יום רביעי י"ז אלול תשס"ה

21 ספטמבר 2005

 

לכבוד:

 

ח"כ מיכאל איתן - יו"ר ועדת חוק ומשפט

הכנסת, קרית בן גוריון, 91950 ירושלים

פקס: 026753199  - לידי הגב' דורית

טל: 026753273, 026753115

אימייל: meitan@knesset.gov.il

 

מבקר המדינה – השופט בדימוס מר לינדנשטראוס

ת.ד. 1081

ירושלים 91010

טל: 026665000, פקס: 026665204

אימייל: mevaker@mevaker.gov.il

 

 

באימייל ובאמצעות פקסימיליה

 

 

 

הנדון: בקשה לחקור בן היתר התנהלות משרד המשפטים והיועץ המשפטי
 לממשלה בחשד לשיבוש הליך החקירות נגד ראש הממשלה

 

 

 

א.נ.

 

שלום רב,

 

בהמשך לפנייתי למבקר המדינה מיום 19.8.05,

ובהמשך לפנייתי מיום 20.9.05 להעיד בפרשה סיריל קרן/שלאף  בפני ועדת חוק ומשפט של הכנסת,

 

הנני מתכבד לפנות אליכם בבקשה לחקור את התנהלות משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה בחשד שהם פועלים באופן מגמתי להכשיל את החקירות נגד ראש הממשלה וכן הנני מבקש לחקור את ההדלפות המגמתיות של היועץ המשפטי ושל משרד המשפטים לעיתונאי הארץ מר יובל יועז במגמה לשבש ולקבור בן היתר את חקירת פרשת סיריל קרן/ שלאף.

 

הרקע לבקשה זו:

ביום 27.6.05 הגשתי עתירה לבג"ץ (6190/05) במטרה למנוע גיבוש עסקת טיעון עם עמרי שרון והגשת כתב אישום נגד רה"מ בגין מעורבותו בפרשת הפריימריס בליכוד.

מר מנחם מזוז התעקש לנהל מגעים לעסקת טיעון עם עמרי שרון במשך שבועות ארוכים וזאת למרות שלא היתה קיימת שום עילה לכך, היות ועומרי שרון הודה בכל העבירות המיוחסות לו במטרה ככל הנראה לחפות על אביו לאחר והבינו שאין סיכוי לשניהם יחד לצאת נקי מהפרשה.

 

העובדה שהיועץ המשפטי ניהל מגעים ארוכים בנדון עם עומרי שרון, מעלה חשד שהוא ניסה למנוע משפט מלא על מנת שהעדויות לא תחשופנה את מעורבותו של אריאל שרון בעבירה על חוק המפלגות. יומיים לפני הגשת תגובתו לעתירתי הודיע היועץ המשפטי על אי גיבוש עסקת טיעון עם עומרי ועל הגשת כתב אישום מלא נגדו.

 

ימים ספורים לפני כן ביום 18.7.05 מיהר היועץ המשפטי להדליף לכתב הארץ  יובל יועז ש"הכרעה על עסקת טיעון עם עמרי שרון תינתן ביום א' 24.7.05"

 

א' - הכתבה מיום 18.7.05 שעה 16.45 מצ"ב כנספח א',

 

 הדלפה זו נעשתה מספר דקות לאחר שחרור החלטתו של כב' השופט גרוניס אשר נעתר לבקשתו של היועץ המשפטי והאריך בעשרה ימים מועד הגשת תגובתו.

 

ב' - ההחלטה של כב' השופט גרוניס מיום 18.7.05 מצ"ב כנספח ב'.

 

אני סבור שיש טעם לפגם שהיועץ המשפטי לממשלה משתמש בקשרים עם עיתונאים ספציפיים כדי להדליף מידע בנוגע להליכים פליליים המתנהלים בפרקליטות וזאת תוך כדי התנהלות של הליך בבג"ץ. עיתון הארץ איננו הדובר הרשמי של משרד המשפטים ובמידה ומשרד המשפטים רוצה להעביר הודעות לתקשורת נדמה שיש נוהל לכך. אין פלא אם כן, שכפי שיובהר בהמשך, שעובדים נוספים במשרד המשפטים יחקו את פועלו של היועץ המשפטי וידליפו גם הם לעיתון הארץ מידע בדבר התנהלות החקירה.

אני סבור שמנהג פסול זה דורש בדיקה מעמיקה ואף נקיטת סנקציות נגד היועץ המשפטי לממשלה.

