מחבר הודעה
יוסף
הודעהפורסם: ראשון 10.08.14 6:14    נושא ההודעה: השופטת ורדה אלשיך מכרה משפט ראו אסם פיקנטי אלשיך!

עובדות פרשת העברת הכספים למשפחת אלשיך

אסם ניהלה קרב קשה כנגד תשלובת פיקנטי שהתובעת הייתה חלק ממנה. בסיום קרטל אכזרי, הצליחה אסם לחסל 6 חברות מתשלובת פיקנטי, הליכי הפירוק נוהלו בידי הנתבעת 1 בהיותה שופטת. התיק הסבוך נוהל שנים ארוכות.

• הפרט המשמעותי מאוד שנוסף לסאגה הידועה בחלקה הוא כי כעת משלמת הנתבעת מס' 4 כספים לנתבע מס' 2 בעלה של השופטת הנתבעת מס' 1.

• הנתבעת מס' 4 אסם החלה לשלם כסף לבעלה של השופטת, הנתבע מס' 2 בגלוי מעט אחרי תחילת כהונתו כדירקטור אצלה ביום 16.10.2012.

• רצ"ב כנספח א' לתובענה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה אישור הנתבעת 6 על כך כי הנתבע 2 בעלה של השופטת הנתבע 1 משמש דירקטור בנתבעת 4 מאז התאריך הנ"ל.

• כהונתו של הנתבע מס' 2 אצל הנתבע מס' 4 נמשכת ברציפות עד ימים אלה, תוך שהוא משתכר שכר רב מקבוצה שהיתה בעלת הדין שהופיעה אצל רעייתו, שכר הנאמד במאות אלפי שקלים בשנה.

• יודגש כי הנתבע מס' 2 מונה לתפקידיו בנתבעת מס' 4 עוד בטרם פרישתה של רעייתו מכס השיפוט.

• עד כאן, די בעובדות כדי לשכנע את בית המשפט הנכבד כי ניתן ליתן את הצו המבוקש.

• למעלה מן הצורך יפורט מכאן ואילך ההקשר הכולל של הדברים והשיטה לפיה פעלו הנתבעים.

• עד מינויו לנתבעת מס' 4, תוגמל הנתבע 2 יוסף אלשיך בחשאי בידי הנתבעת 4 ובאמצעות הנתבעת מס' 7. התגמול המוסווה נעשה באמצעות מינויו של נתבע מס' 2 לדירקטוריונים של חברות שונות שאינן הנתבעת 4, וזאת בשכר גבוה ועל אף שאין הוא ניחן בכישורים מיוחדים ולמעשה השכלתו הכלכלית, שנרכשה באמצע המאה שעברה כמעט ואיננה רלוונטית לעולם של ימינו.

• לנתבעת 7 , טבעול, היה חלק ניכר בסידור עבודה לנתבעת מס' 2, בעלה של השופטת.

• הנתבעת 7, טבעול, דאגה לסדר לנתבע מס' 2 כהונות רווחיות ביותר בדירקטוריונים שונים ובארגונים שונים באמצעות מעורבות ישירה ברמת המנכ"ל של הנתבעת 7, גזי קפלן. קפלן כיהן עד שנת 2004 כמנכ"ל טבעול באסם. בשנים 2004-2006 שימש משנה למנכ"ל אסם, ובשנים 2006-2012 מנכ"ל אסם. 58% ממניות טבעול נקנו בשנת 1995 ע"י אסם מקיבוץ לוחמי הגטאות. בשנת 2009 נקנו יתרת המניות מהקיבוץ.

• גזי קפלן פעל ישירות וכן באמצעות איש אמונו אורי יוגב לסדר משרות שונות לנתבע 2 י. אלשיך בחברות אחרות מחוץ לקבוצת אסם, חלקן מפורט בהמשך. בכך הוסווה מתן השלמונים לאלשיך.

• אורי יוגב היה איש מפתח בניהול הקשרים שבין הנתבעות 4 ו-7, ובניהול התגמולים המוסווים לנתבע 2. יוגב עצמו קיבל כסף רב מקיבוץ לוחמי הגטאות כמתאם מכירת מניות טבעול לחברת אסם.

• בשנים 2005-2007 יוגב הוביל, מטעם קיבוץ לוחמי הגטאות, את המשא ומתן בנושא השותפות עם חברת אסם בחברת טבעול, ומכירת חלקו של הקיבוץ לאסם. בו בזמן דאג יוגב לצרף את הנתבע 2, יוסף אלשיך, לדירקטוריון פלסטו מערכות השקיה בע"מ. למעשה, כיהנו הנתבע 2 יוסף אלשיך וחברו גזי קפלן מאסם בצוותא בפלסטו מערכות השקיה בע"מ. המינוי נעשה ע"י אורי יוגב יו"ר הדירקטוריון בפלסטו מערכות בע"מ, כנציגו של בעל השליטה איש העסקים האוסטרלי ג'ון גנדל. בעלה של השופטת הנתבע מס' 2 כיהן בחברה זו בין התאריכים 25.08.2005-1.5.2007.

• יוגב, איש הקשר לטבעול ולאסם ואיש אמונם של בכירי אסם, אף תגמל את הנתבע מס' 2 אלשיך מתוך חברה פרטית שבבעלותו המשותפת (עם ג'ון גנדל ולימים עם חנה גרטלר) בשם ווייטווטר הולדינגס בע"מ, וזאת משנת 2006 ועד לעת האחרונה, אשר בה נכנסה חברה זו לכינוס נכסים.

• גזי קפלן ואורי יוגב דאגו לסדר לבעלה של השופטת הנתבע 2 כהונה בדירקטוריונים נוספים, ביניהם (בסוגריים, תאריכי הכהונה ועשיית העושר):

• מוצרי מעברות בע"מ (30.03.2004 - 29.03.2010).
• קמ"ע הקיבוץ הארצי חל"צ בע"מ
• קמע התנועה הקיבוצית המאוחדת חל"צ בע"מ
• על בד משואות יצחק בע"מ (8.3.2005 – 3.2011).
• גמל שריד מקיבוץ שריד (2000-2005).
• לוג מוצרים פלסטים קיבוץ אשדוד יעקב (2000-2005).
• פלדות קיבוץ עין חרוד (2002-1988).
• תרמוקיר קיבוץ חורשים (2002-1988).

• מכהונות אלה שסודרו בידי גזי קפלן ואורי יוגב אנשי אסם וטבעול ו/או איש אמונם הרוויחו השופטת ובעלה הנתבעים 1 ו-2 סכומים של מיליוני שקלים.

• אורי יוגב עצמו תוגמל במיליוני שקלים ממכירת מניות טבעול לאסם עבור שירותיו.

• אורי יוגב, שכיהן כיו"ר הועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה (חבר נוסף בועדה היה חברו דן פרופר מבעלי הנתבעת 4), וכן כממונה על התקציבים באוצר, סידר לנתבע 2 י. אלשיך הכנסה נוספת בעמיתים, המנהלת את קרנות הפנסיה הותיקות שהולאמו, ובהן הון עתק של 000,000,000 ,188 שקלים (188 מיליארד ₪). גם מתפקיד זה הרוויחה ומרוויחה משפחת אלשיך כסף רב.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group