מחבר הודעה
חיים יטיב
הודעהפורסם: שישי 01.11.13 10:03    נושא ההודעה: השקר הענק והמתועד של דוד בן גוריון על אי ידיעתו של המתרחש בארופה בסוף BG Shoa big LIE 1942

http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=274497#274497
שחזור של ההודעה המקורית מיום חמישי 11.04.13 15:15 אשר נמחקה אחרי ההתקפה על שרתי הספק מחודש אוקטובר 2013

Translation in english is following

אתר YNET מפרסם עתה ביום השואה, תחת אור חיובי (כצפוי מכלי תשקורת ישראלי), את נאומו של בן גוריון מה-30 לנובמבר 1942 על המתרחש בארופה.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4365052,00.html

ראשית יש לתמוהה מדוע לקח מעל 60 שנה לצה"ל לשחרר את הנאום המצונזר בחלקו ע"י הבריטים, מה יש למדינת ישראל להסתיר בעניין השואה?

הנאום המלא מצורף מטה,

ובכן התזמון של הנאום אינו מקרי, הוא בא מספר ימים אחרי שאחד מראשי הקהילה היהודית בארה"ב הרביי סטפן וויז פרסם בעתונות ביום 24.11.42 את מעשה ההשמדה ההמונית בארופה וכי שני מיליון יהודים כבר נרצחו, אחרי שהדברים אושרו לפרסום לציבור על ידי משרד החוץ האמריקאי.
ראו את הסרטון בשקף מספר 9 של המצגת המתעד זאת
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=273935#273935

בן גוריון אשר לא יכל להסתיר זאת יותר לאנשי הישוב העברי, נאלץ לתת נאום על כך.

אך בראש נאומו ניתן לראות את השקר הגס של בן גוריון אשר מנסה לזרוע ספק באוזני העם ולהצדיק אי פרסום המידע הזה לפני כן, כאשר אומר "אין אנו יודעים בדיוק מה מתחולל בגיא ההריגה הנאצית. כמה יהודים כבר נטבחו,..."

זאת בשעה שהוא ידע משנת 1941 על מעשה הרצח ההמוני ברוסיה והוא ידע לפחות מאמצע 1942 על מחנות ההשמדה ונמנע לדווח על כך.
ראו בעניין זה את עדותו מ-1954 של רודולף ישראל קסטנר שליח הסוכנות היהודית בארופה בשואה, בעמוד 12 של המצגת, והמאמצים שעשה בן גוריון ועמיתיו להשתיק את המחאה הציבורית של קבוצת ברגסון אחרי שהדברים פורסמו בארה"ב ב-1942.

נדגיש כי הוא אומר בנאום כי אינו יודע כמה יהודים נטבחו ואינו מזכיר את שני המיליון שכבר הלכו למשרפות, כאשר בארה"ב כשבוע ימים לפני כן פורסם כאמור בפני כל עם ועדה כי שני מיליון יהודים כבר נרצחו. ראו מטה פרסום בנו יורק טיימס מה-25.11.1942.

לסיכום לא פלא שלקח 60 שנה למדינת ישראל לפרסם את הנאום ויש להניח כי עוד הרבה מאוד חומרים מרעישים שוכבים בארכיונים של צה"ל, המוסד ושל הסוכנות היהודית מאז השואה.


Ynet website now publishes on the Holocaust, under a positive light (as expected from an Israeli Tskort), the Ben-Gurion's speech of 30 November 1942 on what is happening in Europe.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4365052,00.html

First have to wonder why it took over 60 years to the IDF to release the speech censored by the British at what Israel has to hide about the Holocaust

Full speech is attached below

Well the timing of the speech is not accidental, he came a few days after the head of the American Jewish community reproductive Stephen Weiss published in the press on 11/24/42 the act of mass murder in Europe and that two million Jews had already been murdered, after things have been approved by the public State Department.
See the video on slide number nine of the presentation documenting this
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=273935#273935

Ben Gurion who could not hide it any longer to the Jewish community, had to give a speech about it.

But first speech shows the crude lie Ben-Gurion who tries to sow doubt to the people and to justify not publishing this information before, when I say "we do not know exactly what is going on Nazi killing field. Few Jews have been slaughtered"

However as he knew in 1941 an act of mass murder in Russia and he knew at least mid-1942 and inevitable death camps to report it.
See in this regard the 1954 testimony of Rudolf Israel Kastner Jewish Agency emissary in Europe during the Holocaust, page 12 of the presentation, and the efforts made by Ben Gurion and his colleagues to silence public protest of the Bergson group after things have been published in the U.S. in 1942

Note that he says in the speech that he does not know how many Jews were massacred and does not mention the two million who went to the crematorium, where the U.S. about a week ago posted as to any publicly that two million Jews had already been murdered
see below the publication in the New York times on Nov 25 1942
Conclusion No wonder it took 60 years for Israel to publish the speech and presumably a lot more noisy materials lying in the archives of the IDF, Mossad and the Jewish Agency since the Holocaust.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group