בבית המשפט העליון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             בג"ץ 7908/05

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק                                                                                     

 

 

העותר:             חיים יטיב                      

בעצמו

ת.ד 1207 ערד 89112

נייד: 054-6533858 פקס: 035423023

                                                                             

                                                      - נגד -

 

המשיבים:        1. רה"מ אריאל שרון    

2. היועץ המשפטי לממשלה

ע"י פרקליטות המדינה

רחוב צאלח א-דין 29, ירושלים

טל': 02-6466666, פקס': 02-6467011

                                                3. היועץ הבכיר לראש הממשלה – דב וויסגלאס

                                    4. ראש המוסד למודיעין ולשרותים מיוחדים

                                    5. ראש שרות הבטחון הכללי

                                    6. משטרת ישראל

                                                                       

בעניין המשך כהונתו של רה"מ בגין החשדות נגדו ונגד יועצו הבכיר וויסגלאס על קבלת שוחד מגורם זר (מארטין שלאף אייל ההימורים המחזיק בכמחצית הקזינו ביריחו) ומסירת רצועת עזה לרשה"פ.

 

 

בקשה דחופה לעיון חוזר ולמתן צו בניים

 

לאור גילוי תשתית עובדתית חדשה בפרשה זו עם הגשת כתב תביעה ביום 25.8.05 בבית המשפט המחוזי בת"א נגד מרטין שלאף ושותפיו לקזינו, העותר מתכבד להגיש בזאת לבית משפט נכבד זה בקשה דחופה לעיון חוזר ולמתן צו בניים על פיו בית המשפט הנכבד יורה על משטרת ישראל לתת עידכון על מצב החקירה לגבי החשדות הקושרות את ראש הממשלה עם מרטין שלאף ו/או על השעיית ראש הממשלה וויסגלאס מתפקידם עד לסיום החקירה וכן על עיכוב המסירה לכל הפחות של צפון רצועת עזה לרשות הפלסטינית עד לבירור עתירה זו ולהלן נימוקי הבקשה:

1.       ביום 25.6.05 הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בת"א נגד מרטין שלאף, קזינו אוסטריה ואילת סרביסס בע"מ ע"י הרפסודה הלבנה בע"מ ח.פ. 512412594 המיוצגת ע"י עו"ד אליאס ואדלשטיין

2.       ביום 29.8.05 העותר שוחח עם עו"ד אדלשטיין אשר אישר הגשת התביעה וכן שלח לעותר העתק מכתב התביעה.

3.       כתב תביעה זו קיבלה הדים רבים בתקשורת ומצ"ב כנספח א' אחת הכתבות שהתפרסמה בנדון בידיעות האחרונות ביום 26.8.05.

4.       מתוך כתב התביעה ניתן ללמוד על המסמכים הבאים שצורפו לכתב התביעה כנספחים:

                                א.        מכתב מעו"ד דב וויסגלאס מיום 23.12.01 שכותרתו "שכירות שטח לתחנת שיט" המתאר את ההסכם אליו הגיעו הרפסודה מצד אחד ושלאף וקזינו אוסטריה מצד שני. המכתב מצורף כנספח ב' לכתב התביעה.

                                  ב.         מכתב מעו"ד דב וויסגלאס מיום 23.12.01 שכותרתו "התאמה לתחנת שייט" בה נכתב " בשם תאגיד אילתי (ביסוד) (להלן: "התאגיד") ועל דעת קזינו אוסטריה אינטרנשיונל, הריני לאשר לכם תחילת פעולות ההתאמה של הרפסודיה לצורכי תחנת Shuttle. מר ברט אנדרסון יפקח, מטעם התאגיד, על פעילות ההתאמה על פי הפרוגרמה וההערכה התקציבית שנמסרו לו". המכתב מצורף כנספח ג' לכתב התביעה.

                                   ג.          מכתב של עוזר מנכ"ל התחבורה הממוען לעו"ד אלי זהר והמלמד על מעורבותו של עו"ד זהר בפעולות לקידום מתן היתרים למיזם. המכתב מצורף כנספח ו' לכתב התביעה.

