מחבר הודעה
אדי מלכא מור
הודעהפורסם: ראשון 21.05.06 3:40    נושא ההודעה: על עלייתם של דוריתביניש ואהוד אולמרט

הגשתי תלונה פלילית נגד אולמרט ובייניש בפני היועץ המשפטי לממשלה.

להלן נוסח התלונה שפורסמה כתלונה גלויה.




www.Nfc.co.il 4:34 שבת 20 מאי 2006











מדיני/פוליטי משפט פלילים
מכתב גלוי למר מני מזוז
על-פי הוראות חוק העונשים וחוק סדר הדין הפלילי ופקודת המשטרה ועל-פי הנחיית הבג"צ בהלכה פסוקה מושרשת, חייב היועץ המשפטי מני מזוז להורות למשטרה לפתוח בחקירה נגד אהוד אולמרט

מאת: אדי מלכא | | http://www.nfc.co.il/ תגובות


א. תלונה פלילית נגד אהוד אולמרט. לפי הוראות סעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי.

ב. בחינת האפשרות לקיום חקירה פלילית נגד היועה"מ עצמו נוכח המנעות מקיום חובתו נגד אהוד אולמרט.

התלונה היא נגד:

1. ראש הממשלה מר אהוד אולמרט בשל עבירות לכאורה של הפרת אמונים וקבלת שוחד.

2. היועץ המשפטי לממשלה אשר נמנע מלקיים חובתו וזכאותו הייחודית בדין ונמנע מלהורות למשטרה לפתוח בחקירה פלילית מיידית בקשר למעורבותו של אהוד אולמרט בעבירות פליליות ואחרות:

הנילונים:

עילות התלונה ובקשות להורות על חקירה פלילית בקשר לכל אחד ואחת מאלה:

1. בפרשת הבית בכ"ט בנובמבר.
2. בפרשת הבית ברח` כרמיה.
3. בפרשת בוררות הכזב עם בית"ר ירושלים.

בעקבות אלו המתלונן מבקש לקיים כל אחת ואחת מאלה:

1. קיום בירור נוסף בזיכוי המוזר בתיק 329/96 פרשיית החשבוניות המזוייפות, עיון באפשרות לדרוש מכב` נשיא בית המשפט העליון משפט פלילי חוזר בתיק 329/96 נוכח התעשרותו הבלתי מוסברת של אהוד אולמרט ונוכח הסכנות האורבות היום לישראל ממעמדו אם אכן מעורב הוא בפרשיות הללו במובן הפלילי.

2. פתיחת וחידוש החקירה בתיק בחקירת האי היווני.

3. קיום חקירת מינויים פוליטיים על-ידי א. אולמרט (לפי יומנו של עמרי שרון).

4. פתיחת חקירה פלילית בעניין עסקת "עשות" עם אברהם בורג.

5. פתיחת חקירה בענייני מקרקעין ככל שאולמרט נגע בהם מכוח שליטתו במנהל מקרקעי ישראל.

6. פתיחת חקירה בעניין פרשיות של אי מסירת מתנות (עטים יקרים) לידי מח` המתנות במשרד האוצר.

7. פתיחת חקירה בעניין פרשיית ימק"א.

8. פתיחת חקירה בעניין שהעלה מבקר המדינה לאחרונה נגד אולמרט.

כבוד היועה"מ מר מני מזוז,

אני פונה אליך בתלונה גלויה זו מעל לדפי כל עיתון אינטרנט לאחר שכל התקשורת והעתונות המודפסת הישראלית נכבשו על-ידי ההון והעסקנות ולנו הנאבקים על טוהר המידות אין שום אפשרות ביטוי ציבורי או גישה לציבור.

אדוני היועה"מ, עולים ונחשפים מדי יום ביומו פרסומים חדשים אודות מעורבותו לכאורה ומעלליו של אהוד אולמרט המכהן כראש הממשלה בישראל.

אתה עומד ומחריש, אינך מודיע כי אתה מעכב תיקים פליליים מתוך סמכותך המוקנית לך כיועה"מ, אינך מפרסם עמדה המטהרת את ראש הממשלה מכל חשד, וגם אינך דורש מן המשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגדו כחובה מן הדין.

