מחבר הודעה
הארץ
הודעהפורסם: חמישי 07.09.06 12:00    נושא ההודעה: ביניש תיבחר היום רשמית לנשיאת ביהמ``ש העליון


עדכון אחרון - 12:33 07/09/06

ביניש תיבחר היום רשמית לנשיאת ביהמ"ש העליון

מאת יובל יועז

השבעתה של ביניש צפויה להתקיים ביום חמישי הבא, מיד לאחר טקס פרישתו של הנשיא ברק; ביניש טרם החליטה אם לחרוג מכללי הטקס בשל חקירת קצב


ביניש. תיבחר כנראה פה אחד

תצלום ארכיון: מוטי קמחי


הוועדה לבחירת שופטים תתכנס היום (חמישי) בצהריים כדי לבחור את השופטת דורית ביניש לנשיאה הבאה של בית המשפט העליון. ביניש תיבחר כנראה פה אחד לקראת השבעתה לנשיאה, הצפויה ביום חמישי בשבוע הבא, מיד לאחר טקס פרישתו של הנשיא אהרן ברק. השופט אליעזר ריבלין עתיד להיבחר למשנה לנשיאה בתוך כשבועיים.

הנשיא משה קצב הודיע היום כי ייעדר מטקס השבעתה של ביניש.

בג"ץ דחה אתמול על הסף עתירה שדרשה למנוע את כינוס הוועדה לבחירת שופטים במטרה לבחור בביניש. העותר, חיים יטיב, דרש לבטל את שיטת ה"סניוריטי" לבחירת נשיא העליון. השופטת דבורה ברלינר פסקה כי "העתירה אינה מגלה עילה של ממש, ודינה להידחות על הסף".


http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/760007.html
Nakim
הודעהפורסם: חמישי 07.09.06 11:48    נושא ההודעה: בקשה להורות על דחיית כינוס הועדה לבחירת שופטים


נשלח בפקס עם אישום מסירה טלפוני לכל המעורבים.

בס"ד
יום חמישי י"ד אלול תשס"ו
07 ספטמבר 2006
סימוכין: מב/07090601
בהול

לכבוד:- היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז
- מ"מ שר המשפטים
- היועץ המשפטי – הנהלת בתי המשפט
- המבקר הפנימי – משרד המשפטים
- הועדה לבחירת שופטים
- מנהל בתי המשפט
באמצעות פקסימיליה

נכבדי,

בהמשך לפסק הדין שניתן בתיק בג"ץ 7239/06

הנדון: בקשה להורות על דחיית כינוס הועדה שנקבעה היום בשעה 14.00

הנני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן:

1. לוטה בזה בקשתי לנשיא בית המשפט העליון שנשלחה הבוקר, להורות על בטלותו של פסק הדין ולהורות על העברת התיק לבית משפט מנהלי שיוסמך לדון בעתירה.הבקשה לנשיא כולל פסק הדין מהווים חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

2. אני טוען לפגם מהותי שיורד לשורשו של ההליך בבג"ץ בתיק דנן אשר מנע דיון ראוי בבקשה לצו ביניים ולצו על תנאי שיורה על דחיית כינוס הועדה מכל הסיבות המפורטות בעתירה.

3. כמפורט בבקשה לנשיא ברק, שניים מהשופטים אשר דנו בעתירה הינם משיבים בעתירה ואין להם סמכות לדון בה.

4. כל האמור לעיל מצביע על התנהלות בלתי ראויה של מערכת המשפט ושל בית המשפט העליון אשר דורש את התערבותכם המיידית לאפשר מיצוי ההליך ובירור הטענות שהועלו בו.

5. אי לכך אבקשכם לדחות את הדיון שנקבע להיום בשעה 14.00 במשרד המשפטים בירושלים כפי שנמסר לי ע"י מזכירות הועדה לבחירת שופטים.