 

אותו כתב יובל יועז מעיתון הארץ החזיר כמובן באופן שיטתי את התמורה ליועץ המשפטי לממשלה ובמקרה דנן הדבר התבטא בכך שהוא פרסם ביום 28.8.05 כתבה מגמתית לטובתו של  מזוז בהארץ בדבר הגשת כתב האישום נגד עומרי שרון.

בכתבה זו כותב יובל יועז בהקשר לעתירתי :"ואולם לא היה צורך בהוראה משופטי בג"ץ למזוז כדי שזה יימנע מלכרות הסדר טיעון עם בנו של ראש הממשלה.",  קרי שכמובן שמזוז כלל לא התכוון להגיע לעסקת טיעון עם עומרי ושכל המשא ומתן היה  ריק מתוכן היות ומלכתחילה כוונתו של מזוז היתה לנהל משפט מלא נגדו ללא עיסקת טיעון.

 

ג' - הכתבה מיום 28.8.05 של הכתב יובל יועז מצ"ב כנספח ג',

 

כמו כן באותה כתבה מציין יובל יועז "חלק מהעדויות שיישמעו במהלך המשפט עשויות לחזק את הראיות נגד ראש הממשלה, מעורבותו בפרשה ומודעותו ל"מסלול הסמוי" של העברת הכספים. באופן עקרוני, אין כל חוק המונע מהיועץ המשפטי לשנות את החלטתו הקודמת בדבר סגירת התיק נגד שרון"

מר יועז מציין כאן בעצם את המניע לכאורה לניסיון של מר מנחם מזוז לגבש עיסקת טיעון עם עומרי והוא למנוע חשיפת מעורבותו של אריאל שרון במהלך המשפט. וכמובן שבניגוד לנאמר בכתבה, אופן התנהלותו של מר מזוז וניסיונו לנהל משא ומתן עם עומרי לגיבוש עיסקת טיעון יכול להתפרש רק כניסיון למנוע חשיפת מעורבותו של ראש הממשלה בפרשה זו ובוודאי שאין לקבל את טענתו של מר יועז שהיועץ המשפטי ניהל מגעים עם  עומרי ללא כוונה לגבש עיסקת טיעון.

לא רק שראש הממשלה נהנה כאן מהחלטה מקלה ביותר של מר  מזוז לטובתו בדבר אי הגשת כתב אישום נגדו אלא עוד התווסף לכך ניסיון למנוע כל אפשרות לגילוי מעורבותו של שרון על ידי גיבוש עיסקת טיעון עם  עומרי ללא סיבה עניינית כלשהי.

 

ראש הממשלה הוא זה שבחר את שרת המשפטים, שרת המשפטים היא זאת שמיהרה להמליץ על מר מזוז כמועמד הממשלה לתפקיד היועץ המשפטי כנגד מועמדותם של שני שופטים מחוזיים. גורלה של שרת המשפטיים   קשור קשר בל ינותק עם גורלו של רה"מ ובמידה ויוגש כתב אישום נגדו אזי הממשלה כולה תיאלץ ככל הנראה להתפטר ולפנות לבחירות. נדמה שראוי ביותר לבחון האם מר מזוז ושרת המשפטים פועלים באופן מגמתי להכשיל את החקירות המתנהלות נגד ראש הממשלה על מנת להבטיח את המשך כהונתם בתפקידם תוך קידום השקפתם הפוליטית.

ניגוד אינטרסים זה הועלה בבג"ץ ונדחה ללא נימוק ע"י כ' השופטת ביניש אשר גם היא חשודה לגבות את מזוז ואת ראש הממשלה בניגוד לחוק בפרשה זו יחד עם עוד מספר שופטים מבית המשפט העליון ואף הבכירים שבהם אשר פעלו באופן שיטתי לאפשר תוכנית ההתנתקות ולתת הגנה משפטית לשרון כנגד פרשיות השחיתות שלו. מבן שופטים אלה ניתן לציין לכאורה את כב' השופטים ביניש, ברק, גרוניס, ופרוקציה. בהקשר זה אציין את שתי ההחלטות התמוהות והשרירותיות של כב' הש' ביניש אשר דחתה ללא נימוק את בקשותיי לעיון חוזר בבג"ץ 7908/05 ולהקים ועדת חקירה בפרשה זו לאחר והובאו בפניה את כתב התביעה שהוגש נגד  שלאף בתל אביב ואת כל העובדות שהיא חושפת וכן הובאו בפניה דבריו החמורים של משרד המשפטים באוסטריה כנגד התנהלותו של משרד המשפטים בארץ החשוד בהכשלת חקירת סיריל קרן/שלאף.

