דחוף

                          ט"ו/טבת/תשס"ו

                                                                                                  15 ינואר 2006

 

 

לכבוד: מבקר המדינה, יו"ר ועדת חוק ומשפט

 

 

                                                                                    באמצעות דואר אלקטרוני

 

 

 

הנדון: שיבוש הליכי חקירה לכאורה של היועץ המשפטי לממשלה
 בפרשת סיריל קרן

 

 

א.נ,

 

 

הנני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן,

 

 1. ביום 10.1.06 התפרסם בערוץ 2  בערב ידיעה על ביקורו של מר סיריל קרן בארץ ונרמז על הסכם בעל פה עם היועץ המשפטי לממשלה שסיריל קרן לא ייחקר ע"י המשטרה במהלך ביקור זה לאור מצבו של ראש הממשלה, כמו כן נטען שישנם איתותים מצדו שהוא נוטה לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות ו/או חוסר עניין לציבור לאור מצבו של ראש הממשלה.
 2. למחרת פניתי ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיעכב את יציאתו מהארץ של מר סיריל קרן ושישקול להסיר מעצמו את סמכויותיו בעניין החקירה ויעבירם לועדת חוק ומשפט של הכנסת. המכתב מצ"ב: 
  http://www.nakim.org/activities/toyohetz11_1_06.htm
 3. פניה זו בא בהמשך לשתי עתירות שהגשתי לבג"ץ מסביב לפרשיות השחיתות בהן מעורב ראש הממשלה ובכירים נוספים בממשל ובהמשך לתלונה במשטרה שהגשתי כנגד היועץ המשפטי לממשלה ואחרים בגין חשד לשיבוש הליכי משפט, ראה:     
   
  http://www.global-report.net/a.php?c=gg&a=2364218&rc=il
  http://www.nakim.org/activities/complainmazuz.htm
 4. ביום 11.1.06 השיב היועץ המשפטי לממשלה ופירט את ההנחיה שניתנה למשטרה בדבר ביקורו של מר סיריל קרן. התשובה מצ"ב:           
  http://www.nakim.org/activities/yoetzanswer2.tif
 5. למחרת פניתי לבג"ץ בבקשה לפתוח מחדש את העתירה 7908/05 ולהעביר את סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה בניהול חקירה זו. הפניה לבג"ץ מצ"ב:http://www.nakim.org/activities/atira7908reopen.tif
  העתירה המקורית וההחלטות: http://www.nakim.org/bagatz/atira7908.htm
 6. ביום שישי 13.1.06 התפרסם בכלי התקשורת שבתשובתו לעתירה אחרת לבג"ץ שהוגשה בנדון, הבהיר היועץ המשפטי שמר סיריל קרן עזב את הארץ ביום ג' בערב מיד אחרי הביקור.
 7. מכאן עולה השאלה, הכיצד מדינת ישראל הגישה פעמים רבות בקשות לחיקור דין לדרום אפריקה, אוסטריה וארה"ב לחקור את המעורבים בפרשה וכאשר מזדמן לארץ החשוד מספר אחד, אין היא מוצאת לנכון לזמנו לחקירה לעמת את גרסתו מול הממצאים האחרונים שהיו בפרשה כדוגמת חקירתו של ג'ימס שלאף ואחרים.
 8. נדמה שהתערבותו האישית של היועץ המשפטי לטובתו של מר סיריל קרן מהווה פגיעה חמורה ביותר בערכי שלטון החוק ולא יכולה לעבור בשקט במדינה מתוקנת.
 9. ממעשיו של היועץ המשפטי עולה לכאורה חשד שהוא הפעיל את סמכותו כדי להרתיע את החוקרים מלחקור את מר סיריל קרן ורמז להם באופן יותר מבוטה שאין לראש התביעה הכללית עניין שיתקדמו בחקירה זו.
 10. אבקש להזכיר שפרשת סיריל קרן הינה לכאורה פרשת השוחד החמורה ביותר שידעה מדינת ישראל, בה ראש ממשלה חשוד בקבלת לפחות  3 מיליוני דולרים ממרטין שלאף, אדם המקורב ביותר לעולם הערבי ולגורמים עויינים לישראל. ישנו חשד מבוסס היטב שראש הממשלה וסביבתו הובילו את המהלכים הביטחונים והמדיניים של ישראל בשנים האחרונות בהתאם לצרכים של גורמים עויינים למדינה בהתאם לתמריצים הכלכלים שהעבירו אליו מרטין שלאף ושותפיו תוך סיכון מדינה שלמה.
 11. בנסיבות העניין בה מר דב וויסגלס ואחרים המעורבים לכאורה בפרשה זו  והחשודים בבגידה ממשיכים להוביל את המגעים עם הרשות הפלסטינית וארה"ב כדי לנשל לכאורה את ישראל מכל נכסיה האסטרטגים והביטחוניים נדמה שמן הראוי שאתם תפעלו לברר בדחיפות סוגיה זו ובהתאם תשקלו לנקוט בצעדים דראסטים כנגד היועץ המשפטי והמעורבים הנוספים בפרשה.

בכבוד רב

חיים יטיב

טל: 0546533858 - פקס: 035423023 -  ת.ד. 1207 ערד 89112, haim@nakim.org

-העתק: יו"ר הכנסת , ח"כ, תקשורת

חזרה לעמוד הראשי