אני מפנה את שימת ליבך - ותומך בהפניות לדברי חוק ולאסמכתאות - לסיכון גדול שאתה נוטל על עצמך בהמשך ההתעלמות והשתיקה הרועמת והמוזרה שלך, למרות ההד הציבורי ההולך וגועש, הדורש ממך לקיים חובתך מן הדין ולהורות למשטרה על פתיחת חקירה פלילית נגד ראש הממשלה, אהוד אולמרט.

אני מפנה עותק ממכתבי זה, אל כל עמותה ציבורית הפועלת בתום לב לקיום החוק בישראל כחוק שוויוני. אני מבקש מכל עמותה כזו ומכל ועד ציבורי שפועל לשוויון בחוק, להצטרף אלי בעתירה לבג"צ שתוגש נגדך ונגד מר אולמרט ונגד יתר המכותבים במכתב תלונה זה, זאת במקרה שלא תשנה ממנהגך ולא תתחיל לקיים מיד את חובתך מן הדין.

אני אפנה עותק מתלונתי זו אל עורך של כל עיתון ואבקש ליתן פומבי לתלונה זו, ככל שיימשך קשר ההכחשה, תוגש תלונה פלילית כנגד עורך כל עיתון וכל כלי תקשורת, ולאחר מכן ישיבו העבריינים הללו בפני בית המשפט הגבוה לצדק.

אפנה שימת לב הציבור להתעלמותם המובטחת כהמחשה נוספת למדיניות ההשתקה שנהוגה בכל כלי התקשורת בישראל, לאחר ששלטון האליטות כבש והקפיא את העיתונות והתקשורת לטובת אנשים שמייצגים רק את עצמם ואת המקורבים להם, תוך דריסת זכויות העם לדיווח הוגן בכלים שמיועדים להגן על זכויות העם המעוגנות בחריתת נורמות, חוקי יסוד וחוקים על-פי הספר.

אני דורש ממך היועה"מ לקיים את החוק ולהורות למשטרה לפתוח על אתר תיקי חקירה פלילית נגד אהוד אולמרט מתוך מגמה ראשונית שהמשטרה תעמיד בפניך את המלצותיה לפיהן אתה תוכל להתחיל לשקול את עמדתך האמיתית כלפי אולמרט.

עליך להורות למשטרה לחקור באופן מבוקר לשם בירור יסודי של כל הפרשיות המעלות את שמו של מי שמכהן היום כראש הממשלה, אהוד אולמרט כחשוד בעבירות חמורות.

מכתבי זה מוגש בפניך כתלונה פלילית המוגשת בשלב זה נגד אהוד אולמרט לבדו, זכותי להגיש תלונה זו וחובת המשטרה וחובתך להתייחס אליה נובעת מהוראת לשונו הנחרצת של סעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי. האומרת כי כל אזרח רשאי להגיש תלונה במשטרה.

אני טוען, כי המשך התעלמותך מחובתך להורות על פתיחת תיקי חקירה פליליים נגד אהוד אולמרט אתה עצמך מסכן את המעמד ואת האמינות של לשכת היועה"מ, לאחר שאתה, היועה"מ עצמך, משתמש לרעה באמון הציבור, הנך מסתבך כאן בשרשרת עבירות ובהן, הסתרת פשע, שיבוש משפט מתוך כוונה לגרום לעיוות דין, זאת על-פי הוראת סעיף 244 לחוק העונשין תשל"ז. כן עולות כאן שאלות של חשד כלפיך היועה"מ שאת מסתבך בעבירה של מרמה והפרת אמונים לפי הוראת סעיף 284 לחוק העונשין, ועבירה של אי מילוי חובה רשמית ע"פ סעיף 285 לחוק העונשין, ועבירה של הפרת חובה חקוקה, לפי סעיף 286 לאותו החוק.

ולשם הסרת ספק, הנה להלן לשונו של סעיף 244:

"העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לעיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו מאסר שלוש שנים, לעניין זה, "הליך שיפוטי" - לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית המשפט."

וכן, הנה הוראת לשונו של סעיף 284:

"מרמה והפרת אמונים.

עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגעת בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה נגד יחיד, דינו מאסר שלוש שנים".

כן עלי להזכירך את הוראת סעיף 253 של חוק העונשין, עבירת חיפוי הגוזרת שלוש שנות מאסר על כל מי שמעורב בחיפוי או באי גילוי של עבירת עוון או פשע.

