אנחנו אזרחי מדינת ישראל החתומים מטה מצהירים בזה כי:

 

1.       קצה נפשנו בשחיתות הממסד ובקשר בין הון לשלטון המגובה ע"י מערכת המשפט.

 

2.       אין לנו אמון במערכת המשפט בישראל שהיא מנותקת מהעם, עולה כסף רב לאזרחים, מפלה לרעה את העניים, בלתי יעילה ולא ממלאה את תפקידה כנדרש בדמוקרטיה אמיתית.

 

3.       אנו מבקשים לבטל את הנוהג הפסול של מעורבות שופטים בבחירת שופטים והפיכת מערכת המשפט ובעיקר בית המשפט העליון למועדון סגור של קבוצת מקורבים.

 

4.       אנו מבקשים שיוקם ועד ציבורי בלתי תלוי  שיבקר ללא משוא פנים את כל אלה שהגיעו לעמדת שלטון בכל מערכת שהיא בארץ כולל הפרקליטות ובית המשפט העליון, ולהעניש בחומרה יתרה את אלה שמנצלים את מעמדם כדי לקדם את עצמם ומשפחתם כלכלית ופוליטית תוך כדי התנערות גסה ממחויבותם כלפי הציבור.

 

5.       אנו מבקשים שקיפות מלאה בחקירות פליליות של פוליטיקאים על מנת להפסיק את יהירות הפרקליטות ומערכת המשפט המתעתעים בנו בתירוצים שונים באי קידום החקירות ובהתאם אנו מבקשים לחקור ולהגיש כתבי אישום תוך זמן קצוב כלפי מנהיגים שעשו מעשה פלילי בתוקף כוחם או תפקידם, לחקור ולהעניש בחומרה יתרה אנשי משטרה, משפטנים ושופטים שנותנים גיבוי לשחיתות בגלל אינטרס אישי או פוליטי.

 

6.       אנו מבקשים תקשורת מאוזנת וחופשית מאינטרסים של בעלי הון ושל קומץ משפחות שמנהלים לנו את המדינה ומשאביה.

 

7.       אנו מבקשים לבטל באופן מידי את תשלום האגרה לרשות השידור עבור הטלוויזיה הישראלית שנוקטת בדעות פוליטיות ומסננת את המידע שהיא מעבירה לעם בהתאם לדרישות של קומץ פוליטיקאים ועובדי ממסד הנגועים בשחיתות. בנוסף אין בעינינו שום הצדקה לקיים ערוץ טלוויזיה ממלכתי בישראל ודי בלחייב ערוצים פרטיים בהקצבת שידור למטרות ממלכתיות פחות משעה ביום.

 

8.       יש לשנות את שיטת הממשל על מנת להבטיח ממסד נקי משחיתות ושרצון הרוב ימומש ע"י הפוליטיקאים אחרי שנבחרים ושגם אנשים ראויים יוכלו להגיע לשלטון בלי להיסחט ע"י חברי מרכז ו/או ראשי מפלגות מושחתים.

 

9.       אנו תומכים בכל עתירה לבג"ץ שתוגש ע"י מאן דהו כדי להבטיח את האמור לעיל, ובכל פעילות ציבורית חוקית שמטרתה לקדם את האמור לעיל.

 

בחתימתי אני מזדהה עם עצומה זו:

 

כתובת דואר אלקטרוני

טלפון

מקום מגורים

מספר ת.ז

שם משפחה

שם פרטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להחתים ולשלוח בפקס ל: 035423023 או לסרוק ולהעביר באימייל ל-   info@nakim.org

נקים ישראל - התנועה להשבת השלטון לעם - www.nakim.org  ת.ד. 1207 ערד 89112

 

כל אחד מוזמן להפיץ את העצומה בדואר אלקטרוני וכן להדפיסה ולהחתים אזרחים נוספים.

 

לפרטים, חיים: 0546533858 מיכל: 0524295491

 

 

 

כתובת דואר אלקטרוני

טלפון

מקום מגורים

מספר ת.ז

שם משפחה

שם פרטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להחתים ולשלוח בפקס ל: 035423023 או לסרוק ולהעביר באימייל ל-   info@nakim.org

נקים ישראל - התנועה להשבת השלטון לעם - www.nakim.org  ת.ד. 1207 ערד 89112

 

כל אחד מוזמן להפיץ את העצומה בדואר אלקטרוני וכן להדפיסה ולהחתים אזרחים וספים.

 

לפרטים, חיים: 0546533858 מיכל: 0524295491