ו' אלול תשס"ו

                                                                                              30 אוגוסט 2006              

סימוכין: מב/30080601

 

 

לכבוד:               

- היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז – (בפקסימיליה)

- שר המשפטים, מר מאיר שטרית

- הועדה למינוי שופטים

- המבקר הפנימי משרד המשפטים, הגב' איריס פרידמן

 

 

העתק

- מנהל בתי המשפט 

- מבקר המדינה, כב השופט בדימוס מיכאל לידנשטראוס,

- יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט וחברי הועדה

- ח"כ פרופ' אריה אלדד, השדולה למלחמה בשחיתות

- הכנסת

 

 

 

באמצעות דואר אלקטרוני

 

נכבדי,

 

בימים אלה בהן נסערות הרוחות לבחון מה הן הגורמים לפשיטת רגל ביטחונית שפגעה במדינתנו ובטרם הצביעו על חלקו של בית המשפט העליון ומערכת המשפט במחדל רבתי זה, מונח בזה מכתב זה לפניכם.

 

- כל הנספחים לפניה זו מצורפים על ידי קישור לקובץ/עמוד אינטרנט המתאים ומהווים חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

 

הנדון: בקשה לבחון חוקיות הליך מינוי כב' השופטת ביניש לנשיאה
בטרם שינויים בצמרת מערכת המשפט

 

 

הנני מתכבד לפנות אליכם לאחר ושודרו דבריו של שר המשפטים מאיר שטרית על פיהם, כב' השופטת ביניש תמונה לנשיאה, לא תהיה שקיפות על דיוני הועדה למינוי שופטים ובוטלה החלטתו של השר רמון לניהול פרוטוקולים מלאים, ותתקבל התפטרותו של כב' השופט בועז אוקון,

 

בהנחה שציטוטים אלה הינם מדוייקים, אבקשכם לבחון חוקיות הליך המינוי ונגזרותיו מהסיבות המפורטות כאן כדלקמן:

1.       נדמה שבהליך המינוי נפלו פגמים לא מעטים בלשון המעטה  בהיבט של ביקורת ציבורית ראויה, ניגוד אינטרסים, פגיעה בטובת ואימון הציבור וחוסר התאמה מובהק לכאורה בן דרישות התפקיד  לבן המועמד היחיד שנבחר עוד בטרם הצבעה?!

2.       בשנה האחרונה נוכחתי להיתקל במגמה עקבית של כב' השופטת ביניש לחפות לכאורה על שחיתות פוליטיקאים באמצעות החלטות משפטית בלתי מנומקות ו/או המתעלמות מהטענות שהועלו בעתירות, החלטות אשר גיבו למעשה את ההחלטות הסלחניות של היועץ המשפטי  לממשלה כלפי משפחת שרון, בהקשר זה אבקש לצטט את דבריו של איש העסקים יואב איגרא על שיחתו עם מוטי פינקלשטיין נציגו של מרטין שלאף כפי שהתפרסמו בידיעות אחרונות ביום 24.2.06 (בראש עמוד 22 של הכתבה) "הוא אמר מפורשות: תראו נחליף את היועץ המשפטי לממשלה ואז לא תהיה בעיה, או-טו-טו, אנחנו מחליפים את רובינשטיין, והקזינו ירוץ. המוזר הוא שככה באמת היה, רובינשטיין הודיע שיפרוש בזמן שמתאים למה שפיקלשטיין אמר" .  על אף שאין בידינו כלים לבחון אמיתות הדברים הם כשלעצמם מדאיגים  על רקע פרשיות מסוג בראון-חברון.

3.       ביום ט' באב תשס"ה דחו על הסף כב' השופטת ביניש וחבריה להרכב את העתירה 6190/05 אשר דרשה בן היתר את התפטרותו של אריאל שרון  בגין מעורבתו בפרשת "אנקס מחקרים" ובגין אי סבירות אי הגשת כתב אישום נגדו בטענה לאפשרות שלא ידע ולא ראה.

