מחבר הודעה
ידיעות
הודעהפורסם: חמישי 04.12.08 12:11    נושא ההודעה: בעקבות מכירת תנובה הסוכנות מוחקת את חובות הקיבוצים,42 קיבוצים העבירו 70 מיליון שקל לסוכנות

בעקבות מכירת תנובה הסוכנות מוחקת את חובות הקיבוצים


42 קיבוצים העבירו היום 70 מיליון שקל לסוכנות היהודית. בשנה הקרובה יעבירו הקיבוצים כ-60 מיליון שקל נוספים. בתמורה, מוחקת הסוכנות את חובותיהם כלפיה ומוותרת על זכויותיה בקרקעות הקיבוצים ששימשו בטחונות להחזר החוב

נעמה סיקולר פורסם: 14.01.08, 13:10
שבוע לאחר השלמת מכירת השליטה בתנובה, העבירו היום 42 קיבוצים 70 מיליון שקל לסוכנות היהודית אשר מוחקת בתמורה את כל חובותיהם כלפיה.הקיבוצים יעבירו לסוכנות בשנה הקרובה כ-60 מיליון שקל נוספים. מדובר בכמחצית מהחוב שיתרתו תשולם לסוכנות על ידי התאגידים הכלכליים האזוריים של הקיבוצים המחזיקים לאחר העברת השליטה ב-23.3% ממניות תנובה. התאגידים הכלכליים "יקנו" למעשה מהסכונות את שארית החוב ויגלגלו אותו על הקיבוצים בהחזר ארוך טווח.כחלק ממחיקת החובות, מוותרת הסוכנות על זכויותיה בקרקעות הקיבוצים ששימשו בטחונות להחזר החוב, הקיבוצים יעברו להסכם חכירה ישיר עם מנהל מקרקעי ישראל ויוכלו מעתה לבתע שינוי ייעוד בקרקעות גם ללא הסכמת הסוכנות.
מדובר בהסכם היסטורי בין הסוכנות לעשרות הקיבוצים שהוקמו לאחר קום המדינה המביא לסיום עשרות שנים של חובות שנוצרו לקיבוצים כתוצאה מהלוואות


שנתנה להם הסוכנות היהודית מכספי תרומות של הקהילות היהודיות בעולם לצורך ביסוס מעמדם ורכישת אמצעי יצור.יו"ר הסוכנות היהודית, זאב בילסקי: "זהו הסכם היסטורי שיאפשר לסוכנות היהודית להמשיך להשקיע משאבים משמעותיים בפעילות ציונית חשובה כגון קליטת עליה, חינוך יהודי-ציוני וסגירת פערים בישראל. מצד שני ההסכם יאפשר לקיבוצים לצמוח, להתפתח ולשגשג ובכך יתרום משמעותית לחיזוק המפעל האדיר של התנועה הקיבוצית בישראל."


מזכירי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב שור, אמרו כי "בהתחשב בעובדה שרוב הקיבוצים בהם מדובר נמצאים בפריפריה, יציאתם של עשרות קיבוצים לעצמאות כלכלית ושחרור מכבלי שיעבוד בעסקאות כלכליות וקרקעיות היא מהלך חשוב ברמה הלאומית, שיעזור לביסוסם והבטחת קיומם של אותם קיבוצים".את המשא ומתן בין הקיבוצים לסוכנות שארך מספר חודשים ניהלו ירון נוידרפר, מנהל הכספים של הסוכנות היהודית, דורון סט, ראש אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית, גיורא מסד, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים וחגי מירום, גזבר הסוכנות היהודית.


http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3493946,00.html

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group