מחבר הודעה
RedMail
הודעהפורסם: שלישי 29.01.08 18:22    נושא ההודעה: קריאה להצטרפות לבג"ץ נגד הנחיית הפרקליטות לאי טיפול בתלונות הסרק של נשים נגד גברים

קול קורא
בג"ץ בעניין הנחיה 2.5
אני מכין עכשיו עם עוה"ד שלי בג"ץ בעניין הנחיה 2.5 של פרקליט המדינה.
אני קורא בזאת לכל האבות הגרושים שסולקו מבתיהם ונותקו מילדיהם בגלל תלונות שווא למשטרה אשר הטיפול בהן בוצע על-פי הנחיה זו כלומר – הגשת תלונת השווא לא נענשה בתביעה פלילית נגד המתלוננ(ת), להצטרף אלי בהגשת התביעה.
תקציר
בשנת 1993 הוציאה לשכת פרקליט המדינה למשטרה הנחיה מס' 2.5 "מדיניות התביעה בהעמדה לדין של עד תביעה ו/או מתלונן שחזר בו במשפט מעדותו במשטרה".
מטרת ההנחיה המקורית הייתה להגן על מתלוננים חסרי ישע שחזרו בהם מתלונתם בעת המשפט בגלל לחצים. בעיקר היה המדובר בילדים המתלוננים על הוריהם.
מאז הוכנסו להנחיה זו שינויים ותיקונים מספר אך "הגדילה לעשות" הגב' עדנה ארבל (בזמן כהונתה כפרקליטת המדינה) כאשר שינתה את נוסח ההנחיה כך שתחת אותה מטריה נכללו גם נשים (ורק נשים) שהגישו תלונה על אלימות במשטרה.
מאז הכניסה הגב' ארבל תיקון זה, שולחים כמעט כל עורכי הדין את לקוחותיהן (ממין נקבה, כמובן) להגיש תלונה על אלימות במשטרה מיד בתחילת תהליך הגירושין מתוך ידיעה כי גם כאשר תתגלה עובדת השקר לא תועמדנה המתלוננות לדין פלילי כאמור בחוק העונשין, אך גם מתוך ידיעה ברורה שהגבר יורחק מידית מהבית ובכך ינותק ממעוזו, מילדיו ומרכושו. למעשה בפועל בכך נקבעים פסקי הדין ותוצאות משפטי הגירושין עוד בטרם נפתחו בכלל ההליכים בבתי המשפט לענייני משפחה!
היסטוריה ומקורות
כבר פורסמו מספר מסמכים בנושא ביניהם מאמר של נצ"מ ד"ר פיני יחזקאלי בירחון המשטרה, עבודת מחקר אקדמאית, מאמרים של גיל רונן ועוד, הוקמה תת-ועדה בראשות ח"כ הרב אמסלם לטיפול בנושא, וכן, הוגשו תלונות למשרד המשפטים ולמבקר המדינה. אלא ש"מילים – בחינם" – לא נוצרה כל תגובה מעשית ולא תוקן העוול העצום שנגרם לגברים במדינת ישראל כאשר ברור לכל עין שנשים ועורכי-דינן מנצלים את ההנחיה ליצירת "עובדות בשטח", לפגיעה בגברים/אזרחים בניגוד לחוק לעקיפת חוקי-יסוד וחוקים אחרים, לאפליה, למימוש תאוות נקמה ובצע כסף ועוד כהנה וכהנה.
מה הולך לקרות עתה
לאחר 3 חודשים של התכתבות עניפה עם אנשי פרקליטות המדינה שלא הביאו לתוצאות של ממש ולאחר התייעצויות משפטיות עם מספר גורמים רבי משקל בתחום, החלטתי לפנות בתביעה לבג"ץ למחיקת (או שינוי נוסח) ההנחיה הנ"ל כך שלא תאפשר הגשת תלונות שווא ע"י נשים כחלק מהליכי הגירושין.
תביעה זו נמצאת עתה בהכנה אצל עוה"ד שלי.

אני קורא לכל מי שנפגע והורחק בניגוד לצדק מביתו בתלונות שווא לחבור אלי להגשה משותפת של התביעה הנ"ל לבג"ץ לפי הפרטים הבאים:

דוא"ל: hanhaya@gmail.com טלפון: 052-9966004

ניב עמית

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group