4.       כב' השופטים נמנעו מלקיים דיון בעתירה זו ומיהרו לדחות את העתירה תוך התעלמות ממירב הטענות המשפטיות והעובדתיות שהועלו בה ותוך ניצול התעסקות התקשורת מסביב להתנתקות.

5.       כל משפטן שעיין בכתבי הטענות ובהחלטתה של כב' השופטת ביניש ויתרת השופטים לא נמנע מלהרים גבה ולהעלות תמיהות על התנהלותה והתנהלות חבריה להרכב.

6.       אך פסק דין זה היה רק יריית  הפתיחה שבישרה על הבאות.

7.       ביום 18.8.05 הגשתי את העתירה 7908/05 מסביב לפרשת כספי השוחד שקיבל שרון ממרטין שלאף, לעתירה זו צורף תצהיר המגולל את שיחותיי בנדון עם העיתונאים שחקרו את הפרשה, עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון וחברי כנסת נוספים. בעתירה זו פורטו העובדות המעלות חשדות ממשים לבגידה מצד אריאל שרון ומסירת בן היתר צפון רצועת עזה לאוייב ממניעים אפלים של שחיתות, בעתירה זו הובאו הנסיבות להתפטרותו של ראש המוסד אפרים הלוי במקביל להתפתחות פרשת סיריל קרן ודבריו על הקלות הבלתי נסבלת בה החלו להתקבל החלטות גורליות למדינה כולה בתקופת התפטרותו.

8.       עתירה זו נדחתה בו ביום על ידי כב' השופטת ביניש וחבריה להרכב תוך שהיא מתעלמת מחומרת הנאמר בה ומחומרת ההשלכות של עתירה זו על בטחון המדינה.

9.       ביום 25.8.05  הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי נגד מרטין שלאף ע"י איש העסקים יואב איגרא, כתב התביעה הועבר אלי ע"י ב"כ התובעת עו"ד אדלשטיין, בכתב תביעה זו תואר כיצד פעלו מקורבי שרון ובראשם וויסגלס לקדם את עסקי ההימורים של שלאף. בהתאם לזאת הגשתי ביום 29.8.05 בקשה לעיון חוזר בעתירה 7908/05, בקשה זו נדחתה ביום 30.8.05 ללא נימוק כלשהו.

10.   בחודש ספטמבר 2005 התפרסמו בג'רוזלם פוסט דבריהם של בכירי משרד המשפטים באוסטריה הטוענים שישראל פעלה לשבש את חקירת פרשת סיריל קרן, בהתאם לזאת הגשתי ביום 11.9.05 בקשה לתיקון כתב העתירה ולעיון חוזר בצירוף תצהיר המעיד על שיחותי על עם מר יעקב כץ מהג'רוזלם פוסט אשר דיבר ישירות עם בעלי תפקידים במשרד המשפטים האוסטרי ואשר היה מוכן להעיד על כך בבית המשפט. גם בקשה זו נדחתה ללא נימוק כלשהו ע"י כב' השופטת ביניש ביום 13.9.05 . 

11.   כאמור פניתי למספר משפטנים בנדון ואצרף בזה את אחת ההתכתבויות עם כב' השופט המחוזי בדימוס אורי שטרוזמן, שהתייאש מלחפש לכך הסברים. כמו כן מצורף בזה הכתבה בעיתון הצופה מיום 21.10.05 אשר אף היא מעלה תמיהות על התנהלות זו של בית המשפט העליון אחרי בדיקה משפטית של העתירות שהוזכרו לעיל.

12.   ביום 15.11.05 הגשתי בקשה לעיון חוזר בתיק בג"ץ 6190/05 בגין גיבוש עסקת טיעון עם עומרי שרון בניגוד לנאמר בתגובת היועץ המשפטי לממשלה בעתירה. אף בקשה זו נדחתה על ידי כב' השופטת ביניש וחבריה להרכב בטענה שאין יסוד לבקשה ומבלי לנמק דבר.

