מחבר הודעה
אומדיה
הודעהפורסם: שישי 21.11.08 7:07    נושא ההודעה: אב"א אחימאיר זעק"איפה ואיפה אפילו במשפט זה!" כי נמנע מניצולים "פסולים פוליטית" להעיד

לקחים הסטוריים
לקחים הסטוריים האם הייתה אפליה פוליטית במשפט אייכמן?
טענה היסטורית: אב"א אחימאיר זעק במאמרו "איפה ואיפה אפילו במשפט זה!" כי נמנע מניצולים "פסולים פוליטית" להעיד במשפט
אבא אחימאיר 17/10/2008מקור: אתר "בית אבא – ארכיון אב"א אחימאיר, רמת-גן"הקדמה מאת יוסי אחימאיר

בעקבות מאמרו ("מקור ראשון", 12.10.0Cool של מאיר עוזיאל על ההצגה "אנדה" בתיאטרון בית לסין, על העדים שזומנו למשפט אייכמן בשנת 1961 (נציג מטעם מפא"י "בודק את העדים כדי שחלילה לא יגיעו להעיד ניצולי שואה פסולים מבחינה פוליטית בעיני בן-גוריון, הדרג הפסול ביותר לעדות הוא ניצול שואה חרותניק"), פרסמנו באתר "בית אבא" לראשונה עדות אמיתית, מזמן אמת וממקור ראשון על התנהלות המשפט.

העדות ה"מרשיעה" נמצאת במאמר קצר בכתב ידו של אב"א אחימאיר, שנכתב באפריל 1961 בעיצומו של משפט אייכמן. המאמר כנראה לא נמסר לפירסום בעיתון "חרות", שבו פירסם אחימאיר דרך קבע את מאמריו, 2-3 בשבוע. ההסבר לכך נמצא בדף ההקדמה, שבו הוא כותב: "רשימה זו היתה מונחת למעלה משבוע על שולחנו של מחברה. היססתי למוסרה לעורכי (אייזיק רמבה – י"א). בינו-לבינו פורסם משהו בעתוננו על הנושא העגום, עליו דנה רשימה זו. והוא מוגש לקורא בעל ארך-אפיים ולו גם באיחור זמן כלשהו. אקטואליותו של הנושא טרם פגה".

האמנם למעלה משבוע התעכבה הרשימה, שנועדה להתפרסם במדור הקבוע "רקב ביעקב" ובחתימת א. שמאי? לא ולא – למעלה מ-47 שנים היה כתב היד גנוז בארכיון אחימאיר! והרי הרשימה עתה לפניכם, הקוראים, בפירסום ראשון, ובמלואה. הכותרת שבה הכתיר אב"א אחימאיר עצמו את מאמרו אומרת הכל: "איפה ואיפה אפילו במשפט זה!"


המאמר: איפה ואיפה אפילו במשפט זה!"

צר לנו להעלות על הנייר את השורות הבאות. אבל ההכרח לא יגונה. הדבר קשור עם הבעייה: מי ומי זוכה להעיד במשפט המתנהל עכשיו בבניין "בית העם" בירושלים?

הננו מתרשמים והולכים יותר ויותר מהעובדה העגומה הבאה. מתנהלת והולכת מידת איפה ואיפה ביחס לעדים. אין אנו יודעים במי לתלות את אשמת הדבר. האם בקולר התביעה? או בקולר המשטרה, המגישה את החומר לתביעה... הרושם הוא, שמוזמנים להעיד אך ורק אנשים, המשתייכים על מפלגה ממשלתית זו או אחרת. אין מזמינים עדים מהאופוזיציה. אולי תלמד התביעה במשפט אייכמן, מאייכמן ישו"ז: הוא לא נהג במידת איפה ואיפה...

"רודולף קסטנר" של גיטו וילנה (אנו מתכוונים ל"חבר" אבא קובנר) העיד בצורה של שחקן על הבמה (לא נדון בזה באיזו מידה העלה דבר זה את כבוד המשפט הישראלי), אבל ניחא. בצורה דרמטית הציג אבא קובנר את אשתו בתור זו שעשתה פעולת חבלה מסויימת נגד האויב הנאציונל-סוציאליסטי (כותב טורים אלה אינו גורס "נאצי" אלא את "השם המפורש", כביכול). קןבנר הזכיר את אשתו, משל כאילו היא עשתה את הפעולה בלבדה. הוא לא הזכיר שגב' קובנר היתה אחת מני אחדות בפעולה. מר קובנר לא הזכיר את האחראי לפעולה ומוציאה לפועל... מר קובנר העלים שמו של אותו גיבור בשל סיבה פשוטה: הוא היה בית"רי (פרטים אינם ידועים לי).

