לעיון בתשובת היועץ המשפטי למכתב זה לחץ כאן

 

דחוף

                          י"א/טבת/תשס"ו

                                                                                                  11/01/06 שעה: 8.30

 

 

לכבוד היועץ המשפטי לממשלה

מר מנחם מזוז

משרד המשפטים

צלאח א-דין  29

ירושלים 91490

פקס:      026467001

טל:         026466523

                                                                                                באמצעות פקסימיליה

 

חנה מאשרת התקבלו שני עמודים שעה 9.17 11.1.06

 

 

הנדון: עיכוב יציאתו מהארץ של מר סיריל קרן והעברת הסמכויות של היועץ המשפטי והפרקליטות בניהול החקירה

 

 

נכבדי,

 

בהמשך לפניותיי לבג"ץ בפרשת סיריל קרן ואנקס מחקרים בתיקים 6190/05 ו- 7908/05 ובהמשך לתלונה במשטרה שהוגשה נגדך ונגד בעלי תפקידים אחרים בפרקליטות במשטרה ואחרים בגין חשד ממשי לשיבוש מהלכי משפט בפרשה זו.

 

הנני מתכבד לפנות אליך כדלקמן,

 

  1. ביום 17.8.05 פניתי אליך בבקשה שתעיין יחד עם המשטרה בחומר שברשותכם בפרשת סיריל קרן ובהתאם תגיעו למסקנה המתבקשת והיא שמדובר כאן באפשרות לסכנה ביטחונית חמורה למדינת ישראל כולה ושאין מנוס לעצור את כל המהלכים המדיניים ולדרוש התפטרות ראש הממשלה הן כדי לאפשר חקירה ראויה והן כדי לעצור מהלכים המושפעים לכאורה ע"י גורמי חוץ עויינים.  מכתב זה נשאר עד כה ללא מענה ובהתאם פניתי מספר פעמים לבג"ץ בנדון.
  2. מאז הגשת מכתב זה התבררו גילויים מרובים בפרשה זו ולדאבוני כל החשדות והטענות שהעליתי בבג"ץ לגבי אופן התנהלותו של ראש הממשלה וסביבתו בנסיגה מרצועת עזה התבררו כנכונים. ציר פילדלפי הפך למופקר על פי עדותו מאתמול של ראש השב"כ בועדת חוץ וביטחון ומוברחים באמצעותו כמויות אדירות של נשק לרצועת עזה. צפון רצועת עזה הפך לאתר שיגור קסמים לאשקלון המסכן את תושביו את תשתיות החשמל והמתקן להתפלת מים.
  3. כל אלה לא היו יכולים להתקיים אילולא הגיבוי המשפטי התמוה שאתה ושופטי בג"ץ נתנו לראש הממשלה ולעוזרו ווייסגלס בניגוד גמור ליסודות המשפט והמנהל התקין.
  4. לדידי אין ספק שיש לראותכם כחשודים לשותפים בפגיעה בביטחון המדינה ורמיסת ערכי הדמוקרטיה הישראלית.
  5. ביום 10.1.06 התפרסם בערוץ 2  בערב ידיעה על ביקורו של מר סיריל קרן בארץ ונרמז על הסכם בעל פה עם היועץ המשפטי לממשלה שסיריל קרן לא ייחקר ע"י המשטרה במהלך ביקור זה לאור מצבו של ראש הממשלה, כמו כן נטען שישנם איתותים מצדך שאתה נוטה לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות ו/או חוסר עניין לציבור לאור מצבו של ראש הממשלה.
  6. לאור כל האמור לעיל אבקשך לשקול להסיר מעצמיך ומהפרקליטות את הסמכויות לנהל חקירה זו ולהעביר סמכויות אלה לועדת חוק ומשפט של הכנסת לאור ניגוד האינטרסים בו הינך נמצא בשעה היותך חשוד בשיבוש מהלכי משפט ובעבירה על סעיף 100 של חוק העונשין התשל"ז- 1977 .
  7. כמו כן אבקשך לשקול בכובד ראש ובדחיפות לעכב את יציאתו מהארץ של מר סיריל קרן.
  8. היותי סבור כי הזמן איננו לטובתנו בפרשה זו, הנני מתכוון לפנות בנדון לבג"ץ תוך שעות ספורות  בהעדר תגובה נאותה מצידך.

בכבוד רב

חיים יטיב

טל: 0546533858 - פקס: 035423023 -  ת.ד. 1207 ערד 89112

-         העתק יו"ר ועדת חוק ומשפט, מבקר המדינה, תקשורת

חזרה למדור פעילות