13.   ביום 26.5.06 התפרסמו דבריו של כב' השופט חשין בראיון לעיתון הארץ:" אני יכול רק לומר שכשאדם בשביל לשוטט באינטרנט מקבל 600 אלף דולר והבטחה לעוד שני מיליון, צריך להיות שוטה כדי לחשוב שהוא באמת קיבל את הכסף בשביל העבודה. לא חשבתי להיות במיעוט. אבל באותו זמן כל העם רצה ששרון לא יעמוד לדין, בגלל שהיתה תוכנית ההתנתקות. ואם שרון היה עומד לדין לא היתה התנתקות. אינני אומר שזה מה שרוב השופטים חשבו, חלילה וחס". נוכל רק לצער על כך שכב' השופט חשין לא זכה גם לדון בתיק של אנקס מחקרים ופרשת שלאף וכן נוכל לצער על השיטה הנהוגה לשיבוץ תיקים בבתי משפט בישראל. מכל האמור לעיל עולה חשד ממשי שכב' השופטת ביניש, כב' הנשיא ברק ושופטים נוספים בעליון שכבו על ספרי המשפטים שלהם כדי לחפות על שחיתות רה"מ שרון ולהכשיר את ההתנתקות.

14.   ביום 4.1.06 התפרסמו בכל כלי התקשורת מסמך התגובה של המשטרה לבית המשפט בה נכתב שקיימות ראיות לכאורה על כך שראש הממשלה שרון קיבל 3 מיליון דולר ממרטין שלאף ובאותו יום ראש הממשלה שרון התאשפז כידוע. ראוי לציין שבאוגוסט 2005 בבג"ץ 7908/05 ביקשתי שבצו ביניים בג"ץ יורה למשטרה לעדכן על מצב החקירה נגד ראש הממשלה, סעד שכאמור נדחה על ידי כב' השופטת ביניש וחבריה להרכב.

15.   אתמול ביום 29.8.06 שודרו בכלי התקשורת דבריו של ראש השב"כ לועדת חוץ וביטחון על פיהם בעקבות ההתנתקות עזה הופכת לאיום אסטרטגי על ישראל, לדבריו הוא התנגד לפינוי צפון השומרון, בחודשים האחרונים מוברחים טונות של אמצעי לחימה לעזה דרך ציר פילדלפי, הפלסטינים לומדים את הלקחים של לבנון, מבריחים טילים חופרים בונקרים מנהרות ועמדות נ"מ בעזה, ישראל מתקשה לשלוט על צפון השומרון. לטענתו תוך שנים מספר עזה תהפוך לאיום אסטרטגי על ישראל, חפירת מנהרות ובונקרים הפך לעסק כלכלי של ממש למשפחות רבות בעזה.

16.   מכל אלה עולה בבירור לכאורה חלקו המכריע של מספר שופטים בבית המשפט העליון ובראשם כב' השופטת ביניש והנשיא ברק במחדל הביטחוני שגרמה הנסיגה מעזה תוך הפקרת צפון רצועת עזה וציר פילדלפי לאוייב בן היתר לכאורה ממניעים אפלים של שחיתות.

17.   מכאן נדמה שכב' השופטת ביניש אשר אמורה להיות חלק מהנחקרים אינה יכולה להתמנות לנשיאה בבית המשפט העליון כאשר היא תהיה זאת שבסמכותה לקבוע מי יעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית אשר דורשים הקמתה בימים אלה כדי לחקור את הסיבות למחדל הביטחוני בו אנו שרויים. זאת ועוד כאשר מתנהל בימים אלה הליך בבג"ץ הדורש הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית זו.

18.   בשנת 1993 נדחתה לראשונה מועמדותה של כב' השופטת ביניש לתפקיד של שופטת בבית המשפט העליון בהנחייתו של כב' הנשיא מאיר שמגר.