 

פרקליטות המדינה נהנית בארץ מכוח בל ישוער של העמדה או אי העמדה פוליטיקאים לדין מבלי שניתן לבקר על מעשיה בצורה כלשהי.

בית המשפט העליון חזר בפסיקותיו השונות על אי מעורבותו בהחלטות היועץ המשפטי שלא להעמיד לדין בגין דיות הראיות.

בנוסף בית המשפט העליון תומך באי חשיפת חומר החקירה לעיני הציבור תוך מניעת ביקורת כלשהי על הנעשה בחדרי הפרקליטות כפי שהוא הבהיר זאת בבג"ץ 5675/04 .

מכאן שקומץ פקידים בפרקליטות יחד עם היועץ המשפטי לממשלה יכולים באופן מתואם לשלוט על עתידו הפוליטי של ראש ממשלה  ולהכשיל כפי רצונם חקירה המתנהלת נגדו מבלי שעיני הציבור יכולים לבחון את הנעשה שם.

נדמה שהקביעה "כוח אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית" חלה גם על הפרקליטות היועץ המשפטי לממשלה וההחלטות הבלתי מנומקות של כב' השופטת ביניש.

 

פניתי בבג"ץ 7908/05 בבקשה שהמשטרה תעדכן את בית המשפט על מצב החקירה נגד ראש הממשלה בפרשת  סיריל קרן המתנהלת באופן מסתורי מזה כשלוש שנים.

בג"ץ דחה כמובן את בקשתי אך לפתע פתאום היום מופיעה כתבה נוספת של הכתב יובל יועז (כמובן) המביאה הדלפה  ממשרד המשפטים המגלה שחקירת סיריל קרן תקועה ואפילו מתה!

 

שוב בשיטתו של היועץ המשפטי לממשלה מודלף מידע לעיתון הארץ אשר הפך לעיתון "פרוודה" של הפרקליטות תוך הפיכת הפרקליטות למגרש משחקים פוליטיים עם הדלפות "פירטיות" לצורך ריסון הביקורת הנשמעת מכל עבר.

 

ד'הכתבה של הכתב  יובל יועז מיום  21.9.05 מצ"ב כנספח ד'.

 

הדלפה זו איננה נטולת אינטרס והיא כמובן בא לתת תגובת נגד להאשמות של משרד המשפטים באוסטריה כפי שהובאו ע"י הג'רוזלם פוסט ועל פיהם מסתמן שאכן ראש הממשלה קיבל מיליוני שקלים של שוחד ממרטין שלאף ושמשרד המשפטים הישראלי פועל לטרפד את החקירה המתנהלת נגד ראש הממשלה.

 

ה'הכתבה של הג'רוזלם פוסט מיום  9.9.05  המאשימה את משרד המשפטים בישראל מצ"ב כנספח ה'.

 

ו'הכתבה של הג'רוזלם פוסט מיום  12.9.05  המדווחת על כוונתו של ח"כ מיכאל איתן לבקש מהיועץ המשפטי הסבר על התנהלות החקירה וכן דיווח על עתירתי לבג"ץ מצ"ב כנספח ו'.

 

ז'הכתבה של הג'רוזלם פוסט מיום  16.9.05  בה מובאים דבריו של משרד המשפטים באוסטריה על פיו שרון ככל הנראה קיבל שוחד משלאף מצ"ב כנספח ז'.

 

ח'הכתבה של הג'רוזלם פוסט מיום  18.9.05  בה נכתב שחברי כנסת דורשים ועדת חקירה, ובה מובאים דבריו של יו"ר ועדת חוק ומשפט ח"כ איתן הטוען שאין זאת הפעם ראשונה שהפרקליטות מחזיקה פוליטיקאים כבני ערובה. מצ"ב כנספח ח'.

 

בעקבות זאת פניתי ביום 18.9.05 לועדת חוק ומשפט של הכנסת בבקשה להעיד/להרצות על פרשה זו.

 

ט'פנייתי לועדת חוק ומשפט של הכנסת מצ"ב כנספח ט'.

 

ישנו סבירות גבוהה ביותר שפרשת סיריל קרן/מרטין שלאף מתבררת כצומת המפגש של בעלי אינטרסים שונים.

 

א.    מרטין שלאף המשחד אנשי שלטון בישראל על מנת לאפשר הפעלת הקזינו ביריחו והפעלת בתי קזינו נוספים באילת ורצועת עזה.

