מחבר הודעה
ממשלת אולמרט
הודעהפורסם: שישי 05.12.08 9:30    נושא ההודעה: נושא ההחלטה : שחרור אסירים פלסטיניים כמחווה לחג הקורבן המוסלמי

החלטה מס. 4285 של הממשלה מיום .30.11.2008
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט

נושא ההחלטה : שחרור אסירים פלסטיניים כמחווה לחג הקורבן המוסלמי

מחליטים : 1. לרגל חג הקורבן המוסלמי וכמחווה של רצון טוב לראש הרשות הפלסטינית, להמליץ בפני הגורמים המוסמכים לשחרר כ250- אסירים ועצורים פלסטינים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הממשלה בהחלטותיה מס. 468 מיום 6.7.2003, מס' 606 מיום 27.7.2003 ומס' 3241 מיום 13.2.2005, ובנוסף מקרים הומניטאריים שעניינם נסיבות רפואיות מיוחדות.

2. ועדת השרים לטיפול בשחרור אסירים פלסטיניים תטפל, על דעת הממשלה, בשחרור אסירים פלסטיניים, במועד שחרורם על פי הנסיבות שישררו באותה עת, ובשים לב לקיום ההתחייבויות הפלסטיניות, והכול על פי הקריטריונים שאושרו והנחיות היועץ המשפטי לממשלה. רשימת האסירים תאושר על ידי ועדת השרים.

3. ועדת השרים תוכל לחרוג מהקריטריונים של אחוז ריצוי העונש ויתרת המעצר.

4. ריכוז הפעולות לביצוע השחרורים ובכלל זה גיבוש רשימת האסירים העומדים בקריטריון לשחרור, ייעשה על ידי ועדה מתאמת בראשות המנהל הכללי של משרד המשפטים, בה ייטלו חלק נציגי כל הרשויות שיש להן נגיעה לעניין. הוועדה תמסור את המלצותיה ומסקנותיה לוועדת השרים, אשר תהיה מוסמכת לאשרן, על דעת הממשלה."

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2008/11/des4285.htm

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group