אל-נכון לא נעלמו מעיניך, היועה"מ, החשיפות על מעורבות פלילית לכאורה של אהוד אולמרט במעשים פליליים, כפי שפורסמו בעיתוני אינטרנט נוכח החרם התקשורתי על כל דבר אמת, מצד מי שעלולים להימס באור השמש ולעבור אל בית הסוהר, לאחרונה יצאו לתקשורת הכוללת ידיעות בדבר העבירות של אולמרט וגם שם לא נזעקת.

בוודאי לא נעלמו מעיניך בקיעים וסדקים בחומת ההשתקה של התקשורת הכבושה ויציאת חלק מן הפרטים הללו אל הציבור הרחב, כתוצאה מפרסומים במהדורת חדשות אחת לפחות, בטלוויזיה.

שכבות הולכות ומתרחבות בציבור - אשר עוקבות אחר מהלכיך - סברו תחילה כי עיכבת את מתן הוראת הפתיחה בחקירה פלילית נגד אהוד אולמרט, לפני הבחירות, בשאיפתך למנוע פגיעה בלתי הוגנת בסיכוייו של אולמרט להיבחר לכנסת בעטיין של האשמות שעדיין לא הוכחו.

אם אומנם "חזקת החפות" היא שעמדה לנגד עיניך, הרי שחזקה זו אינה עומדת במבחן ההשוואה, הסבירות, והשוויון בדין, כאשר מתבוננים בהוראותיך בקשר למועמד אחר ממפלגתו של אולמרט, הוא, ח"כ צחי הנגבי.

כך או כך, היום אנו שרויים בתקופה שלאחר הבחירות, ועניין חזקת החפות מן ההיבט הזה איבד את הרלוונטיות שלו, לעומת זאת, כל יום שאהוד אולמרט מתבסס בכסא ראש הממשלה, יגרום נזק גדול יותר למדינת ישראל, אם יוחלט להוציא אל אור השמש את מעורבותו של אולמרט בכל דבר וענין פלילי.

אם אתה סובר שלראש ממשלה מותר לגזול, לעשוק, לרמות, לנצל לרעה את משרתו, להפר אמונים, לקבל שוחד, אז אין לנו ויכוח עמך, שכן אם בג"צ לא יסבור אחרת, נשנה חזית ונלך מדלת לדלת כדי להשיג את הכוח שיבטל את כל הסכנות של השחיתות הציבורית.

אם בכוונתך להמשיך ולהחריש בעניינו של אולמרט מכיוון שאתה סובר או יודע כי טופלים עליו אשמות שווא, עליך למסור ולפרסם הודעה המטהרת אותו, בכך יתאפשר לאלו הסוברים אחרת, לקיים זכות קונסטיטוטיבית ולהעמיד את החלטתך למבחן הבג"צ.

ההגנה שאתה מעניק לאולמרט על-ידי שתיקה, מהווה הגנת השתקת סף שאינה קיימת בדין, היא מיוצרת על ידיך לצורך שעה, תוך חריגה חמורה מסמכותך ועל כן היא בטלה מעיקרא ומהווה אפסות, זאת מחוץ לכך שהיא נוגדת את החוק.

יתר על אלה, אני טוען, כי לו גם אלו היו שיקוליך, הנה עתה, לאחר שהבחירות הסתיימו, אינך רשאי עוד להמתין באופן שגורם לציבור לחשוב שאתה גוזר את עמדתך על-פי קול ההמון ודעת הקהל ולא על-פי הדין.

ההוראות שמכתיבות את אורחות פעילותך כיוע"מ לממשלה, הינן הוראות חוקי יסוד והוראות סטטוטוריות הן מאצילות לך את סמכויותיך אין בלתן, וסמכויות אחרות, מכגון אלו שאתה מפעיל בשתיקתך, אין לך!!

כיועה"מ, אני חוזר: אין לך! שום סמכות ורשאות להמנע ולהגן על אולמרט על-ידי שתיקה, חבוך לביצוע חובותיך נובע מכוח הדין ומכוח תפקידך ומכוח שבועתך לשמור אמונים למדינת ישראל ולקיים את חוקיה.