                                 ד.         מכתבו של  ראש העיר אילת, מר גבי קדוש, לשר התחבורה מר אביגדור ליברמן, עם העתק לכב' ראש הממשלה אריאל שרון, ממנו ניתן ללמוד על פנייה שנעשתה אל ראש העיר מטעם קזינו אוסטריה, קרי, מטעם שלאף, בקשר עם קבלת ההיתרים להפעלת המיזם. המכתב מצורף כנספח ז' לכתב התביעה.

                                 ה.         טיוטת ההסכם שהוכן ע"י משרדו של וויסגלאס בו נכתב ""המשכיר ישיג על חשבונו ואחריותו הוא את כל ההיתרים והרישיונות אשר האחריות לקבלתם מוטלת על בעל הנכס, והשוכר יהא אחראי להוצאת ההיתרים הנדרשים לפעילותו במקום, בהתאם למטרות השכירות המפורטות בסעיף 2 דלעיל". בו משתמע ששלאף היה צריך לדאוג לאישורים הנדרשים בקרב אנשי הממשלה להפעלת הקזינו באילת.  טיוטת ההסכם מצורף כנספח ח' לכתב התביעה.

                                  ו.          בנוסף מצורפות לכתב התביעה שורה ארוכה של מכתבי התכתבות בן ב"כ התובעת לבן משרדו של וויסגלאס המתארת את ניסיונותיה של התובעת לחייב את שלאף ושותפיו לקיים את ההסכם שנכרת בן הצדדים.

5.       כמו כן מתוך כתב התביעה ניתן ללמוד את הפרטים הבאים:

                                 א.         בסעיף 52 – " במשך כשנה וחצי, החל מיום תחילת השכירות 1.1.2002, ועד לחודש יוני 2003 שילמו הנתבעים מדי חודש בחודשו, כפי שהתחייבו בחוזה, את דמי השכירות עבור הרפסודה, בסך 19,000 דולר לחודש."

                                 ב.         בסעיף 55-66 נכתב:

o        " כאמור לעיל, כבר במשא ומתן בין הצדדים הבהיר שלאף לנציגי התובעת, כי נושא השגת ההיתרים והאישורים הנו באחריותו וכי לו וליועציו קשרים וידע בטיפול בעניינים כגון אלה.

o        יש לציין, כי שלאף התרברב בפני נציגי התובעת, איגרא וחברוני, יותר מפעם אחת, בדבר קשריו האישיים ההדוקים עם אנשי רמי דרג בממשל (וברמות הגבוהות ביותר) ובכלל זה סיפר לנציגי התובעת סיפורים בדבר בילויים משותפים עם אותם אנשים וחברויות אישיות בינו לבין אותם גורמים, אשר אותם הזמין, כך לטענתו, לבלות פעמים רבות במקומות בילוי שונים בוינה. נבהיר, כי מצגים אלו של שלאף ניתנו אגב הרושם שביקש שלאף ליצור בפני נציגי התובעת בדבר מערכת קשריו עם בכירי הממשל בהקשר ליכולתו הנטענת לטפל בכל נושא האישורים וההיתרים ומכאן חשיבותם של מצגים אלה.

o        יתר על כן, לצד מצגים אלה, וכמפורט לעיל, דאג שלאף להקיף את עצמו בשורה ארוכה של יועצים, עוזרים, שתדלנים ומקורבים, אשר תפקידם העיקרי היה לדאוג לקשר שבין שלאף לבין רשויות המדינה השונות, לרבות לעניין השגת היתרים, רישיונות וכיו"ב.

o        בין יתר המקורבים, ניתן למנות את האישים הבאים, אשר שירותיהם נשכרו על ידי שלאף, ואשר טיפלו באופן אישי בקידום המיזם הנדון:

o        עו"ד דב וייסגלס – מקורבו של ראש הממשלה אריאל שרון, אשר היה ידוע כעורך דינו וכמי ששימש מאוחר יותר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת כהונתו ואשר משמש גם כיום כיועצו הפוליטי והמדיני;

o        רו"ח משה ליאון – לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומי שמכהן כיום כיו"ר מועצת המנהלים של רכבת ישראל ואשר ידוע גם כיום בזכות קשריו האישיים עם בכירי המדינה;

o        מר שמעון שבס – מי ששימש בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה;

o        מר יעקב ברדוגו – אשר אף הוא הוצג כבעל מהלכים ובעל ניסיון ספציפי בתחום ההימורים בישראל בשל תפקידו כמנכ"ל במפעל הפיס.