בכבוד רב,
חיים יטיב
נייד:0546533858, פקס: 035423023, www.nakim.org
קיבוץ הר עמשא, ת.ד. 1207 ערד 89112 ד.א.: haim@nakim.org


בבית המשפט העליון בג"ץ 7239/06
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בפני נשיא בית המשפט העליוןמזכירות בית המשפט העליון ומזכירות הועדה לבחירת שופטים!
בהול-להעביר בדחיפות לנשיא אהרון ברק!

חיים יטיב ואחרים
קיבוץ הר עמשא, ת.ד 1207 ערד 89112
נייד: 0546533858 פקס: 035423023

העותר

- נגד -

מ"מ שר המשפטים, מר מאיר שטרית ועוד 14 משיבים
כולם ע"י פרקליטות המדינה
רחוב צאלח א-דין 29, ירושלים
טל`: 026466666, פקס`: 026467011

המשיבים

בעניין נוהלי העבודה בועדה לבחירת שופטים


בקשה על פי סעיף 26 א` של חוק השופטים, תשי"ג-1953 (הערת המערכת: שולב כסעיף 24 בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), ה` תשמ"ד - 1984)
להצהיר על בטלות פסק דין ולהעברת תיק לבית משפט מוסמך


העותר מתכבד לפנות בזאת לכבוד הנשיא שיפעל על פי סמכותו המוקנית על פי סעיף 26 א` של חוק השופטים התשי"ג 1953 ויורה על העברת התיק לבית משפט מנהלי מתאים להימנע ממצב מביך ולא חוקי בו שופט המשיב לעתירה מוצא את עצמו חתום על פסק הדין,

ולהלן יתרת נימוקי הבקשה:

1. ביום 5.9.06 הוגש הליך זה בבג"ץ לגבי התנהלות הועדה למינוי שופטים.

2. לעתירה זו צורפו כמשיבים כל מי שיכול להיפגע מהעתירה ולו נגיעה אישית לעניין וביניהם מרבית שופטי בית המשפט העליון.

3. כבוד השופטים נאור ולוי צורפו לעתירה כדין ונדרשו להשיב לה.

4. לשופטים הנכבדים נגיעה אישית וברורה לעתירה כמפורט בעתירה בשעה שהם נמנעו מלהציג את מועמדותם לתפקיד הנשיא מכל הסיכות אשר פורטו בעתירה, ויתרה מזו אין הם יכולים לדון בה בשעה שבמידה והיו פוסקים לטובת העותר היו מיד מעלים טענות של ניגוד אינטרסים ומעשה חתרנות להתמנות לנשיא ו/או סגן נשיא בית המשפט העליון, דבר המחייב את פסילתם.

5. ביום 6.9.06 ניתן פסק דין בתיק זה שדחה את העתירה על הסף וללא דיון למרות הסוגיות הציבוריות כבדות משקל שהיא מעלה.

6. חתומים על פסק הדין השופטים נאור ואדמונד לוי אשר כאמור נכללו כמשיבים בעתירה.

7. אי לכך אבקשך בבהילות להצהיר על בטלותו של פסק הדין אשר ניתן בהעדר סמכות על ידי שופטים אשר הינם צד להליך ואשר להם חל אסור מוחלט לשבת בדין, כמו כן אבקשך להורות על העברת התיק לבית משפט מינהלי מתאים שיוסמך לדון בעתירה למנוע את הניגוד אינטרסים והפרה על החוק שהוזכר לעיל.

8. לאור קיום דיון הועדה הנקבע להיום והשלכות העתירה על בחירת הנשיא החדש אבקשך להמליץ כחבר בוועדה על דחיית הדיון שנקבע להיום לאפשר בחינת העתירה על ידי בית משפט והרכב מוסמך.

9. לבקשה זו לא מצורף תצהיר היותה מסתמכת על פסק דין של בית משפט זה. פסק הדין מצ"ב.

היום 7.9.06. שעה 10.30
______________
העותר
חיים יטיב

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group