדין(סדרי הדין בבתי-הדיןהמשמעתיים,)התשכב"-1962,הנסמכים על האמור בחוק לשכת עורכי הדין,התשכא"-1961,הוא בגדר רשות שהוענקה לה סמכות על-פי דין.ועד מחוזי בהקשר זה ולצורך החיקוקשבפנינו,הוא רשות.)2הנמקת הודעות סירוב לפונים לועדת תכנון ובניהבהיותם של מוסדות התכנון השונים רשויות המפעילות סמכויות שהוענקו להן בדין,חל גםעליהם החוק.לכן,איפוא,אם הוגשה בקשה לאחת מועדות התכנון והבניה-חייבת הועדהלהודיע לאזרח את החלטתה.סירבה הועדה לבקשה-על ההודעה להיות מנומקת,דהיינו:ישלציין את סיבת הסירוב.)3חובת ההנמקה בקביעת שומה ובהחלטות על השגותהחוק מעניק לרשויות המס סמכות לקבל או לשנות שומות נישומים וכן לקבל או לדחותעררים או השגות למיניהם.חובה איפוא על הרשות לנמק כל קביעת שומה שונה מזו שהגישהנישום או דחיית השגות ועררים.
---------------------------------------------------------------------- ----------
Page 5
הנחיות היועץ המשפטי לממשלההנחיה מס'3.1004-עמוד5מתוך-5.4תחולת החוק על תלונות המוגשות למשטרההשוטר הוא עובד ציבור,כהגדרתו של מונח זה בחוק ההנמקות,והתלונה היא למעשה הודעהשל האזרח שהוא מבקש כי המשטרה תעשה שימוש בסמכותה על-פי דין(פתיחה בחקירהעקב הגשת תלונה,לפי סעיף59לחוק סדר הדין הפלילי[נוסח משולב,]התשמב"-1982).סמכותה של המשטרה שלא להיענות לבקשת אזרח המגיש תלונה מוגבלת,על-פי האמורבסיפא לסעיף59הנזכר לעיל.חוק סדר הדין הפלילי[נוסח משולב,]התשמב"-1982עצמו מחייב את התביעה להודיעלמתלונן על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין,תוך ציון טעם ההחלטה(סעיף63לחוק זה).כן יש למתלונן זכות ערר על החלטה זו(סעיף64).במובן זה חוק ההנמקות אינואלא חזרה והשלמה לחוק סדר הדין הפלילי.

http://www.nakim.org/pic/anchayothayoetzhofeshhameida.pdf

_________________
לחתום על העצומה נגד שחיתות הממסד ומערכת המשפט ולהצטרף ל"נקים"


הצטרף לרשימת תפוצה של "נקים"! עם או בלי חתימה על העצומה
חזרה למעלה
צפה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית שלח דוא\

חשיפה בלעדית של "נקים": ההונאה במיליארדים של הקיבוצים בשיתוף רשם האגודות

חיים יטיב
דובר של `נקים`
דובר של `נקים`
הצטרף: 23 ינו' 2006
הודעות: 877


הודעהפורסם: רביעי 12.11.08 20:25    נושא ההודעה: תשובה נוספת ממשרד הבריאות שהתקבלה היום 12.11.08

תשובה נוספת ממשרד הבריאות שהתקבלה היום 12.11.08 בנוגע לנתיחה שלאחר המוות של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.click to enlarge

_________________

הסקר קובע: רוב הציבור בישראל סבור שהשחיתות פוגעת בחייו היום יומיים,
חתום על העצומה נגד שחיתות הממסד ומערכת המשפט והצטרף ל"נקים"

ניתן להשיג את חיים יטיב הדובר של ארגון "נקים" בדוא"ל:haim@nakim.org


השופט מישאל חשין:המלחמה בשחיתות היא מלחמה להגנה עצמית בה לא לוקחים שבוייםEvil or Very Madsadomaso
חזרה למעלה
צפה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית שלח דוא\ בלוג בקר באתר המפרסם

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> הודעות של נקים כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group