אהוד אולמרט נכנס ללשכת ראש הממשלה, ואם הוא ממלא את תפקידו זה בעודו חשוד באשמות כבדות שאינן נחקרות כדין, ואינן נחקרות למעשה כלל ועיקר, הרי אתה: היועץ המשפטי לממשלה - הינך האחראי הישיר שיצטרך לשאת בכל תוצאה אפשרית של שיבוש משפט חמור שכזה.

במלים פשוטות, אינך רשאי עוד, ואינך מוסמך, להחניק, להשתיק ולמנוע קיום חקירה פלילית נגד ראש הממשלה מבלי שאתה עצמך תסתבך בעבירות חמורות של הפרת אמונים, חיפוי, ושיבוש משפט.

בוודאי תסכים עימי שאם אכן אהוד אולמרט מעורב בפרשיות הללו, הרי שהוא פועל בימים אלו בהם אתה שותק כדי לשנות ראיות, כדי להעלים תעודות, כדי לטשטש את עקבותיו - להדיח עדים - להשיג אנשים שיקבלו במקומו את העבירות כמו שעשה בפרשת החשבוניות המזוייפות - אתה, היועה"מ, הינך הנושא באחריות ישירה לכל נזק שייגרם במישור הזה לעניין החקירתי המשטרתי, אנו נעלה זאת הן בפני הבג"צ והן בפני בית המשפט שבסופו של דבר ידון בעניינו של אולמרט וכמובן בפני הציבור הרחב בישראל.

יתר על כל אלה, בהיותך ניצב בראש ה"פירמידה" של כל זרועות המדינה האמונות על אכיפה שוויונית של החוק, אתה מתווה סימנים שליליים ומנחה הנחיות בלתי ראויות לכל אלה הכפופים לך, השואבים השראה, הנחיה, צידוק ועידוד מהתנהגותך במעשים ובמחדלים.

פקודת המשטרה מופרת בריש גלי וההפרה יוצאת מלשכת היועה"מ. אין ספק שידועים לך תפקידי המשטרה, על-פי הוראות פקודת המשטרה, ואין ספק שאתה מודע להוראת סעיף 3 "תפקידי המשטרה" בפקודת המשטרה - נוסח חדש - תשל"א - כהאי לישנא:

"משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש".

אבל מכיוון שרק לך, היועה"מ, עומדת סמכות ייחודית להורת על פתיחת הליך פלילי נגד ראש הממשלה, הרי שאתה מכשיל כאן הליך שיפוטי וברוח לשון סעיף 244 לחוק העונשין הנ"ל הינך מכשיל חקירת משטרה ומשבש משפט באופו שעלול לגרום לעוות דין.

אני טוען: מאחר שהמשטרה ממתינה לאיתות מטעמך, מחרישה המשטרה למרות כל הפרסומים וממתינה להוראותיך, ואם אומנם אתה שוגה - כטענתי - בשתיקתך, הרי שאתה היועה"מ, הינך גם טועה וגם מטעה אחרים.

אם לא די באלה, הנה באה הוראת לשונו הנחרצת של סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי - נוסח משולב - התשמ"ב 1982 ואומרת בלשון חד-משמעית:

"נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על-פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה" וגו`.

האם תוכל לומר היועץ המשפטי לממשלה, כי לא נודע עדיין למשטרה על חשדות לכאורה בקשר לביצוע עבירות כה רבות על-ידי אהוד אולמרט? אבל יש לי סיבות טובות להאמין כי המשטרה מחרה מחזיקה אחריך ונמנעת מפעולה בגלל שתיקתך.

אני מפנה שימת לבך - היועה"מ - מר מני מזוז, לכך שאתה חייב להורות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית בכל אחד מסעיפי האישום בהם עולים חשדות לכאורה נגד אהוד אולמרט.

לאור חומרתם המופלגת של העבירות, עליך להורות על הסרת חסינות סף, מכל סוג, של אהוד אולמרט, ועליך להורות לו - עד למיצוי החקירה - למסור את מקומו בלשכת ראש הממשלה לבא אחריו כדין.

