מחבר הודעה
ד``ר רון בריימן
הודעהפורסם: רביעי 27.06.07 8:12    נושא ההודעה: התקשורת שלנו שטחית ורדודה. לא, זו לא רק הפוליטיקה, זו גם השפה

שוב העדר נוהר


התקשורת שלנו שטחית ורדודה. לא, זו לא רק הפוליטיקה, זו גם השפה

פורסם: 26.06.07, 10:53
מצבה של התקשורת הישראלית, בעיקר האלקטרונית, אינו טוב. בעבר היא נהגה להגדיר את עצמה ככלב השמירה של הדמוקרטיה, גם בשעה שאותה דמוקרטיה ביצעה גירוש כוחני של אזרחים. היא אף קראה לעצמה עיתונות חוקרת, למרות שקיבלה את דעותיהם של פוליטיקאים בלתי אחראיים כתורה מסיני, בלי לחקור ובלי לבדוק. עד לא מכבר היא ייחסה לעצמה עצמאות מחשבתית. לא עוד. היום ברור לכל שמדובר במליצות חלולות.הדוגמה האחרונה לכך מזדקרת לנגד עינינו, ממש בימים אלה. במקום חקירה וחשיבה, שוב העדר נוהר, וקובע פה אחד כמעט, ובלי לתת אפשרות ביטוי לבעלי דעה אחרת, שנוצרה הזדמנות היסטורית, שיש לחזק את אבו-מאזן, שיש להעניק שירותים ונשק ומחוות לאויב, שיש לשחרר את הרוצח ברגותי, ועוד. לפחות כדי למלא את תפקידה ולהצדיק את יומרותיה, היה מקום לביקורת מעמיקה בתקשורת ולשאלות נוקבות במקום הצעות שטחיות: האומנם מדובר בהזדמנות היסטורית חד-פעמית או בשידור חוזר של תרחיש מוכר ושגוי, האם האויב אבו-מאזן ראוי לחיזוק מידי ישראל, האם לא נכווינו די ממתן נשק למחבלים טובים ורעים, האם טרם למדנו לקח משחרור רוצחים? ואולי ההוכחה ששוב קיבלנו, שחיזוק הטרוריסטים הטובים מחזק ממילא את אחיהם ושותפיהם – למטרה אם לא לסגנון – הרעים, היא היא ההזדמנות ההיסטורית שנוצרה, המחייבת דווקא שינוי הכיוון ששלט מאז 1993?השטחיות ותופעת העדר אינן חדשות. במשך שנים רבות נשטפו מוחותינו על-ידי תקשורת מגמתית ומגויסת, השועטת כעדר חסר-ביקורתיות למען אוסלו, למען הבריחה מלבנון, למען הגירוש מעזה, למען הגדר שהאויב חוצה מעליה ומתחתיה, למען סיוע למשברים ההומניטריים של האויב במקום לאלה של אזרחי ישראל. גם הסיקור האחיד והחדגוני של ועידת שארם – שידור חוזר של טקס שכבר היה לזרא – מהווה התמסרות לאירוע שיגרתי, שאיננו חדשותי.פן נוסף של תופעת העדר הוא הסירוב לחקור את העלות האמתית של מיזמים גדולים ושנויים במחלוקת, וקבלה ללא ביקורת של הנתונים שסופקו על-ידי גורמים ממשלתיים מגמתיים. כך היה לגבי עלות הגדר, והוא הדין במחיר ה"הינתקות". אילו ידע הציבור מראש את העלויות האמתיות, ואילו הוצגו בפניו חלופות שונות מאלה שסופקו על-ידי הגורמים הממשלתיים, ספק אם היה תומך במיזמים אלה שבוצעו ללא הערכת סיכונים מראש והוצגו – בעזרת תקשורת "חוקרת" – כפתרון שאין בלתו לבעיות כאובות, המחייבות דיון ציבורי יסודי ולא שטחי. קיימת גם אחידות מקהלתית באמירה שמחיר השלום (עם סוריה, עם הפלסטינאים) ידוע, ללא הרהור שמא יש גם אפשרות אחרת, שגם הצד השני אמור להשתתף במחיר השלום ולהיבחן בכך.בורות, רדידות, עילגות

בצד השטחיות מופיעה גם הבורות. כאשר כתב מדווח על פינוי חייל פצוע מאזור שכם לבית-חולים בארץ, האם לא למד שגם שכם היא בארץ ושהשומרון אינו בחו"ל? הן גם איש שמאל המוכן לוותר על חלקי מולדת תמורת שלום או "שלום" עושה זאת בידיעה שהשומרון אינו בחו"ל. וכאשר כתב מדווח על תקרית בבילעין ש"ממערב לרמאללה" (גם תל-אביב שוכנת ממערב לרמאללה) או בענתא (שאינה אלא ענתות המקראית) ש"מדרום לרמאללה" (ולמעשה פרבר של ירושלים) – האם טרח לעיין במפה כדי ללמוד מעט על השטח אותו הוא מסקר?
בצד הרדידות בולטות גם תופעות מדאיגות אחרות, שאינן פוליטיות אלא לשוניות. לכאן שייך השימוש המופרז בביטויים זרים, לצורך ובעיקר שלא לצורך. מדוע כתבים מתהדרים בשיחות "בי-לטרליות" במקום דו-צדדיות? מדוע "היי-ביי" במקום שלום, "אג`נדה" במקום סדר-יום, "קמפיין" במקום מערכה, "הפנינג" במקום אירוע, ועוד?מודעהלצד אלה מופיעים גם תרגומים מילוליים מאנגלית בשעה שקיימים ביטויים עבריים מתאימים: מדוע "בסופו של יום" המתורגם מאנגלית במקום "בסופו של דבר" העברי? מדוע "סביב השעון" שמקורו מעבר לאוקיאנוס האטלנטי במקום יומם ולילה שלנו? מדוע "פעם אחת" במקום א` או ראשית או אם וכאשר? קרתנות זו אף היא מהמאפיינים של השיח התקשורתי העכשווי.איכותה של תקשורת אינה אמורה להימדד רק לפי הליכתה בתלם פוליטי או אופנתי מסוים. מן הראוי שתימדד גם בעומקה, ביסודיות עבודתה, ובעושר שפתה.
ד"ר רון בריימן הוא יושב הראש לשעבר של חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכליhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3417608,00.html

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group