o        עו"ד אלי זוהר, אשר ככל הידוע לתובעת עמד בקשר עם משרד התחבורה בעניין הנדון;

o        מומחים בכירים במערכת הביטחון ובמערכת הפוליטית ומומחים נוספים למשפט ימי, ענייני שייט שונים וכיו"ב (כגון עו"ד אילן אורלי, אשר הובא על ידי שלאף כמומחה למשפט ימי ומר איתי בארי שהובא על ידי שלאף לאור ניסיונו כרב חובל לשעבר בנמל).

o        כאמור, מצויד בסוללה נכבדה זו של אנשי מפתח בממשל וביניהם, כאמור, מנכ"לים לשעבר במשרד רה"מ, עורכי דין מהשורה הראשונה ואנשים נוספים בעלי יכולות (ובעיקר בעלי קשרים ישירים לדרגים הגבוהים ביותר ברשויות המדינה), התחייב שלאף בפני נציגי התובעת, כי קבלת אישורים והיתרים להפעלת הרפסודה לצרכי הנתבעים מצויה באחריותו וכי הוא מתחייב להשיג את האישורים שיידרשו.

o        מאחר והתובעת רק עודכנה מפעם לפעם בנוגע להתקדמות בהשגת האישורים וההיתרים, מבלי שהייתה מעורבת בכך באופן ישיר, אזי לא ידועות לתובעת, בשלב זה, כל הפעולות, הפורמאליות והלא-פורמאליות, שננקטו על ידי כל אחד מהאישים שטיפלו בנושא לאורך התקופה הרלוונטית.

o        יחד עם זאת יצוין, כי ידוע לתובעת שאותם מקורבים, יועצים ועוזרים, שנשכרו על ידי שלאף, פעלו הלכה למעשה להשגת ההיתרים, אולם אין לתובעת ידיעה לגבי טיב הטיפול שבוצע ואיכותו.

o        רק לשם הדוגמא, מצורפים בזאת לכתב התביעה מכתבו של עוזר מנכ"ל משרד התחבורה הממוען לעו"ד אלי זהר, והמלמד על מעורבותו של עו"ד זהר בפעולות לקידום מתן ההיתרים למיזם, וכן מכתבו של ראש העיר אילת, מר גבי קדוש, לשר התחבורה מר אביגדור ליברמן, עם העתק לכב' ראש הממשלה אריאל שרון, ממנו ניתן ללמוד על פנייה שנעשתה אל ראש העיר מטעם קזינו אוסטריה, קרי, מטעם שלאף, בקשר עם קבלת ההיתרים להפעלת המיזם.

o        "ו" העתק המכתב הממוען לעו"ד א' זהר מצ"ב ומסומן  ו'.

o        "ז" העתק המכתב מראש העיר אילת לשר התחבורה מצ"ב ומסומן  ז'.

o        על העובדה שהנתבעים ונציגיהם נטלו על עצמם את האחריות והתחייבו להשיג את האישורים וההיתרים הנדרשים, תוך ששלאף טרח לשוב ולציין, כי ניתן לסמוך על קשריו עם בכירי השלטון, ניתן ללמוד אף מטיוטה שהוכנה בזמנו על ידי עורכי דינם של הנתבעים, משרד עוה"ד ויסגלס-אלמגור, כאשר בסעיף 2.1 לטיוטת ההסכם נכתב, תחת הכותרת "מטרת המושכר", כך:

·         "מטרת השכירות היא להפעלת תחנת שיט (shuttle) באופן שהרפסודה תשמש תחנה לשהיה ומעבר של נוסעים מאילת להפלגות בסירות shuttle אשר יעגנו במזח הסמוך לרפסודה, ויעלו ויורידו נוסעים מן הסירות למזח הסמוך לרפסודה, ולהפעיל במושכר שלושה ברים לאירוח והסעדה".

o        ובסעיף 3.1.5 לטיוטת ההסכם הובהר על ידי ב"כ הנתבעים, כי:

·         "המשכיר ישיג על חשבונו ואחריותו הוא את כל ההיתרים והרישיונות אשר האחריות לקבלתם מוטלת על בעל הנכס, והשוכר יהא אחראי להוצאת ההיתרים הנדרשים לפעילותו במקום, בהתאם למטרות השכירות המפורטות בסעיף 2 דלעיל".