ב.     אריאל שרון המקבל כספי שוחד שמאפשרים לו לכבוש את השלטון ע"י מימון מערכות בחירות שונות.

ג.       דב וייסגלס אשר תפר את תוכנית ההתנתקות בעקבות חשיפת הפרשה והמייצג את החברות האוסטריות ואת שלאף לקידום עיסקי הקזינו שלהם בארץ והמשלשל לכיסו סכומים אסטרונומיים תוך ניגוד אינטרסים בוטה.

ד.     הרשות הפלסטינית המקבלת את רצועת עזה להקמת בסיס טרור וכן בתי קזינו אשר יאפשרו לה הלבנת כספים וסחיטת מידע מודיעיני מישראל.

ה.    קומץ פקידים בפרקליטות ושופטים בבית המשפט העליון אשר מקדמים את חזונם הפוליטי והחזרה לקווי 67 על ידי החזקתו של אריאל שרון כבן ערובה עם חקירה תלויה וזוחלת.

ו.       בעלי תפקידים שונים במערכת הביטחון ובממשלה אשר מעלימים עין מפרשה זו ומהברחות נשק לרצועת עזה ועוד סכנות ביטחוניות נוספות, כל זה במטרה לשמר את כיסאם ולהבטיח את עתידם הפוליטי.

ז.      קומבינטורים למינהם כדוגמת עמרי שרון ובעלי תפקיד אחרים הכורתים ברית עם העולם התחתון להלבנת כספים דרך בתי הקזינו והבטחת מקור כספי סמוי למימון הבחירות של פוליטיקאים והשחתת הממשל בישראל.

 

מבקר המדינה היוצא מר גולדברג הזהיר אותנו בחודש יוני האחרון שהשחיתות מסכנת את מדינת ישראל יותר מאשר האיום הביטחוני.

 

בזמן כתיבת מכתב זה מוברחים לרצועת עזה טילים נגד מטוסים ומרגמות ארוכות טווח אשר לטענת שר הביטחון לא מהוות נשק המפר איזון.

נדמה שהדבר מהווה דוגמה לאופן בו דעה משוחדת לכאורה של שר ביטחון המגבה את השחיתות של ראש הממשלה ואת מהלכיו המדיניים החמורים, מסכנת את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.

 

פרשת סיריל קרן/שלאף איננה רק פרשת השוחד החמורה ביותר שידעה מדינתנו והמסכנת את עצם קיומה של מדינת ישראל, פרשה זו הינה גם הזדמנות לשים קץ אחת ולתמיד לשלטון הפחד הבלתי מבוקר של הפרקליטות על פוליטיקאים.

 

הפרקליטות בשיתוף עם בית המשפט העליון שולטת ללא מצרים בעתידם הפוליטי של המנהיגים בישראל, פיתוי ותפירת תיקים לפוליטיקאים הפך למנת חלקם של כל בכירי הפוליטיקאים מהימין, אריה דרעי, בנימין נתניהו, אריאל שרון, אביגדור ליברמן וצחי הנגבי.

חקירותיהם מתנהלות ללא שום הגבלת זמן מתירוצים שונים ובמשך שנים הם חיים עם חרב המונח על צווארם ההופך אותם לכאורה לעושה רצונם של "קליקת המשפט".

 

מצב זה הינו בלתי נסבל עבור מדינה דמוקרטית, לעת עתה מצב זה אף מסכן לכאורה את עצם קיומה של המדינה כאשר קומץ משפטנים מחזיקים ראש ממשלה כבן ערובה ורואים את עצמם מספיק מבינים בביטחון ופוליטיקה כדי להוביל מדינה שלמה למהלכים מדיניים מרחיקי לכת על פי תורתם הפוליטית הסובייקטיבית תוך שהם מרמים לכאורה את העם את הדמוקרטיה ואת החוק.

 

מכאן אני סבור שמחובתכם כלפי הציבור  לחקור את התנהלות הפרקליטות והיועץ המשפטי בפרשה זו מבלי לפסוח בחקירתכם על אף אחד מחברי הממשלה ומשופטי בית המשפט העליון.

 

בכבוד רב

חיים יטיב

 

נייד: 0546533858

פקס והודעות: 035423023

דואר: קיבוץ הר עמשא, ת.ד. 1207 ערד מיקוד 89112

 

העתק: עיתונות, חברים בתנועת "נקים"

 

חזרה לעמוד הראשי