19.   הכיצד אישיות עליה מתנגדים כה רבים בצמרת המשפטית עצמה הופכת תוך שנים מספר ממועמד לא רצוי בבית המשפט העליון לנשיאה?

20.   נדמה שלשאלה זו ישנה על פי התקשורת רק תשובה אחת והיא קשריה עם כב' הנשיא אהרון ברק.

21.   בכלי התקשורת דווח על קשרים הדוקים ביותר של כב'  הנשיא ברק ושל כב' השופטת ביניש לאורך כל השנים מאז היותה סטודנטית בינונית (לטענתם) למשפטים שלו. דברים אלה  התפרסמו פעמים רבות בכלי התקשורת ונדמה ראוי לבחון טענות אלו.

22.   בן קשרים אלה צויין קידומה של כב' השופטת ביניש אחרי כב' הנשיא בכל תפקידיו מהפרקליטות עד לעליון, וכן צויין התמחות בנו של הנשיא עו"ד אבנר ברק אצל הפרקליטה הגב' דורית ביניש.

23.   ביום 10.7.06 פניתי למבקר המדינה בסוגיית מינוי כונסי הנכסים והתעשרות שופטים ומקורבים שלא ביושר, מבקר המדינה השיב על פניה זו והודה על הפניית תשומת ליבו לנושא. בפניה זו צורפה הדו"ח של חברת החקירות 'עילית' המעיד לכאורה על היקף נכסי הנדל"ן של כב' הנשיא אהרון ברק וילדיו. עננה כבדה רובצת מעל ראשו של כב' הנשיא בסוגיית הקידום לכאורה של בני משפחתו ועסקיהם באמצעות מערכת המשפט כמתואר במכתב ובמאמרים הקשורים לה.

24.   בשעה זו בה אימון הציבור במערכת המשפט נמצא בשפל חסר תקדים ובשעה שהשחיתות תחת כהונתו של כב' הנשיא ברק פרחה למימדים מפלצתיים, ובשעה שכב' הנשיא ברק חשוד בכך שהפך את צמרת מערכת המשפט לקבוצה מגובשת המתנהלת על פי כללי ה"קוזה נוסטרה" נדמה ראוי להסתייג מקידום בחירת ליבו של כב' הנשיא ברק לתפקיד נשיאה של בית המשפט העליון.

25.   בנוסף לכל אלה ביום 21.7.06 פניתי בפניה חריפה ליועץ המשפטי בעניין התנהלות חקירת פרשת העטים של ראש הממשלה, במכתב זה הדגשתי את ניגוד האינטרסים בו שרוי שר המשפטים בהיותו גם הוא חשוד בקבלת שוחד ממרטין שלאף ואחרים והיותו בן ידידיו הבולטים. למרבה הפלא טרם הספיקה להתייבש הדיו ממכתב זה צצה לפתע פרשה חדשה אשר חיש מהר גרמה לנטרולו של שר המשפטים חיים רמון הן מהתעסקות פוטנציאלית כלשהי בעניין אכיפת החוק והן ממעורבות כלשהי בסוגיית המינוי לתפקיד נשיא בית המשפט העליון.

26.   אבקש לציין שישנו מידע על כך שהמתלוננת על שר המשפטים בדימוס חיים רמון, הגב' ה.נ. הינה אישה שלא נרתעה מלהתעסק עם מספר לא קטן של בעלי תפקידים בלשכת רה"מ אולמרט והקנתה לעצמה מוניטין של "מזרון לשכתי", הדברים מתבססים על שיחה של אישיות ציבורית ידועה עם אחת החברות הקרובות של הגב' נ. אשר הינו מוכן להעיד על כך בבית משפט ואשר מסר לי את המידע. חברתה הוסיפה שה.נ. היתה נושא לבדיחה במחזור שלה ושכל נער שרצה לאבד את בתוליו היה פונה אליה. נדמה ראוי לבדוק טענות אלה לאור המהירות ואולי הפזיזות בה הוגשה כתב האישום מבלי לבדוק את הגב' ה.נ. בפוליגראף. במידה והיועץ המשפטי לממשלה יבקש לבדוק זאת אין התנגדות של המקור שאחשוף את שמו ושייחקר על כך.