·         (ההדגשה אינה במקור – הח"מ).

o        "ח" העתק טיוטת ההסכם שהוכנה במשרדי ב"כ הנתבעים מצ"ב ומסומן ח'.

o        לשון אחר: על התחייבותו של שלאף לדאוג להשגת האישורים וההיתרים תוך שימוש בקשריו האישיים ובקשרי יועציו ניתן ללמוד גם מתוך טיוטה של "הסכם שכירות", שנוסחה על-ידי עורכי דינם של הנתבעים עצמם (יש לציין, כי טיוטה זו לא נחתמה בסופו של דבר, לפי שמספר פרטים אשר נכללו במסגרתה לא היו מקובלים על דעת התובעת ובכלל היה נראה, כי טיוטה זו הועברה בניסיון לחמוק מהתחייבויות הואיל ונכללו בה, בין השאר, סעיפים בלתי מוסכמים שיכולים היו לאפשר לנתבעים את קיצור תקופת ההסכם אליו התחייבו).

o        הנה כי כן, לא רק שהתחייבותם של שלאף וקזינו אוסטריה ונציגיהם לשכור את הרפסודה לא הותנתה בהשגת אישורים והיתרים להפעלת הרפסודה כתחנת עגינה לסירות shuttle, אלא שהם התחייבו, פוזיטיבית, כי הם ישיגו את אותם אישורים והיתרים תוך שהם נוטלים על עצמם את הסיכון במידה ולא יעמדו בהתחייבותם זו.

o        התובעת מוצאת לנכון להרחיב בהקשר זה, לפי שפעולות נציגי הנתבעים להשגת האישורים וההיתרים לא רק שמלמדות על קיום חוזה השכירות בין הצדדים, אלא שיש בכך להשמיט את טענתם של הנתבעים עת ביקשו לחמוק מחוזה השכירות באמתלת שווא, כי חוזה השכירות היה מותנה בכך שהתובעת תשיג את האישור לשימוש ברפסודה כתחנת shuttle.

o        ואולם, גרסתם של הנתבעים הינה גרסת בדים, אשר נרקמה עת החליטו הנתבעים, כי בשל אינטרסים אישיים אין הם מעוניינים לקיים את חוזה השכירות.

o        כך, בפועל הייתה התחייבותם של שלאף ונציגיו מלאה ובלתי מסויגת, שאחרת לא הייתה התובעת מסכימה להתקשר בחוזה השכירות ולא הייתה מוכנה ליטול את הסיכון האדיר, אשר נבע מהריסת חלקים גדולים  של הרפסודה, פירוק ועקירה של תשתיות וציוד, בנייה והתאמת המושכר והשבתה מלאה של כל שטח הרפסודה במשך שנים ארוכות ולמעשה עד לאחרונה.

6.       אנו לומדים מכתב התביעה ששלאף התפאר מול איגרא וחברוני על קשריו ההדוקים עם אנשי רמי דרג ברמות הגבוהות ביותר קרי עם סביבתו של ראש הממשלה ושעל יסוד קשרים אלה הסתמכו איגרא וחברוני בכריתת ההסכם עם שלאף בידיעה ברורה שזה ישיג את האישורים הנדרשים. העותר מצרף בזה את העמודים הרלוונטים של כתב התביעה, העמודים 1-3 ו- 9-11 .

7.       לאור כל האמור לעיל, מתווסף לטענותיו של העותר תשתית עובדתית יצוקה המצביעה על מאמציו של שלאף להקיף את עצמו באנשי (לקנות אנשי) מפתח בממשל הישראלי על מנת לאפשר לו הקמת בתי קזינו באזורינו עליהם מוכנים להעיד איגרא ומיקי חברוני כמתואר בכתב תביעתם.

8.       כפי שהובהר בבקשה לחיקור דין אשר הועברה לכתב ברוך קרא ע"י פרקליטה עובדת מדינה וכפי שצותת בכתבות הרבות שלו, הכספים אשר הועברו ע"י סיריל קרן למשפחת שרון הועברו באמצעות בנק BAWAG אשר הינה שותפה עם שלאף בקזינו ביריחו ושותפה עימו בעסקים רבים אחרים,  משפחת שרון חשודה בקבלת כספים משלאף באמצעות סיריל קרן וחברות קש. כאמור בכתב העתירה העותר שוחח על כך עם הכתב ברוך קרא וזה אישר באוזני העותר את אמיתות דברים אלה.

