מחבר הודעה
חיים יטיב
הודעהפורסם: שלישי 16.11.21 14:09    נושא ההודעה: פניה ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת הבריאות בכנסת לקיים שימוע תקין לציבור בנושא חיסון ילדים

שלום ליו"ר ועדת הבריאות בכנסת וליו"ר הכנסת,
העתק: שר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות.

בהמשך לניהול זמן המחפיר של הדיון היום בועדת הבריאות בנושא חיסון ילדים, בו ניתן זמן הארי לגב' אלרעי-פרייס להציג נתונים מגמתים עליהם קיים ויכוח גדול, כאילו לא די בזמן שהיא מקבלת בכל במה בחדשות. ראו בנדון מחקר שהתפרסם בימים האחרונים בבריטיש מדיקל ג'ורנל על השיטות הנלוזות של פייזר לסלף את המחקרים שלה עליהם מתבססת הגב' אלרעי-פרייס:
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635


לא יתכן שאנו נבקש זכות דיבור ושנוזמן, שנכין חומר ושאלות ושנמתין שלוש שעות לזכות דיבור ושזה לא יינתן, זה לא נקרא "וועדה פתוחה לציבור", זאת במיוחד כאשר מדובר בנושא כזה רגיש של דיני נפשות של ממש ועוד של ילדים.
זאת במיוחד כאשר משרד הבריאות לא פרסם את הדיון הפנימי של הצט"מ על חיסון הילדים עוד בטרם הדיון בכנסת ובכלל רכש את החיסונים עוד בטרם כלל דן הצט"מ בסוגיה, דבר המעיד כאלף עדים שהכל היה מכור מראש, תוך צפצוף על זכות השימוע והבקרה של הכנסת ושל הציבור. וכאשר משרד הבריאות לא פרסם עד כה את הצהרות ניגודי הענינים של חברי הצט"מ וביניהם פרופ' גליה רהב המועסקת לכל הפחות עד לא מזמן על ידי חברת פייזר כאל יועצת בשכר, ראו הצהרתה במחקר של אוניברסיטת אוקספורד כאן:
https://academic.oup.com/ofid/article/6/8/ofz293/5543265


אני מבקש בכל לשון של בקשה להתאים עם משרד הבריאות דחיה של פתיחת החיסונים לילדים עד אשר ינתן לציבור ולח"מ את יומו בוועדה חשובה זו על נושא זה.
מבקש בזה גם מיו"ר הכנסת להתערב בנדון לקביעת דיון חדש ולפנות למשרד הבריאות לעכב את מסע החיסונים לילדים עד אז.

אוסיף כי להקדיש שעה וחצי בלבד לנושא מהותי וחשוב זה מהווה התנהלות ציבורית בלתי סבירה באופן קיצוני.

לאור דחיפות הענין אבקש את תשובתכם הראשונית במידי לחסוך לעצמנו הליכים משפטים מיותרים.

חיים יטיב
דובר ארגון "נקים ישראל" למען מינהל תקין בישראל.
בשם כל החברים בארגון "נקים ישראל"

WWW.NAKIM.ORG

haim@nakim.org


העתק מכתב זה יפורסם לציבור באינטרנט בקישור כאן יחד עם תשובתכם:
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276606

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group