יום שני ט"ו אלול תשס"ה

18.9.05

 

לכבוד ח"כ מיכאל איתן - יו"ר ועדת חוק ומשפט

 

הכנסת, קרית בן גוריון, 91950 ירושלים

פקס: 026753199  - לידי הגב' דורית

טל: 026753273, 026753115

אימייל: meitan@knesset.gov.il

 

באימייל ובאמצעות פקסימיליה

 

 

 

הנדון: פרשת שרון סיריל קרן/שלאף
 בקשה להעיד/להרצות בפני ועדת חוק ומשפט

 

 

א.נ.

 

שלום רב,

 

בהמשך לפגישתנו מיום 8.9.05,

בהמשך לעתירות לבג"ץ 7908/05 ו 6190/05 אשר הגשתי מסביב לפרשה זו,

בהמשך לחשיפות האחרונות של העיתון ג'רוזלם פוסט בנדון ובהמשך לדרישת חברי כנסת רבים להקים ועדת חקירה בנושא כפי שמתפרסם בעמוד הראשי של הג'רוזלם פוסט ביום 18.9.05,

 

אני מבקש בזאת להיות מוזמן להעיד/להרצות בפני ועדת חוק ומשפט של הכנסת על פרשה זו ולהלן נימוקי הבקשה:

 

כידוע לך, אני מזה כשלושה חודשים חוקר פרשה זו הן בהיבט העובדתי והן בהיבט המשפטי. בהתאם לזאת הגשתי שתי עתירות לבג"ץ בנדון ואספתי חומר רב .

שוחחתי עם רוב העיתונאים אשר חקרו פרשה זו ונראה לי שיש ברשותי היום את החומר הרב ביותר שנאסף אי פעם בנדון.

משיחותיי עם העיתונאים השונים התברר שכל אחד מהם ידע על חלק קטן של הפרשה ואיש מהם לא ידע על כל סעיפיה של הפרשה.

העתירות וחומר הפרשה מתפרסם בחלקו הגדול באתר www.nakim.org  והינך מוזמן לעיין בו להיווכח מהיקף הפרשה.

היותי בעל ניסיון רב בהרצאות והכנת חומר הסברה אני סבור שאוכל לתרום רבות לחברי ועדת חוק ומשפט בהבנת פרשה זו ע"י מתן הרצאה ממוקדת ובהירה.

מכאן שאני מבקש בזאת לבוא ולהעיד בפני ועדת חוק ומשפט על החומר שברשותי ועל שיחותיי השונות עם העיתונאים שחקרו פרשה זו על מנת לסייע בחשיפת פרשה חמורה זו.

 

בכבוד רב

חיים יטיב

 

נייד: 0546533858

פקס והודעות: 035423023

 

העתק: עיתונות, חברים בתנועת "נקים"

 

 

חזרה לעמוד הראשי