בעדותו הציג מר קובנר את עצמו כסגן של ויטנברג הי"ד, בתנועת המחתרת בגיטו וילנה. אבל האמת היא קצת שונה: סגן מפקד המחתרת היה הבית"רי יוסף גלזמן הי"ד, שנפל כגיבור ביער. אבל את גלזמן הס מלהזכיר, הן הוא היה בית"רי. גלזמן היה היעוזם למלחמה בעמלקים בגיטו וילנה, ולכן נקראו בגיטו זו מתנגדי ההבלגה בשם "גלזמנים".

התביעה הזמינה להעיד את אבא קובנר ולא את חיים לזר, הספרא עכשיו והסייפא בגיטו וילנה וביערות ביילורוסיה וליטא.

פרשה בפני עצמה היא פרשת "הפרטיזן מתחת למיטה", שהעיד בשם הלוחמים בגיטו ורשה ואשר נמנע בשבועתו להזכיר את שם אלקי ישראל... אין להתנגד לכשיהודי ניצל לכשהוא נמצא בשעת הטבח מתחת למיטה של גוי טוב. ברם, בל יתקשט יהודי זה בנוצות לא לו. בל יכריז על עצמו כעל "מנהיג פרטיזנים", "לוחם בגיטו" וכו'.

אגב, כל אחד מיידה אבן בראשי היודנראטים בצדק או שלא בצדק. אבל השמתם לב? הם שילמו בחייהם עבור השעות הפאטאליות שלהם, שעות ההבלגה לה הטיפו אצלנו ראשי "המוסדות".. אבל אם אנשי היודנראט שילמו בחייהם, הרי ראשי הפרטיזנים, במידה שהם היו סוציאליסטים, ניתלו כך או אחרת...

צר לנו לציין, שהנשיא (יצחק בן צבי – י"א) הזמין לשולחנו את העדים במידה שהם משתייכים על מפלגה סוציאליסטית זו או אחרת. סתם יהודים, שהעידו במשפט, לא הוזמנו לשולחן הנשיא ורעייתו.

* * *

עד כאן דבריו-עדותו של אב"א אחימאיר, ברשימה בכתב ידו, שהיתה גנוזה 47 שנים, ומתפרסמת לאחר שמחזאי צעיר "בדה" מדמיונו הקודח בשנת 2008 עלילה על ניצולת שואה שנפסלה לעדות במשפט אייכמן, רק משום ש"הצטרפה לחרות". מסתבר, כי כל קשר בין המחזה החדש למציאות הפוליטית הדורסנית ששרה עשרות שנים תחת שלטון מפא"י ביישוב ובמדינה הוא לחלוטין בלתי דמיוני. זו היתה המציאות, זו היתה האמת המרה, גם בניהול משפט גדול צוררי ישראל.

כתב היד של המאמר שמור בארכיון "בית אבא".

אבא אחימאיר 17/10/2008
http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=21973&MenuID =719&ThreadID=1014008
ערוץ שבע
הודעהפורסם: שני 06.10.08 14:15    נושא ההודעה: ההצגה אַנְדָה' חושפת כי במשפט אייכמן מנע בן גוריון מניצולי שואה מלהעיד למנוע חשיפת האמת

פרסום ראשון: 06/10/08, 09:31
עדים סוננו מלהעיד מול אייכמן - הצגה
הצגה חדשה חושפת כי במסגרת ההכנות למשפט אייכמן מנע בן גוריון מניצולי שואה יוצאי הונגריה ותומכי חירות מלהעיד מחשש לחזרה על תסריט משפט קסטנר.

שמעון כהן


'אַנְדָה' היא הצגה חדשה המועלת בימים אלה בתיאטרון בית לסין ובה חושף המחזאי והבימאי המוערך הלל מיטלפונקט פרשה מושתקת מעברה של מדינת ישראל. מתברר כי במסגרת ההיערכות למשפט אייכמן דאגה המדינה לסנן מרשימת המועמדים להעיד במשפט, ניצולי שואה תומכי חרות, יוצאי הונגריה ואף מפ"מניקים.

בהצגה שנכתבה לאחר תחקיר מעמיק ויסודי מתברר כי חששה של ממשלת ישראל היה לעורר מחדש מהומה כדוגמת זו שעורר משפט קסטנר, וכי ניצולי השואה מהונגריה שחלקם אף העידו במשפט קסטנר ישיבו לזירה הציבורית את הטחת האשמה בדבר הפקרת יהודי הונגריה על ידי ההנהגה הציונית. חשש נוסף חששו אנשי בן גוריון מרווחים פוליטיים שיפיק מנחם בגין, מנהיג חרות, מהעדויות שיועלו במשפט.

ההצגה מגוללת את סיפורו של עורך דין צעיר, נוחי כרמי (מיכה סלקטר), איש פרקליטות המדינה, הנקרע בין מחויבותו לאתיקה משפטית ואמת אישית לבין ההנחיה שהטיל עליו מגבוה נציג בן גוריון, עורך הדין פקר (יורם חטאב), לסנן עדים ולמנוע מתומכי חרות, מתנגדי בן גוריון ומיוצאי הונגריה להעיד במשפט.

