מחבר הודעה
חיים יטיב
הודעהפורסם: שבת 20.06.09 20:40    נושא ההודעה: אהוד אבריאל מנכ"ל משרד ראש הממשלה של בן גוריון,איש המוסד וח"כ היה גם הוא סוכן ביון בריטי

אהוד אבריאל שליח הסוכנות היהודית בארופה הנאצית, איש המוסד, מנכ"ל משרד ראש הממשלה של בן גוריון, היה סוכן ביון בריטי, כך נטען על ידי עו"ד שמואל תמיר במהלך משפט קסטנר והדבר אכן מתיישב עם פועלו של האיש.
ראה בסוף דבריו של עו"ד שמואל תמיר ושל בן הכט מתוך הספר "כחש"

אהוד אבריאל עבד בצמוד לטדי קולק במהלך מלחמת עולם השניה, הוא מתאר בספרו "פתחו שערים" כיצד היה בקשר עם ראש שרות המודיעין הבריטי בטורקיה קולונל הרולד גיבסון במהלך פרשת "יואל ברנד", עסקת משאיות תמורת דם אשר טורפדה על ידי הבריטים ואנשי הסוכנות היהודית. משהובהר בשנים האחרונות כי טדי קולק היה סוכן בריטי הדבר מחזק את ההנחה כי גם אהוד אבריאל היה כמוהו סוכן בשרות "הוד מעלתה".
חשוב לקרא כיצד אף בספרו "פתחו שערים" טורח אבריאל לנקות את הבריטים בטענה כי הם לא ידעו על היקף השמדת היהודים בארופה, דבר שהיום ידוע כמופרך בעליל הן לגבי הבריטים והן לגבי אבריאל עצמו.
ראה עמוד רלוונטי מספרו מצורף בהמשך.

כמו כן אהוד אבריאל ניסה לשכנע את יואל ברנד שלא לדווח על דבריו של לורד מוין בפגישתם "מה אעשה עם מיליון יהודים? איכן אשים אותם?"
ראה בהמשך המאמר העמוד הרלוונטי מספרו של בן הכט "כחש".

נאמנותו של אהוד אבריאל לבריטים נראית ללא סייג וסביר ביותר להניח כי אכן היה סוכן ביון בריטי. בהתחשב ביחסיו ההדוקים עם דוד בן גוריון, סביר להניח כי דוד בן גוריון (ראש הממשלה ושר הבטחון הראשון) וחיים ויצמן (נשיא המדינה הראשון) היו משרתים את הבריטים באופן דומה.

מדינת ישראל פקידיה ומוסדותיה עלולים להתברר כתפוח רקוב מלא, בדרגים ההכי גבוהים, בסוכנים של האימפריות הגדולות (בריטניה וארצות הברית) דבר המטיל ספק גדול בדבר מהות עצמאותה של מדינה זו ומטרות מוסדותיה. נדמה כי הגדרת מדינת ישראל תואמת יותר להגדרה של יודנראט בשרות הבריטים והאמריקאים מאשר מדינה עצמאית של העם היהודי.


מתוך ספרו של אהוד אבריאל "פתחו שערים" ניסיונו לנקות את אדוניו הבריטים...
click to enlarge

מתוך ספרו של אהוד אבריאל "פתחו שערים" תאור מפגשיו הסדירים עם הביון הבריטי:
click to enlarge

מתוך הספר "כחש" תאור פרשת לורד מוין ואהוד אבריאל:
click to enlarge

מתוך הספר "כחש" בן הכט מתאר את פרשת המשאיות ומגיע למסקנה כי אהוד אבריאל הוא סוכן בריטי:
click to enlarge

מתוך הספר "כחש" עו"ד שמואל תמיר חוקר את מנחם בדר שותפו של אהוד אבריאל וקובע כי אהוד אבריאל היה סוכן בריטי:
click to enlarge

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group