Welcome To NAKIM

 

 

ברוכים הבאים ל- נקים

 

 

העתירות לבג"ץ שהוגשו בעניין פרשיות השוחד של שרון.

בג"ץ 5675/04

 

 

מי אנחנו

פעילות

תרומות

הצטרפות

מטרות

 

הרקע לעתירה: פרשת האי היוני הידועה גם בשם פרשת דוד אפל סבבה סביב שכר העתק שקיבל גלעד שרון מאפל בתמורה לעבודתו בפרוייקט האי הייוני כאשר במקביל אבא שלו ניהל מגעים פוליטיים עם בכירי הממשל ביוון לקידום תוכנית זו.

החלטתו של מזוז שלא להגיש כתב אישום נגד שרון מחוסר ראיות ניתנה ב 15.6.04 כלומר 9 ימים אחרי שהממשלה ברשותו של  שרון אישרה את תוכנית ההתנתקות בהחלטה מיום 6.6.05 !

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה למחרת ביום 16.6.05 ובגץ דחה את העתירה על הסף במהירות בניגוד לעמדתו של השופט חשין אשר סבר שיש לזכות את העותרים בצו על תנאי ולבחון את הפרשה לגופו של עניין.

לסיכומו של דבר, בג"ץ ומזוז אימצו את טענת שרון שהוא לא ידע ולא ראה. החוק מתייחס לעצימת עיניים מכוונת אך במקרה דנן לא היה ברור לבג"ץ ששרון ידע. שרון היודע על כל מה שמתרחש בסביבתו הפוליטית ידע שבנו מקבל שכר עתק מדוד אפל אך לא ידע שזה כדי לתגמל אותו על מאמציו, שרון ידע שבנו עומרי מפעיל מסוקים, אלפי אנשים וקמפייג'ן פרסומי ממטולה עד אילת אך לא ידע שהוא עבר את המיליון שקל בפי 7. שרון ידע שבניו החזירו תוך שניה וחצי מיליון וחצי דולר שקיבלו משלאף אך הוא לא ידע שזה קשור לוייסגלס ולקזינו ביריחו. שרון התארח בנו יורק בספטמבר 2005 לארוחת שחיתות ולא ידע שכל אחד התבקש לשלם עשרת אלפים דולר כתרומה לבחירות הבאות של שרון.

 

עם כל הכבוד הראוי לשופטי בית המשפט העליון ולמזוז ,קיימות רק שתי אפשרויות היכולות להסביר את הגיבוי שהם נותנים לשחיתות של שרון, 1 או שהם מנותקים ולא מבינים מהחיים הפוליטיים דבר וחצי דבר, 2 הם מבינים היטב שמדובר בעצימת עיין מכוונת וששרון משחק אותה "לא שמע ולא ראה" אך נוח להם לשלוט עליו ולהפיל אותו מתאי שיהיה להם נוח ורק במידה והוא  לא יקדם את השקפתם הפוליטית.

דעתנו נוטה לאפשרות השניה, בשתי האפשרויות שהוזכרו לעיל מזוז ושופטי בג"ץ שפסקו לטובת שרון צריכים ללכת הביתה.

הם אלה שאחראים על התדרדרות המדינה לשפל מדרגת השחיתות ועליהם לשלם על כך את המחיר ואף להיחקר על כך. 

 

טיוטת כתב האישום נגד שרון בעניין האי היווני71 Kb pdf 

ההחלטה של מזוז לסגור את תיק האי היווני   580Kb pdf 

תגובת היועץ המשפטי לעתירה בעניין האי היווני

פסק הדין הדוחה את העתירה על הסף350 Kb pdf 

 

חזרה לעמוד הראשי