מאחר שממלא מקומו שמעון פרס שרוי גם הוא בעיצומה של חקירה או בעיצומו של בירור בקשר למעורבות אפשרית שלו במעשים המהווים עבירה פלילית לכאורה, ועל-מנת להימנע מן הסכנה של מסירת המדינה בידי ידיים לא נכונות, בנסיבות הללו אתה חייב - לעניות דעתי - להורות לאהוד אולמרט להחזיר את המנדט לידי נשיא המדינה ולהורות לנשיא המדינה להטיל על חבר כנסת אחר את מלאכת הרכבת הממשלה.

כך עשה היועה"מ פרופ` אהרון (היום נשיא בית המשפט העליון) בקשר ליצחק רבין המנוח בפרשיה הרבה הרבה פחות סבוכה והרבה פחות פלילית מכל אחת מן הפרשיות המיוחסות לאולמרט.

דווקא כאשר מדובר באדם כמו אהוד אולמרט כראש הממשלה, גם אם אין לו בינתיים במקרה הזה בנים כעומרי שרון שמוכנים ליטול על עצמם את נטל האשמה, חלה עליך חובה מן הדין, לא לעכב עוד את העניין ולהורות על קיום חקירה פלילית פומבית, כנה וחוקית נגד ראש הממשלה.

אני טוען שאם אינך מקיים את חובתך זו להורות למשטרה לפתוח בחקירה נוכח האשמות כה רבות וכה מסועפות העולות נגד ראש הממשלה, הרי שאתה עצמך - היועה"מ - מסתבך באפשרות של הגשת אישום חמור נגדך בשל עיכוב או הדחה, או חיפוי או הכשלת חקירה שמגיעים עד כדי מהלך של הפרת אמונים ושיבוש משפט וכל אלה הוראות המעוגנות לחוק החרות הנוהג בארצנו.

אני מפנה את שימת ליבך להודעתי כי בהיעדר הפעלת סמכותך וחובתך כחוק, אבקש ממך לראות - בתוך 7 ימים מיום מסירת תלונתי זו בלשכתך, כתלונה פלילית המוגשת גם נגדך על-פי נסיבות הענין שפורטו לעיל, ועל-פי הוראות סעיף 58 לחוק סדר הדין האזרחי, ועל-מנת שהטיפול בפרשה תלונה זו יהיה מאוזן אני מפנה תלונתי זו גם אל פרקליט המדינה שיש לו הסמכות החוקית להורות על פתיחת חקירה פלילית נגדך כיוע"מ לממשלה, והיה אם לא תגיבו שניכם לתלונה זו, אבקש מבית המשפט העליון בגדר עתירה לבג"צ שבה אעמוד "כעותר ציבורי" להורות על פתיחת חקירה פלילית גם נגדכם כמונעי ומכשילי חקירה פלילית חוקית ומתבקשת נגד אהוד אולמרט.

הפניתי אותך למעלה להוראת סעיף 244 לחוק העונשין שמבהירה כי שיבוש משפט משמע: גם הכשלת חקירה פלילית במשטרה.

ושוב, הדרך היחידה שבה יש לך רשאות כיוע"מ לעצור הליכים פליליים נגד ראש הממשלה, היא, אם אתה מחליט ליתן החלטה מנומקת בכתב על עיכוב הליכים פליליים, אבל החלטה כזו תעמיד אותך לביקורת חריפה מיידית, ציבורית מחד, ושל בית המשפט העליון מאידך.

תמהני, מר מני מזוז, כיצד בכלל אתה יכול להחליט, או לא להחליט, להגיש, או לא להגיש, אישום פלילי נגד ראש הממשלה כל עוד לא קיבלת את המלצות המשטרה - אשר בעטייך לא נקפה עדיין אצבע - כאשר היא הגוף היחיד במדינה שיש לו את הכלים ואת היכולת לקיים חקירה מקצועית אמיתית.

מעבר לכל אלה, אני חוזר ומדגיש שאתה מעניק לאהוד אולמרט זכויות שאינן קנויות לשום חשוד בעבירות מכגון דא, שהרי בדיעבד, אתה מאפשר לאהוד אולמרט, החשוד בעבירות כה חמורות כה סבוכות וכה רבות, לפעול להכשלת כל הליך נגדו, אתה מעניק לו זמן לנקיטת צעדים לשיבוש ראיות, הדחת עדים, ועוד, בהליך הפלילי הצפוי לו, בכך אתה חורג מסמכותך מחד, וידוע לך כי בשל כך הרי שדין גישתך זו, להכרזת בטלות שיפוטית הצהרתית על אתר, מחד, ומצד שני, אתה נוטל על עצמך - ממש כמסייע - חלק באחריות הפלילית הישירה של אהוד אולמרט ככל שקיימת בדין אחריות פלילית כזאת.

