Welcome To NAKIM

 

 

ברוכים הבאים ל- נקים

 

English

Francais

Russian

העתירות לבג"ץ שהוגשו בעניין פרשיות השוחד של שרון.

בג"ץ 6190/05

 

 

מי אנחנו

פעילות

תרומות

הצטרפות

מטרות

 

הרקע לעתירה: דברי העותר: ביום 25.6.05 הגיע לידי כתבה מעיתון ידיעות אחרונות בנושא מאמציו של שרון להחזיר מתפקדים ישנים לליכוד, היותי חבר מרכז ליכוד רציתי לבחון דרכים למנוע משרון להחזיר לליכוד את אותם אלפים אשר פקד בנו בזמנו לליכוד ואשר אין להם קשר אידיאולוגי כלשהו לליכוד. למחרת תוך כדי עיון בנושא באינטרנט הגיע לידי החלטתו של מזוז מיום 17.2.05 שלא להעמיד לדין את שרון. מקריאה של ההחלטה הגעתי למסקנה שמזוז הקל עם שרון בצורה שלא מתקבלת על הדעת, באותו זמן גם דובר על גיבוש עיסקת טיעון עם עומרי על מנת להפחית בעונשו. מכאן החלטתי לגשת לבג"ץ בנדון. באותו יום כתבתי את העתירה וביום 27.6.05 הגשתי את העתירה לבג"ץ. תוצאות העתירה היו שמזוז מיהר להגיש כתב אישום מלא כנגד עומרי, אני סבור שללא תוכנית ההתנתקות בג"ץ היה מורה לשרון להתפטר בעקבות העתירה.

 

 

ההחלטה של מזוז

העתירה

הבקשה להארכת מועד של מזוז להגשת תגובתו

התגובה לבקה להארכת מועד

החלטות השופט להאריך את המועד ללא עילה עניינית

הגשת כתב האישום נגד עומרי

תגובתו של מזוז לעתירה

בקשה לצו בניים לעצירת ההתנתקות

התגובה לתגובתו

בקשה לתיקון כתב העתירה

פסק הדין

 

חזרה לעמוד הראשי