פרטי הפונה

שם משפחה

שם פרטי

תואר:

יטיב

חיים

 

 

כתובת:

טל:

מיקוד:

עיר:

שכונה:

מספר בית:

רחוב:

0546533858

89112

ערד

 

ת.ד.1207

 

 

נושא הפנייה:

בקשה בהולה לחקור את תרגילי ההונאה המשפטיים הלכאוריים בהם מעורבים שופטי בג"ץ והיועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז על מנת לאפשר את קיומה של ההתנתקות וכיסוי פרשת סיריל קרן/מרטין שלאף ובתי הקזינו בעזה

21/08/2005

שלום וברכה,

הנני פונה אליך לאחר שתי עתירות לבג"ץ בהן טענתי שעל ראש הממשלה להתפטר בגין מעורבותו בפרשת הפריימריס בליכוד ופרשת סיריל קרן/מארטין שלאף.

שתי עתירות אלה נדחו על הסף ע"י שופטי בג"ץ ללא נימוק ענייני כלשהו ומבלי לסתור אף לא אחת מהטענות שהעליתי.

פרשת סיריל קרן/שלאף תתברר כפרשת השוחד החמורה ביותר שידעה המדינה בה חשוד ראש ממשלה בקבלת שוחד מגורם זר המקושר ביותר עם העולם הערבי והחשוד לפעול עבור סוכנות ביון ערבית.

פרשת סיריל קרן/מרטין שלאף נחקרת מזה כ-3 שנים והפרקליטות מחזיקה עימה לכאורה את שרון כבן ערובה לקידום תוכנית ההתנתקות, לשם השוואה בפרשת וויצמן – סרוסי החקירה הסתיימה תוך חודשיים!!

 אף ללא הוכחות מספיקות מזוז היה צריך להורות לשרון להתפטר בגין ניגוד אינטרסים על מנת לאפשר חקירה הולמת כפי שנעשה עם צחי הנגבי בנסיבות הרבה פחות חמורות.

העובדה שמזוז לא הגיש כתב אישום נגד שרון ו/או הורה לו להתפטר בשלושה מקרים שונים, פרשת האי היווני, פרשת הפריימריס בליכוד ופרשת סיריל קרן מעלה חשד סביר ביותר העולה כמעט לוודאות מוחלטת ש"קליקת המשפט" מחזיקה את שרון כבן ערובה על מנת לקדם את ההתנתקות והחזרה לקווי 67.

ההחלטות הבלתי מנומקות של בג"ץ בשתי עתירותיי בנדון הן שערורייה לשמה ומצביעות  על קיומה לכאורה של "קליקת המשפט" ברשותו של אהרון ברק המכסה על השחיתות של שרון בניגוד לחוק ותוך פגיעה בדמוקרטיה. לכל זה מתווספים הטריקים והשטיקים "המשפטיים" בהן השתמשו שופטי בג"ץ על מנת לדחות את כל העתירות שהוגשו נגד ההתנתקות שעליהם כובל "פורום המשפטנים למען ארץ ישראל".

כל החומר הרלוונטי נמצא בתיקי בג"ץ 6190/05 ובג"ץ 7908/05.

בכבוד רב,