כל אלה, מחוץ לעניין הציבורי החשוב העולה כדוגמה ומופת הכרוכים בהתנהגותך ובהחלטותיך כיועץ משפטי לממשלה, שהרי אתה אינך היועץ המשפטי האישי של אהוד אולמרט, אתה היועץ המשפטי של הממשלה שהיא רשות מבצעת המאגדת בחובה את האינטרסים החיוניים של כל אזרח במדינת ישראל.

אני טוען, היועה"מ, כי אין לך כל זכאות להפעלת שיקול דעת, לטובת אהוד אולמרט ובארכת הזמן שאתה מעניק לו שלא כדין, אתה מאפשר לו לעגל, או להעלים או להשלים את מעלליו, הוא מקבל זמן להתאים דברים לטובתו, אתה נוטל על עצמך אחריות אישית של מסייע ממש לדבר פשע.

חלה עליך איפוא חובה חד-משמעית להורות על פתיחת חקירה. אין ספק בלבי שאתה מכיר את ההלכות המושרשות מטעם בית המשפט העליון שהתייחס בחומרה רבה לעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש משפט שנעשו בדרך של מניעת חקירה פלילית.

די אם אציין בפניך את המקרה של דחיית ערעורם של שני קציני משטרה שמנעו וסיכלו קיום חקירה פלילית, מתוך רצון למנוע הליך פלילי מהבן של אחד הקצינים.

בע"פ 44/81 - יוסף בן משה מויאל ואח` נ` מדינת ישראל. פ"ד לו(1), 505 ,עמ` 531-532. אמר בית המשפט העליון, מפי הנשיא כב` השופט שמגר (כתוארו אז):

"המגמה והכוונה שנתלוו למעשיו של המערער רוברט, אשר אותן עלינו לבחון לאור מהותן של העבירות על סעיפים 244ו-284, כפי שתוארה לעיל, מצביעות על כך, כי הן השחרור של שני הנערים ללא רישום וללא פעולה נוספת ובעיקר הניסיון לשדל את שני השוטרים, כי יגישו דוח כוזב, אשר בו תהיה משום העלמת העבירה, שנעברה על-ידי שני הנערים, הם בגדר עבירות על סעיפים 244ו-284 הנ"ל: הפנייה אל פרל ואוחיון נעשתה מתוך כוונה ברורה לסכל או להכשיל חקירה פלילית; גם לא יכול להיות ספק בכך, כי פעולה זו, אשר בוצעה על-ידי קצין תורן, המשמש כראש מחלק הסיור, הייתה משום מעילה באמון, אשר פוגעת בציבור".

אני ממליץ בפניך לקרוא - בהלכה זאת - גם את הערותיה המאלפות של חברת ההרכב, כב` השופטת מרים בן פורת, בגדר הצטרפותה להחלטה פה אחד של דחיית הערעור של הקצינים אשר הפרו אמונים ושיבשו משפט. האחריות להתנכלות התקשורתית למבקר המדינה חלה על כתפיך.

ברצוני להתריע נגד התופעה הקשה שבזמן שמבקר המדינה בוחן מכוח תפקידו את האפשרות למעורבותו של אהוד אולמרט בעבירות שונות ובהן עבירות שוחד, המשטרה עצמה, אינה נוקפת אצבע, ועדת ביקורת הפנים של הכנסת "ממלאת פיה מים", אתה כיועץ משפטי לממשלה נותן דוגמא מאלפת ובוחר "בזכות השתיקה" שאינה מוקנית לך בנסיבות כאלה. אתה אינך נוקט עמדה, מןשך זמן, ואילו פרקליט המדינה מחריש. כלום לא נותר אדם הגון אחד בארצנו?? למותר לציין כי המכותבים לתלונתי זו, לרבות אתה ופרקליט המדינה, הינם המשיבים הטבעיים בעתירה אפשרית לבג"צ מטעמי.

