מחבר הודעה
חיים יטיב
הודעהפורסם: ראשון 31.10.21 20:51    נושא ההודעה: התובע הכללי בנברסקה שובר טאבו ומאשר טיפול מוקדם בקורונה ומבייש את שופטי בג"ץ אצלנו

התובע הכללי בנברסקה דאג פיטרסון שובר טאבו ומאשר טיפול מוקדם בקורונה עם איברמקטין או הידרוקסיקלורוקין.

את המאמר הזה ניתן לשתף עם הקישור כאן:
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276595


רעמים במדינת נברסקה! כך מתאר עיתון פראנס סואר הצרפתי את החקירה המדוקדקת בראשות התובע הכללי דאג פיטרסון.
https://www.francesoir.fr/politique-monde/nebraska-procureur-enquete-a utorise-les-traitements-precoces

התובע הכללי של נברסקה מוקיע את שיטות ההונאה של ענקי תעשיית התרופות ואת הקשרים המפוקפקים עם סוכנויות רגולטוריות (FDA, CDC).

לאחר שניתח בהרחבה את המחקרים המדעים הרבים על טיפולים מוקדמים וצפה בפעולת המולקולות הללו נגד הקורונה, הוא נותן לרופאים את החופש לרשום הידרוקסיכלורוקין ואיברמקטין.

בספטמבר אחרון משרד הבריאות של מדינת נברסקה ביקש לבחון האם ניתן להעמיד לדין רופאים הרושמים איברמקטין והידרוקסיקלורוקין לטיפול בקורונה בניגוד להנחיות ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות האמריקאי.

ב-15 לאוקטובר, התובע הכללי (מקביל לשר המשפטים של מדינת נברסקה) דאג פיטרסון הוציא חוות דעת משפטית לפיה רופאים יכולים לרשום באופן חוקי איברמקטין והידרוקסיכלורוקין לטיפול נגד קורונה בתנאי שמתקבלת הסכמה מדעת של המטופל.
https://ago.nebraska.gov/opinions/prescription-ivermectin-or-hydroxych loroquine-label-medicines-prevention-or-treatment-covid

אך התובע הכללי לא הסתפק לרשום חוות דעת משפטית כללית אלא ירד לפרטי פרטים של המחקרים המדעים המוכיחים באופן מתקבל על הדעת את היעילות של תרופות אלה נגד קורונה, מנגד הוא שיטח את השיטות הנלוזות של חברות התרופות, ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות האמריקאי לאסור את השימוש בתרופות אלה. הוא הזכיר את המחקר המסולף שהתפרסם בלנסט נגד ההידרוקסיקלורוקין ב-2020 ושהביא לאיסור השימוש בתרופה זו בין היתר בצרפת וזאת למרות שהתברר תוך ימים כי המחקר הזה הינו זיוף חמור וכי הוא הוסר מעיתון הלנסט.
הוא הזכיר את המחקרים המוטים הנוספים אשר ניסו להשחיר את ההידרוקסיקלורוקין על ידי שימושו בשלבים המאוחרים של המחלה כאשר היא היתה אמורה להיות מופעלת בשלבים המוקדמים בשילוב עם אזיטרומיצין.

הוא הזכיר את המאמר הנלעג של ארגון הבריאות העולמי והטענה השקרית שלהם כי איברמקטין זאת תרופה רק לפרות ולסוסים.

התשובה בת 48 עמודים נכתבה בשפה השווה לכל נפש על מנת לאפשר לעם האמריקאי ולכל העולם להתבונן בשיטות ההונאה שהופעלו על ידי ביג פארמה בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי להעמיד למעשה את "החיסוני" קורונה כאלטרנטיבה יחידה למיגור המגפה תוך זיוך מחקרים, השתקת רופאים ומתן הנחיות כוזבות לציבור הרופאים, זאת כפי שפירטנו באופן נרחב לגבי הארץ בעתירה שהגשנו לבג"ץ (2205/21) עם ד"ר הרווה זליגמן. עתירה המתארת במדויק את גורלם של שתי תרופות אלה בארץ ואת מחקרו של ד"ר אלי שוורץ בנושא איברמקטין בין היתר סעיפים 62-65 של העתירה, ראו כאן:
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270967
וראו כאן ראיון עם ד"ר שוורץ בעקבות החלטת התובע הכללי האמורה:
https://cmsedit.cbn.com/cbnnews/health/2021/october/nebraska-ag-allows -ivermectin-and-hcq-prescriptions-as-off-label-medicines-to-fight-covi d

