מחבר הודעה
טלדרעי
הודעהפורסם: ראשון 22.02.09 18:01    נושא ההודעה: קיצוץ תקציבי החינוך,הבריאות,הרווחה והתשתיות

קיצוץ תקציבי החינוך, הבריאות, הרווחה והתשתיותקיימת הסכמה רחבה ביותר כי המדיניות, רבת השנים, של הקיצוצים (או ההימנעות מהרחבה) של תקציב המדינה בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה והתשתיות פוגעת פגיעה קשה ברוב אזרחי המדינה. הטעם היחידי לאותו "ריסון" תקציבי היא הטענה כי –
"הדפסת" כסף ממשלתי תגרום, לכאורה, להגדלת כמות הכסף שבידי הציבור ותגרור עליית מחירי המוצרים (אינפלציה).
האמת היא כי זו טענה מטעה ביותר (שלא לומר שקרית מאין כמותה) וזאת מהטעם הפשוט הבא –

הגורם המכריע והכמעט הבלעדי - במדינת ישראל - הקובע את כמות הכסף הפנוי שבידי רוב הציבור הם הבנקים בישראל ולא הממשלה. ברצותם מגדילם את האשראי וברצותם מקטינים אותו. כך למשל –
החלטת ממשלה להגדיל את גרעון תקציב הממשלה במאה מיליארד ש"ח מחד תוך מתן הוראה לבנקים להקטין את הזרמת האשראי לציבור באותו סכום מאידך - לא תוסיף אפילו שקל אחד למשק ולא תשפיע כלל על האינפלציה.
היכן, בכל זאת יהיה הבדל? ברווחי הבנקים כמובן. הם יצטרכו להקטין את היקף עסקיהם (במאה מיליארד ₪) ולקבל פחות ריבית.

נשאלת, כמובן, השאלה כיצד מצליח קומץ בנקאים, בעלי עניין, להטעות (שלא לומר לרמות) את כל מקבלי ההחלטות, כל מעצבי דעת הקהל ובאמצעותם את כל הציבור? התשובה נעוצה, ככל הנראה, במציאות שתוארה ברקע הדברים לפיה -

כל המפקחים, לשעבר, על הבנקים (למעט אחד) ועוזריהם וכן כל מנכ"לי וחשבי האוצר, לשעבר (למעט שניים), ועוזריהם מועסקים במשכורות עתק על ידי הבנקים או חברות בנות ונכדות של הבנקים.

כמעט כל הכלכלנים הבכירים ובעלי ההשפעה במדינה תלויים לפרנסתם בבנקים או בחברות בנות ונכדות של הבנקים.

למעשה כל אמצעי התקשורת העיקריים תלויים ו/או שייכים לבנקים או לחברות בנות ונכדות של הבנקים.
רק המפלגה למלחמה בבנקים תשים קץ לשלטון הבנקים, תעביר את הכוח לקבוע את תקציב המדינה לידי נבחרי העם ותקטין את העוני בישראל.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group