27.   החשדות לכך שהתיק נגד השר חיים רמון נתפר על פי צורכיהן של בעלי אינטרסים  שהוזכרו לעיל עלו בכל כלי התקשורת ולצורך העניין נדמה ראוי להביא את מאמרו של עו"ד ד"ר חיים משגב בנדון.

28.   מכאן ומהתנהלות היחידה לחקירות הונאה ופרשיות דומות בעבר, עולה חשד שנסגר עוד אחד מהדילים המפורסמים של הועדה למינוי שופטים בתמורה לטיוח פרשיות השחיתות של בכירים בממשלה וטיוח מחדלי מערכת הביטחון.

29.   התנהלותו של שר המשפטים הנכנס ח"כ מאיר שטרית, אשר התכחש באופן גורף ומפתיע לכל החלטותיו של השר בדימוס רמון, רק יכולה לחזק את החשדות שהוזכרו לעיל. על כן נראית ראויה ביותר הצעתו של פרופ' אמנון רובינשטיין למנות נשיא זמני טרם שינוי דראסטי  בצמרת מערכת המשפט עד אשר יתבררו מספר נושאים.

30.   לאור החלטתו של שר המשפטים למנוע כתיבת פרוטוקולים מלאים ובכך למנוע ביקורת כלשהי על הועדה למינוי שופטים, עומדת היום ועדה זו כאחד הגופים הציבוריים הבודדים עליהם אין שום ביקורת ציבורית וזאת כאשר עליה נופלת להכריע באחת הסוגיות החשובות  לטובת הציבור והיא לקבוע מי יעמוד בראש מערכת המשפט.

31.   אי לכך, בטרם יתפטר כב' השופט בועז אוקון מתפקידו ובטרם תתמנה כב' השופטת ביניש לעליון, אבקשכם לבחון את כל ניגודי האינטרסים שהוזכרו לעיל, החשד לתפירת תיק נגד השר רמון, את התנהלותו הנוגדת את טובת ואימון הציבור של שר המשפטים הנכנס במניעת ביקורת על הועדה והודעה טרם הצבעה על המינוי. 
ובהתאם אבקשכם לעכב את הליך מינויה של כב' השופטת ביניש לתפקיד נשיאה בית המשפט העליון עד אשר יתבררו תוצאות משפטו של השר רמון ו/או עד אשר תוכרע חלקה של השופטת ביניש ומספר שופטים בבימ"ש העליון במחדל הביטחוני אליו אנו עדים ו/או עד אשר יונהגו נוהלים ראוים בועדה למינוי שופטים המבטיחים שקיפות וביקורת ציבורית ראויה ועד אשר תידון כראוי התאמתה לתפקיד לאור קשריה ההדוקים עם הנשיא היוצא ברק ולאור העננה הכבדה הרובצת מעל ראשו של הנשיא אהרון ברק בכל הקשור לניצול מערכת המשפט לקידום משפחתו ומקורביו.

32.   במידה ולא תעתרו לבקשה זו אבקשכם לאפשר לי זמן סביר לפנות לבית משפט להגשת כל סעד מהסעדים אליהם אני רשאי על פי דין להשגת האמור לעיל.

 

 

מכתב זה נתמך על ידי למעלה ממאתיים אזרחים המזדהים עם המטרות של "נקים" רשימה חלקית מצ"ב, "נקים" ירשם כעמותה למאבק בשחיתות ושמירה על זכויות הפרט בימים אלה.

 

 

 

בכבוד רב,

חיים יטיב

www.nakim.org

 

נייד:0546533858,  פקס: 035423023

קיבוץ הר עמשא,  ת.ד. 1207 ערד 89112        ד.א.: haim@nakim.org

 

 

- תפוצה, חברים "נקים", תקשורת, אינטרנט