השחקנית קרן צור מתעלה במשחק מרגש של הגיבורה אנדה, ניצולת ביתן 10 במחנה אוושביץ. היא מבקשת להעיד על הניסויים שבוצעו בה ובחברותיה על ידי מנגלה ואנשיו, אך שליחי השלטון אוסרים על עורך הדין כרמי להעלות אותה לעדות, ואף משגרים אליה איומים של ממש.

אין בהצגה תלבושות ססגוניות, תפאורה מדהימה או מוסיקה וירטואוזית. על במה פשוטה ועם פרטי תפאורה מינימאליים מצליחים השחקנים למקד את תשומת הלב בדרמה הערכית אידיאולוגית שעל הבמה.

תיאטרון בית לסין מבצע בהצגה מהלך אמיץ כאשר אל לב הבראנג'ה התל אביבית הוא משגר את כתב האישום הזה, הצפוי לעורר לא מעט ביקורת, אותה ניתן היה לשמוע והרבה באולם. הדרמה לא הסתכמה במתרחש על הבמה. מי שרוצה יכול היה לשמוע דרמה וסערה לא מבוטלת גם בין שורות הצופים. בכל פעם שיורם חטאב (עורך הדין פקר, נציג המערכת) מרעים בקולו שאינו רוצה לראות אנשי חרות על דוכן העדים או את יוצאי הונגריה, וכי המפלגה תדע לנקום במי שלא יתיישר עם דרישותיה, תדע לפטר את מי שצריך, ולרומם מנגד את האחרים, נשמעו הצקצוקים בין הצופים, וגם מנומסי התיאטרון המנוסים לא יכלו לכבוש את זעמם, וליחששו בינם לבין עצמם 'זה מוגזם', 'זה לא יכול להיות', 'זה לא היה', 'זה סתם קריקטורה', או הסתפקו ב'אויייש' נרגן.

ביציאה להפסקה לא עט הקהל כדרכו על הקפיטריה אלא המשיך בהחלפת הדעות על המחזה המוגזם לטעמם שאליו הגיעו. הוא אשר אמרנו – דרמה בקהל בנוסף על הדרמה שעל הבמה.

ובתום ההצגה ארבו באולם הכניסה רבים להלל מיטלפונקט הבמאי. הוא יצא. כמעט אחרון אבל יצא. זוגות זוגות עלו אליו לרגל לברר מה זה הדבר הזה? מאיפה נפלת עלינו עם הסיפור הזה? והוא מסביר כיצד עבד על המחזה ואילו תחקירים נערכו לקראתו. אמנם, הוא מבהיר, לא הייתה עדה בשם 'אנדה', גיבורת המחזה, אותה הוא המציא, אבל מעדים רבים מנעה ממשלת ישראל להעיד בדיוק מהסיבות הללו. הוא אף נקב בשמם של אחדים מהם.

חיים יבין, מר טלוויזיה, ניגש להלל בפנים חמוצות ומאוכזבות. "אתה מפתיע אותי", הוא אומר ומזכיר שהוא עצמו סיקר ככתב את משפט אייכמן "ולא היה ולו בדל רמז לסיפורים שכאלה". מיטלפונקט משיב ברוגע: "אתה לא שמעת על זה כי אתה עסקת במה שהיה באולם המשפט. לא עסקת במה שהיה לפניו". השניים ממשיכים להתווכח ויכוח שמסתיים בהמלצתו של מיטלפונקט ליבין לקרוא את ספרה של פרופ' חנה יבלונקה בו היא מגוללת את הפרשה המושתקת. יבין מבטיח לרכוש את הספר ולקרוא אותו. כל זאת כשסביב השניים רוחשת מהומה בה כל מי שלא מטה אוזן לבימאי המחויך, מנצח ניצחון חרישי, מנהל ויכוח בפני עצמו עם כל מי שלפניו מאחוריו או מצדדיו.

יורם חטאב, מכוכבי ההצגה אומר לנו הבוקר כי הוא רואה בנבירה בעברה של מדינת ישראל והעלאת פרשיות מעין אלה חובה ציבורית. זאת מתוך הבנה שדבר לא השתנה ודחיקת כבוד האדם בשם הפוליטיקה נמשכת גם היום.להאזנה לראיון עם יורם חטאב

לפני סיום עוד הערה קטנה לאנשי השמאל שהתמרמרו קשות מול מה שראו על בימת ההצגה. נכון. קצת קשה לראות חומר שמכה בך אידיאולוגית, או מטיח במחנה שלך האשמות לא פשוטות. נכון. זה קצת קשה. עכשיו אתם חשים בערך מה מרגיש הימין הישראלי כמעט מול כל הצגה שמועלית בעשרות השנים האחרונות. צריך להתרגל...
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/180303

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group