עליך לגדוע מיד בכלים שבדין - את ההתנכלות אל מבקר המדינה.

מוסד מבקר המדינה נועד לבצע חקירות וביקורת אודות התנהלות של זרועות ומוסדות מדינה, הוא לא מיועד ואיננו חסין דיו כדי לבצע את החקירה הבסיסית בחשדות חמורים ביותר אודות מעורבות לכאורה של ראש הממשלה בפרשיות הכוללות עבירת שוחד.

העובדה שמבקר המדינה הותקף בריש גלי ובפרהסיה מעל העמודים הקדמיים של העיתונות הקלוקלת מתוך כוונה ברורה שנראתה על פני הפרסומים, לפגוע בעוצמתו המוסרית של מבקר המדינה, להשתיק גם את המבקר, מעידה על ההשפעה הפלילית של אהוד אולמרט, על התקשורת, מעידה על רמות השקיעה, החולי, הניוון והשפלות שפקדו את מוסדות אכיפת החוק של עמנו. גם ההגנה המתוקשרת הפושרת שהרעפת על המבקר איננה מסלקת את הטעם המר הכבד שגורמים שלטוניים פגעו במוסד מבקר המדינה מתוך שיקולים אינטרסנטיים צרים, זרים ופסולים.

אשר על כל אלה, אני חוזר ומסכם ופונה אליך בדרישה, כי תורה למשטרה מיד, על פתיחה וקיום מבוקר של חקירה פלילית חוקית נגד ראש הממשלה אהוד אולמרט, בגין החשדות שהועלו נגדו וידועים בציבור.

אני חוזר ומפנה אותך אל יתר עתירותי דלעיל.

מן הענין לציין כאן, הואיל ונעשו כבר מספר ניסיונות - לטענתי על-ידי המשטרה והשב"כ - לפגוע בי, אני מציין את התלונה הזו המופנית אליך היועה"מ כתעודה שתחיל עליך היועה"מ את האחריות לכל התנכלות שתארע כלפי, ככל שאנשי השב"כ ישובו ויסטו ממסגרת זכאותם ורשאותם בדין ויבחרו להעניק שרות פוליטי, פנימי ואישי לראש הממשלה.

בכל מקרה של התנכלויות נוספות ומחריפות נגדי בעקבות תלונתי זו, אשמור על זכותי להגנה על חיי, על כבודי על חרותי ועל יתר זכויות האדם שלי במדינה שהשלטונות שלה בסיוע מטריות כזב ותרמית של התקשורת, מחד רומסים ברגל גסה את הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחרותו ככל שהם חלים על אזרחים מן השורה, ומאידך הם מגוננים ומטהרים אישים בעלי כוח פוליטי כמו אולמרט ומתירים להם לבצע כל עבירה בלא חשש מהוראות החוק החל על הכל..

אינני חושש עוד מאלימות ממסדית בלתי ראויה ובלתי חוקית, הציבור ער יותר היום לארחות התנהגות הממסד, אבל אם יתנכלו אלי, אני מבקש מכל אזרח במדינה להמשיך במקום שבו אני אופסק, לא להניח ליועה"מ וליתר המכותבים בתלונותי זו, לנקוט בכל צעד מחאתי חוקי, עד לרגע שהיועה"מ ימלא חובתו ויורה על פתיחת חקירה פלילית נגד אהוד אולמרט ולעקוב אחרי כל הליך פלילי שיפתח נגד אולמרט עד למיצויו, תוך מניעת המחדלים הכשלים וההטיות שאפיינו את התיק הפלילי היחידי שנפתח נגדו ת"פ מדינת ישראל נגד אהוד אולמרט 329/96.

בשל חומרת הענין, אני מפנה תלונתי זו אל המכותבים האחרים בתלונה ובהם ועדת ביקורת המדינה של הכנסת, נשיא המדינה, פרקליט המדינה ומבקר המדינה.

אני סבור שיהיה זה ראוי להניח על שולחן בית המשפט העליון את בחינת חוקיותה של עמדת השתיקה של היועה"מ אשר מובנה המעשי: שהיא מגוננת בלא חקירה ובלא בדיקה, ובלא קבלת חוו"ד והמלצה של המשטרה, על אדם שעולים נגדו ולא בפעם הראשונה, חש

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group