אך להבדיל מהבג"ץ שלנו אשר לא היה לו את האומץ/הרצון (מסיבותיו) להיכנס לטענות ניגוד הענינים שהעלנו בעתירה ואשר גרמו למניעת השימוש בתרופות מוכחות אלה לדחוף את ה-"חיסונים", התובע הכללי בנברסקה לא היסס להיכנס לעובי הקורה המדעי על מנת לתת החלטה מדהימה בנדון.

זהו כנראה ההבדל בן ענקי משפט בארה"ב לבין שופטי בג"ץ שלנו שהסתתרו מאחורי הטענה העלובה כמצוטט מפסק דינם "לבסוף, לא למותר לציין בהקשר זה כי העותרים מעלים בעתירתם טענות הנוגעות לעניינים שברפואה, בין היתר, בדבר פוטנציאל התועלת של החיסונים מפני נגיף הקורונה, כמו גם בנוגע לנזקים שעלולים להיגרם מהחיסונים. ואולם, הלכה ידועה היא כי ככלל, בית משפט זה אינו שם עצמו בנעלי הרשויות המינהליות המוסמכות ואינו מחליף את שיקול דעתן, על אחת כמה וכמה כאשר עסקינן בסוגיות שבמומחיות רפואית (ראו: בג"ץ 703/19 אמ.בי.איי פארמה בע"מ נ' משרד הבריאות, פסקה 19 (26.8.2019) והאסמכתאות שם; בג"ץ 8136/20 י.ג. היכלי מלכות נ' ממשלת ישראל, פסקה 8 (8.12.2020)). במקרה דנן, לא עלה בידי העותרים להציג נימוק משכנע להתערבות בשיקול דעת גורמי המקצוע המינהליים בכל הנוגע למבצע החיסונים, ואין בהצגת גישות רפואיות שונות מאלה שבהן מצדדים הגורמים המוסמכים כאמור כדי להצדיק התערבות מעין זו." *(ראו הערה מטה)

טענה עליה חזרו שופטי בג"ץ בפסק דינם בנוגע לעתירות מתי כספי ואחרים בג"ץ 5322/21 נגד התו הירוק כמצוטט :
"התמודדות עם מגיפה מידבקת היא עניין מקצועי מורכב; כל פעולה שתינקט צופנת בחוּבּה יתרונות וחסרונות. אל לנו כשופטים להכניס ראשנו לסוגיה מקצועית זו"

אם התובע הכללי היה מסתפק בטענה זו של "הראש המדעי הקטן" הוא היה יכול לסכם בעמוד אחד כי הרופאים שרושמים איברמקטין והידרוקסיקלורוקין עושים זאת בניגוד להנחיות של הגופים המוסמכים ובהתאם עוברים על החוק, אך כנראה ששיטת מינוי משפטנים בנברסקה ורמתם המשפטית ונאמנותם לציבור עולה לאין שיעור לרמתם של שופטי בית המשפט העליון אצלנו.


*לגבי שאר טענות שהעלו שופטי בג"ץ בפסק דינם כבר סתרתי טענות אלה בבקשה לביטול פסק דינם אשר כמובן גם היא נדחתה באופן מחפיר למדי, הבקשה על נימוקיה מצורפת בזה ומדברת בעד עצמה.


מצורפים:
פסק הדין בבג"ץ 2205/21
הבקשה לביטול פסק הדין בבג"ץ 2205/21
חוות הדעת המשפטית של התובע הכללי בנברסקה מיום 15.10.2021


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group