9.       כמו כן בחודש אפריל 2004 המשטרה הודיעה בבית משפט שלום בת"א שהיא חושדת במרטין שלאף להיות מאחורי העברות הכספים למשפחת שרון.

10.   מתוך כל העובדות המפורטות כאן נדמה שאכן ראוי לבחון מקרוב את ניגוד האינטרסים בו שרויים המשיבים מס' 1 ו-2 בפינוי יישובי צפון רצועת עזה על מנת לאפשר הקמת בית קזינו רווחי ביותר על חורבות היישוב אלי סיני. הקמת בית קזינו בו מעורב סיריל קרן כפי שהתוודה על כך פלאטו שרון ביום 24.7.05 בשיחה מוקלטת עם הכתב אבי וולף כפי שצורפה בכתב העתירה. וזאת כאשר סיריל קרן חשוד ע"י היחידה הארצית לחקירות הונאה -היאח"ה להיות הצינור אשר באמצעותו הועברו מיליוני דולרים למשפחת שרון ע"י מרטין שלאף. וזאת כאשר ידוע מראיונות אשר נתנו שותפיו של שלאף שקזינו אוסטריה ובנק BAWAG מחזיקים בזיכיון בלעדי ל 28 שנה להקמת בתי קזינו ברשות הפלסטינית.

11.   מכאן שיש מקום שבית המשפט הנכבד יורה למשטרה להודיע כבר בשלב זה על ממצאיה בחקירת פרשת סיריל קרן ו/או להורות על השעייתו של ראש הממשלה ושל וויסגלאס עד לסיום פרשה זו על מנת לאפשר חקירה הולמת בנדון.

12.   מודבר כאן במקרה חמור ביותר של גורם זר אשר קנה לכאורה אנשי ציבור בישראל בהיקפים שלא ידעה מדינתנו עד כה על מנת להקים באזורינו בתי קזינו אשר הופכים להיות בסיס לשחד אנשי ממשל ולשאיבת מידע מודיעיני ממדינת ישראל וכן מרכז יציאה לפעילות טרור כפי שקרה עם הקזינו ביריחו.

13.   צפון רצועת עזה מהווה אזור חייץ המאפשר הגנה על היישובים הישראלים הנמצאים מצפון לה ואין שום היגיון להעביר שטח זה לידי הרשות הפלסטינית. העילה ההגיונית היחידה להעברת שטח זה לרשות הינו על מנת לאפשר לאותו שלאף הקמת בית קזינו הגובל עם מדינת ישראל ושיאפשר לו להשחית את הממשל של מדינת ישראל ולהקים בו בסיס מודיעין למען מקורביו ברשות הפלסטינית.

14.   סביר ביותר שבנסיבות אלה ראש הממשלה הנגוע במשוא פנים בפרשה זו הפעיל את מלא כובד משקלו הפוליטי שלא בתום לב לקידום תוכנית ההתנתקות וכן הסתיר מידע מודיעיני חשוב מהשרים ומהכנסת אשר אישרו את חוק יישום תוכנית ההתנתקות.

15.   העותר חוזר ומבקש בזאת שימונה לו באי כוח מטעם המדינה שיסייעו לו בעתירה זו, היות ואין לעותר את האמצעים הכספים להיות מיוצג והיות ומדובר בעתירה אשר הינה מחשיבות עליונה לביטחון המדינה. 

16.   שאר טענות העותר יישמעו בדיון שייקבע.

17.   על מנת שלא לעכב בקשה דחופה זו העותר מבקש לצרף במועד מאוחר יותר תצהיר לבקשה זו היותו כרגע בדרום הר חברון.

18.   לאור כל האמור,  מתבקש כב' בית המשפט ליתן את הסעדים המפורטים בתחילת העתירה ו/או לקבוע דיון בהקדם לשמיעת טענותיו של העותר.

 

היום 29.8.05

 

                                                                                          ______________

                                                          העותר

                                                       חיים יטיב